Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT PL

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η ευρωπαϊκή έρευνα στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του ιού Έμπολα

Βρυξέλλες, 16 Ιανουάριος 2015

Από τα πρώτα στάδια της κρίσης του Έμπολα, η ΕΕ ενήργησε με αποφασιστικότητα. Σήμερα ανακοίνωσε τις πιο πρόσφατες δράσεις της στον τομέα της έρευνας. Η στήριξη της έρευνας κατά του Έμπολα αποτελεί μέρος των μέτρων που λαμβάνει η ΕΕ, μαζί με την ανθρωπιστική βοήθεια, την εμπειρογνωσία, τον διεθνή συντονισμό και την πιο μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή βοήθεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα οκτώ ερευνητικά σχέδια για τον Έμπολα που θα χρηματοδοτηθούν με το συνολικό ποσό των 215 εκατ. ευρώ. Τα σχέδια αυτά αφορούν ειδικότερα την ανάπτυξη εμβολίων και γρήγορων διαγνωστικών τεστ, που έχουν καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης του Έμπολα. Παράλληλα, ένα άλλο σχέδιο υλοποιείται σήμερα στη Γουινέα με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης του Έμπολα, και τη βελτίωση της ετοιμότητας και του σχεδιασμού, καθώς και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των μελλοντικών παρεμβάσεων σε περίπτωση παρόμοιων επιδημικών εκρήξεων ή πανδημιών.

Τα οκτώ σχέδια για την ανάπτυξη εμβολίων και διαγνωστικών τεστ εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα Έμπολα+ της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα (ΠΚΦ), και χρηματοδοτούνται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία. Ποσό ύψους 114 εκατ. ευρώ προέρχεται από το πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» για τη χρηματοδότηση της έρευνας, και το υπόλοιπο της χρηματοδότησης, ήτοι 101 εκατ. ευρώ, από τις φαρμακευτικές εταιρείες που συμμετέχουν στα σχέδια[1]. Η ανακοίνωση γίνεται λίγο πριν από την έναρξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, όπου η κρίση του Έμπολα θα βρεθεί ψηλά στην ατζέντα.

Ο επίτροπος Έρευνας, Επιστημών και Καινοτομίας Κάρλος Μοέδας, δήλωσε σχετικά: «Καθώς δεν υπάρχει ακόμη εμβόλιο ή θεραπεία κατά του ιού Έμπολα, πρέπει να εντείνουμε επειγόντως τις προσπάθειές μας στην έρευνα για την καταπολέμηση αυτής της νόσου. Χάρη στη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τους βιομηχανικούς μας εταίρους, μπορούμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά του ιού Έμπολα καθώς και γρήγορων διαγνωστικών τεστ που θα βοηθήσουν όσους εργάζονται με αυταπάρνηση στον τομέα της υγείας. Αυτά είναι τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για την οριστική εξάλειψη του Έμπολα».

Τα σχέδια, στα οποία συμμετέχουν εταίροι απ΄όλο τον κόσμο (κυρίως την Ευρώπη, την Αφρική και τη Βόρεια Αμερική), αφορούν τα ακόλουθα θέματα (βλ. παράρτημα για περισσότερες λεπτομέρειες). Τα θέματα αυτά συγκαταλέγονται στις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης του Έμπολα:

  • Ανάπτυξη εμβολίων κατά του ιού Έμπολα (3 σχέδια) 

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος εγκεκριμένα εμβόλια κατά του ιού Έμπολα. Η ανάπτυξη αυτών των εμβολίων προωθείται στο πλαίσιο τριών σχεδίων τα οποία αξιολογούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα διαφόρων υποψήφιων εμβολίων.

  • Εντατικοποίηση της παρασκευής εμβολίων (1 σχέδιο)

Τα εμβόλια κατά του ιού Έμπολα μπορούν να παρασκευαστούν σε εγκαταστάσεις με υψηλότερο βαθμό βιοασφάλειας. Αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου θα είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ικανής να παράγει γρήγορα επαρκείς ποσότητες του εμβολίου, με παράλληλη τήρηση αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας και ποιότητας.

  • Τήρηση της δοσολογίας του εμβολίου (1 σχέδιο)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου στην αντιμετώπιση μιας επιδημίας, απαιτούνται υψηλά επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης. Επιπλέον, για μια διαρκή προστασία, μπορεί να χρειάζονται δύο δόσεις του εμβολίου. Στόχος αυτού του σχεδίου είναι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού στις εκστρατείες εμβολιασμού και η συμμόρφωση των ασθενών στις περιπτώσεις που απαιτούνται δύο δόσεις του εμβολίου.

  • Γρήγορα διαγνωστικά τεστ (3 σχέδια)

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν γρήγορα αξιόπιστα τεστ για να διαγνωστεί αν κάποιος έχει προσβληθεί από τον ιό Έμπολα ή όχι. Τρία σχέδια θα προετοιμάσουν το έδαφος για γρήγορα διαγνωστικά τεστ που θα μπορούν να δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα σε μόλις 15 λεπτά.

