Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Още безвъзмездни средства за преодоляване на разликата във високите научни постижения в Европа

Брюксел, 30 Януари 2015

Днес ЕС обяви, че ще отпусне още безвъзмездни средства, с които да помогне за преодоляване на разликата между страните членки по отношение на високите научни постижения и за засилване на конкурентоспособността и растежа в Европа. Новият инструмент за сформиране на екипи, в рамките на който се предоставят тези безвъзмездни средства, ще допринесе за подобряване на резултатите от научните изследвания и за увеличаване на инвестициите в страни, които изостават в областта на високите научни постижения. Избрани бяха 31 проекта от такива държави. В техните рамки, с помощта на финансиране от „Хоризонт 2020“, ще бъдат изготвени оперативни планове за създаване на нови центрове за високи постижения чрез сформиране на екипи с водещи в тази сфера институции от цяла Европа.

Европейският комисар по изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш заяви: „Накратко казано, със средствата от „Хоризонт 2020“ ние искаме да подпомогнем максимално широк кръг европейски университети и изследователски институти. Твърдо сме решени да направим така, че нито една част от Европа да не изостава в областта на научните изследвания и иновациите.Сформирането на екипи помага за постигането на тази цел чрез създаването на партньорства между водещи научни институти и такива, които имат най-голям потенциал. „Хоризонт 2020“ отличава високите постижения и преди всичко стремежа към високи постижения“.

Първите избрани за финансиране проекти за сформиране на екипи ще бъдат ръководени от изследователски институции или агенции, както и от национални или регионални органи. Във фаза 1 от това действие проектите ще получат до 500 000 евро всеки (общо 14,5 млн. евро), за да подготвят оперативни планове за създаване на нови центрове за високи научни постижения или за обновяване на съществуващи такива.

Финансираните проекти включват партньорства от цяла Европа. Така например, един словенски институт сформира съвместен екип с институт „Karolinska“ в Швеция, за да бъде създаден център за високи научни постижения в сферата на медицинските иновации. Друго успешно предложение е на Института по молекулярна биология и биотехнологии в България, който иска да създаде център за високи научни постижения в областта на устойчивите биотехнологии в партньорство с дружество „Макс Планк“ в Германия.

Контекст

Сформирането на екипи е важна част от усилията на ЕС за използване на потенциала на Европа в областта на научните изследвания и иновациите. Страните, които могат да участват в сформирането на екипи, са всички, присъединили се към ЕС след 2004 г., плюс Португалия и Люксембург, както и осем държави извън ЕС, асоциирани към „Хоризонт 2020“. Сформирането на екипи ще им помогне да започнат сътрудничество с нови партньори, да изградят нови научни мрежи и да се възползват от нови пазарни възможности.

Всички проекти са подбрани от независими експерти чрез стандартните процедури в рамките на „Хоризонт 2020“. Действието включва две стъпки. Финансирането във фаза 1 се предоставя за разработване на бизнес план за бъдещия център. Във фаза 2 максимум десет от тези проекти могат да бъдат избрани за по-нататъшна подкрепа за изграждане на центъра. Това става чрез процес на конкурентно преразглеждане. Финансирането за предложенията в първата фаза (31 избрани от 169 представени) достигна 14,5 млн. евро, а в момента за фаза 2 се предвиждат около 87 млн. евро. Взаимодействието между сформирането на екипи и политиката на сближаване може да даде възможност на проекти във фаза 2 да използват наличното структурно финансиране за подпомагане на изграждането на центрове за високи научни постижения и за финансиране на инфраструктура и едрогабаритно оборудване, които не се финансират с безвъзмездните средства за сформиране на екипи.

По линия на „Хоризонт 2020“, програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания, ще бъде достъпно финансиране в размер до 800 млн. евро за мерки за разширяване на участието на страни членки с по-слаби постижения в областта на научните изследвания. Подобни действия включват сформиране на екипи, туининг (институционални контакти, включващи подпомагане на обмена на персонал, експертни съвети и оказване на помощ), както и специални награди като новия инструмент „Катедри по ЕНП“ (ЕНП — Европейско научноизследователско пространство) (IP/14/125).

За повече информация

Приложение: Списък на проектите от фаза 1 (на английски)

Покана за предложения за сформиране на екипи на портала за участници

Хоризонт 2020


IP/15/3885

Лица за контакти с медиите

Mirna BRATOZ (+32 2 298 72 78)
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)

Въпроси на граждани:

Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Side Bar