Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Sysselsättning och social utveckling – de viktigaste faktorerna för att klara krisen

Bryssel, 15 januari 2015

Länder med högkvalificerade jobb, effektivt socialt skydd och investeringar i humankapital står bättre emot den ekonomiska krisen. Det framgår av 2014 års rapport om sysselsättning och social utveckling i Europa. I rapporten framhålls behovet av att investera i arbetskraftens kunskaper för att upprätthålla produktionen. Där beskrivs också svårigheterna med att minska skillnaderna mellan EU-länderna.

Rapporten redogör för lärdomarna från lågkonjunkturen och konstaterar att sysselsättningen och inkomsterna påverkades mindre i länder med öppnare och mindre segmenterade arbetsmarknader och större satsningar på livslångt lärande. I de här länderna omfattas många arbetslösa av konjunkturanpassade arbetslöshetsförmåner som är kopplade till aktiveringsåtgärder.

– Det viktigaste för oss är att skapa nya jobb och det är inte helt lätt i krisens spår, säger EU:s arbetsmarknadskommissionär Marianne Thyssen. Rapporten visar att vi måste genomföra strukturreformer och stimulera konsumtion och efterfrågan. Vi måste satsa ännu mer på att bättre utbilda och aktivera människor för arbetsmarknaden. Där kan Junckerkommissionens investeringssatsning göra verklig skillnad.

Rapporten visar att flera medlemsländer mer och mer investerar i människors potential genom hela livet och försöker få in fler grupper på arbetsmarknaden. Tidigare reformer för att få fler kvinnor och äldre i arbete har bidragit till att hålla uppe sysselsättningen i Europa. Därför är det viktigt att fortsätta att reformera arbetsmarknaden och socialskyddet.

Bättre kompetens och bättre jobb

Med tanke på att vi blir allt färre och äldre i EU är det viktigt att investera i arbetskraften för att stödja produktiviteten och garantera en tillväxt för alla med många nya jobb. Men i rapporten poängteras att det inte räcker med investeringar i rätt utbildning. Arbetstagarna måste också få hjälp att använda och uppdatera sina färdigheter under hela arbetslivet. Därför krävs insatser för att se till att de förblir aktiva och får de jobb de är lämpade för.

Fler välutbildade kräver också fler högkvalificerade jobb, så att arbetskraften kan bli mer produktiv. Den nya tekniken, globaliseringen, befolkningsutvecklingen och den gröna ekonomin kan ge kvalificerade jobb i framtiden, men kan också leda till större löneskillnader och att vissa färdigheter och jobb blir föråldrade. Därför behövs aktiva insatser för livslångt lärande, bättre hjälp med jobbsökning samt social dialog för att förutse och anpassa sig till innovationer.

Minska skillnaderna i EU

Rapporten framhåller slutligen att de samhällsekonomiska skillnaderna måste minska efter krisåren, särskilt i de södra och avlägsna EU-länderna. Skillnaderna beror inte bara på krisens omfattning utan också på strukturella obalanser som fanns redan före krisen i de hårdast drabbade länderna, t.ex. låg produktivitet, brist på investeringar i människor, fastighetsbubblor och svagheter i banksektorn och välfärdssystemet. Rapporten bidrar till den pågående debatten om hur man bäst kan minska skillnaderna samt fördjupa den ekonomiska och monetära unionen och stärka dess sociala dimension.

Rapporten om sysselsättning och social utveckling i Europa

Detta är den fjärde upplagan av den årliga rapporten Employment and Social Developments in Europe, där kommissionen beskriver läget på arbetsmarknaden och den sociala situationen och diskuterar utmaningar och politiska åtgärder. Därmed uppfyller kommissionen också sin skyldighet enligt fördraget att rapportera om den sociala situationen i EU.

Rapportens analyser bygger på de senaste uppgifterna och rönen, och ger stöd för kommissionens initiativ inom sysselsättning och socialpolitik.

Läs mer

IP/15/3321

Presskontakter

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)

För allmänheten:

Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post

Side Bar