 

Πέραν αυτών των σχεδίων, το σχέδιο Miracle (κινητά εργαστήρια για την ταχεία εκτίμηση των χημικών, βιολογικών, ραδιενεργών και πυρηνικών απειλών εντός και εκτός της ΕΕ) έχει αναπτύξει ένα «βιολογικό σενάριο» που αναπαράγει πιστά τις σημερινές συνθήκες της κρίσης του Έμπολα και την ταχεία εξάπλωσή της στη Δυτική Αφρική, καθώς και τα μέσα αντιμετώπισής της. Το σενάριο αυτό δοκιμάζεται επί του παρόντος σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας: συγκεκριμένα σε ένα εργαστήριο που βρίσκεται πολύ κοντά σε κέντρο θεραπείας από τον ιό Έμπολα, στα περίχωρα της πόλης Nzere Kore της Γουινέας, κοντά στα σύνορα με τη Λιβερία, την Ακτή του Ελεφαντοστού και τη Σιέρα Λεόνε. Αυτό το εργαστήριο, εκτός από τη συμβολή στον γρήγορο εντοπισμό ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον ιό Έμπολα, θα πραγματοποιήσει νέα κλινική έρευνα για ένα από τα πλέον ελπιδοφόρα φάρμακα για τη θεραπεία αυτών των ασθενών. Η εμπειρία από την ερευνητική αυτή προσπάθεια θα συμβάλει επίσης στην καλύτερη εξέταση των ελλείψεων, καθώς και των τεχνολογικών και υλικοτεχνικών βελτιώσεων που χρειάζονται τα κινητά εργαστήρια.

Για να ενισχύσει τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση του Έμπολα στις αγροτικές κοινότητες της Γουινέας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αποστείλει μέσα στις επόμενες ημέρες τέσσερις ομάδες γαλλόφωνων επιδημιολόγων οι οποίες θα βοηθήσουν στην παρακολούθηση και την αντιμετώπιση της νόσου σε τοπικό επίπεδο.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διαθέσει 24,4 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, «Ορίζοντας 2020», για τη χρηματοδότηση πέντε σχεδίων: από μεγάλης κλίμακας κλινικές δοκιμές έως τη δοκιμή υφιστάμενων και νέων ενώσεων για τη θεραπεία του Έμπολα   (IP/14/1194). (IP/14/1194).

Συνεργάστηκε επίσης με τους βιομηχανικούς εταίρους στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα (ΠΚΦ) και έθεσε σε εφαρμογή, τον Νοέμβριο του 2014, το πρόγραμμα Ebola+, ένα πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ για τον Έμπολα και άλλες συναφείς νόσους, όπως ο αιμορραγικός πυρετός του Μάρμπουργκ (IP/14/1462). Τα οκτώ σχέδια που ανακοινώθηκαν σήμερα επιλέχθηκαν μετά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

Η ΠΚΦ είναι μια σύμπραξη μεταξύ της ΕΕ και της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), που έχει ως στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων φαρμάκων. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2007 και ο προϋπολογισμός για την πρώτη φάση της, δηλαδή έως το 2013, ανήλθε σε 2 δισ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός της για τη δεύτερη φάση (2014-2024) ανέρχεται σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ήμισυ της χρηματοδότησης προέρχεται από την ΕΕ και το άλλο ήμισυ από μεγάλες εταιρείες, κυρίως του φαρμακευτικού τομέα. Οι εν λόγω εταιρείες δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ, αλλά συμβάλλουν στα σχέδια «σε είδος», για παράδειγμα προσφέροντας τον χρόνο των ερευνητών τους ή παρέχοντας πρόσβαση σε ερευνητικές εγκαταστάσεις και πόρους.

Η ΕΕ συμβάλλει επίσης στην καταπολέμηση λοιμωδών νόσων, όπως του Έμπολα, στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας, στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές (EDCTP 2). Ο προϋπολογισμός αυτής της σύμπραξης για τα επόμενα δέκα χρόνια ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 700 εκατ. ευρώ περίπου προέρχονται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (IP/14/2273).

Το σχέδιο Miracle έχει προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας στον Τομέα της Ασφάλειας. Το σχέδιο συντονίζεται από το Universite Catholique de Louvain με περίοδο υλοποίησης για το διάστημα από την 1 Δεκεμβρίου 2013 έως τις 31 Μαΐου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες

Παράρτημα: Κατάλογος των επιλεγμένων έργων της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα

Η έρευνα της ΕΕ για τον Έμπολα

Μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμηση του Έμπολα: ιστότοπος και ενημερωτικό δελτίο (MEMO/14/2464)

Ορίζοντας 2020

Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα

Σχέδιο Miracle

 


[1] Οι συμφωνίες επιχορήγησης για ορισμένα σχέδια που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής σχεδίων του προγράμματος Ebola+ βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της οριστικοποίησης. Τα τελικά στοιχεία για όλα τα επιλεγμένα σχέδια, περιλαμβανομένων των στοιχείων προϋπολογισμού, θα δημοσιευτούν μόλις υπογραφούν οι συμφωνίες επιχορηγήσεων.

IP/15/3343

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Mirna BRATOZ (+32 2 298 72 78)
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)

Ερωτήσεις του κοινού:


Side Bar