Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Avoimuusrekisteriä koskevat uudet säännöt otetaan käyttöön

Bryssel, 27 tammikuu 2015

Tänään otetaan käyttöön EU:n avoimuusrekisterin uusi versio, joka on syntynyt Euroopan komission ja Euroopan parlamentin yhteistyön tuloksena. Tässä ”toisen sukupolven” rekisterissä pannaan täytäntöön määräyksiä, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja komission huhtikuussa 2014 allekirjoittamaan tarkistettuun toimielinten väliseen sopimukseen.

Uudessa järjestelmässä on muutettu tapaa, jolla edunvalvontaan (lobbaukseen) osallistuvasta henkilöstöstä on ilmoitettava. Siinä vaaditaan lisätietoja osallistumisesta EU:n komiteoiden, foorumeiden, työryhmien tai vastaavien rakenteiden toimintaan. Tietoja on annettava myös siitä, mitä lainsäädäntöehdotuksia seurataan. Lisäksi vaatimus, joka koskee lobbaukseen liittyvien kustannusarvioiden ilmoittamista, laajennetaan koskemaan kaikkia rekisteröityneitä.

Varoituksia ja valituksia koskevaa menettelyä on selkeytetty, ja sen avulla voidaan lisätä valvontaa ja tehostaa harhaanjohtavaksi väitetyn tiedon käsittelyä. Käyttöön on otettu myös kannusteita, joilla kasvatetaan rekisteröitymisen tuottamaa lisäarvoa. Tällainen on esimerkiksi rekisteröitymisvaatimus kaikille niille, jotka haluavat tavata komissaareja, kabinettien jäseniä tai komission pääjohtajia, sekä niille organisaatioille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron Euroopan parlamentin järjestämissä kuulemisissa.

Sivuston julkista käyttöliittymää on parannettu. Rekisteröitymisprosessi on aiempaa suoraviivaisempi, ja rekisteröitymiseen opastetaan vaihe vaiheelta.

Tausta

Tänään toteutetut toimet ovat osa huhtikuussa 2014 allekirjoitetun sopimuksen täytäntöönpanoa. Jean-Claude Junckerin komissio aikoo tehdä vuonna 2015 oman ehdotuksen pakollisesta edunvalvontarekisteristä, joka kattaa komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston. Ehdotuksen valmistelusta vastaa varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

Junckerin komissio lisäsi avoimuutta jo 25. marraskuuta 2014 hyväksyessään kaksi päätöstä, joiden mukaan tiedot komissaarien, heidän kabinettiensa jäsenten ja komission pääjohtajien kokouksista organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa on julkaistava. Puheenjohtaja Juncker on lisäksi täsmentänyt, että tapaamisia pitäisi periaatteessa järjestää ainoastaan avoimuusrekisteriin kuuluvien organisaatioiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa. Komissio on sitoutunut lisäämään avoimuutta ja käymään jatkossakin avointa ja säännöllistä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja

IP/15/3740

Lisätietoa tiedotusvälineille

Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar