Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Provedba plana ulaganja u iznosu od 315 milijardi EUR ide prema planu: Komisija predstavlja zakonodavstvo o Europskom fondu za strateška ulaganja

Strasbourg, 13 siječanj 2015

Svega 50 dana nakon najave ambicioznog plana ulaganja za Europu kojim se potiču zapošljavanje i rast Komisija je danas donijela zakonodavni prijedlog o Europskom fondu za strateška ulaganja, koji će se uspostaviti u bliskoj suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB). Fond je okosnica ulagačkog plana predsjednika Junckera kojim će se diljem Europske unije mobilizirati privatna i javna ulaganja u iznosu od najmanje 315 milijardi EUR. Time će se posebice osigurati potpora strateškim ulaganjima, primjerice u širokopojasne i energetske mreže te manja poduzeća s manje od 3000 zaposlenika. Prijedlogom se uspostavlja i Europski savjetodavni centar za ulaganja, kojim će se osigurati pomoć u utvrđivanju, pripremi i razvoju projekata u Uniji. Naposljetku, u okviru europskog portfelja ulagačkih projekata ulagači će se upoznati s postojećim i budućim projektima.  

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: „Ova se Komisija ozbiljno prihvatila posla. Današnjim prijedlogom o Europskom fondu za strateška ulaganja ispunjujemo, zajedno s našim partnerom EIB-om, obećanje koje smo dali u studenome na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. Poduzimamo važan korak prema ponovnom zapošljavanju Europljana i pokretanju gospodarstva Unije. Nadam se da će političko vodstvo suzakonadavaca, tj. Europskog parlamenta i Vijeća, brzo donijeti prijedlog kako bi Fond počeo s radom do lipnja te kako bi se pokrenula nova ulaganja. Europski građani ne očekuju ništa manje od toga, a mi ne smijemo gubiti vrijeme.”

Jyrki Katainen, potpredsjednik nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Danas postavljamo temelje plana ulaganja za Europu: Europskim fondom za strateška ulaganja osigurat će se potpora projektima s većim profilom rizičnosti kako bi se pokrenula ulaganja u državama članicama i sektorima u kojima su zapošljavanje i rast najpotrebniji. Sljedeći korak odnosi se na udvostručivanje učinka plana ulaganja za Europu i stvaranje pozitivne povratne sprege: veća ulaganja koja pridonose otvaranju boljih radnih mjesta i stabilnom rastu. Kako bi se to ostvarilo, trenutačno obilazim cijelu Europsku uniju i ohrabren sam pozitivnim povratnim informacijama koje sam dosad dobio.”

 

Prijedlog Komisije sadržava nekoliko elemenata:

1. Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)

EFSU je glavni kanal kojim će se mobilizirati dodatna ulaganja u realno gospodarstvo u iznosu od najmanje 315 milijardi EUR tijekom sljedeće tri godine. Njime će se financirati projekti s većim profilom rizičnosti, čime će se pojačati učinak javne potrošnje i potaknuti privatna ulaganja. Fond će se uspostaviti u okviru Europske investicijske banke (EIB), s kojom će Komisija surađivati u okviru strateškog partnerstva.

Sudjelovanje država članica

Države članice mogu sudjelovati u EFSU-u. Sudjelovanje u EFSU-u moguće je i za treće osobe, primjerice nacionalne razvojne banke ili javne agencije koje su u vlasništvu ili pod kontrolom država članica, subjekte iz privatnog sektora i subjekte izvan Unije, pod uvjetom da sudjelovanje odobre postojeći osiguravatelji doprinosa.    

Postupanje u okviru Pakta o stabilnosti i rastu

Komisija je već u studenome najavila da će u okviru Pakta o stabilnosti i rastu osigurati povoljniji tretman nacionalnih doprinosa EFSU-u. Dodatne pojedinosti o tome sadržane su u zasebnoj Komunikaciji o uporabi fleksibilnosti u okviru postojećih pravila Pakta, koju je Komisija danas objavila.

Jasno se navodi da se doprinosi država članica EFSU-u neće uzimati u obzir pri ocjenjivanju fiskalne prilagodbe. To će vrijediti za sve države članice, neovisno o tome primjenjuje li se na njih preventivni ili korektivni dio Pakta.

Za države članice koje se koriste tzv. „klauzulom o ulaganjima” povoljniji tretman u okviru Pakta primjenjivat će se i na sufinanciranje projekata ili platformi za ulaganja u okviru EFSU-a.  

Upravljanje EFSU-om

Upravni odbor odlučivat će o općem smjeru, smjernicama za ulaganja, profilu rizičnosti, strateškim politikama i raspodjeli sredstava Fonda u skladu s političkim smjernicama Komisije. Sve dok EIB i Komisija budu jedini osiguravali doprinose EFSU-u, broj članova i glasačkih prava dodjeljivat će se na temelju iznosa doprinosa, a sve će se odluke donositi konsenzusom. Nakon što se Fondu pridruže ostali osiguravatelji doprinosa, broj članova i glasačkih prava bit će razmjeran iznosu doprinosa, a odluke će se donositi običnom većinom, ako se ne može postići konsenzus. Odluka se ne može donijeti ako Komisija ili EIB glasaju protiv.

Odbor za ulaganja bit će odgovaran Upravnom odboru.Odbor će analizirati konkretne projekte te odlučivati koji će projekti dobiti sredstva iz EFSU-a, a neće postojati geografske ili sektorske kvote. Odbor će činiti šest neovisnih stručnjaka za tržište i glavni direktor, koji će biti nadležan za svakodnevno upravljanje EFSU-om. Glavnog direktora i njegova zamjenika imenovat će Upravni odbor na zajednički prijedlog Komisije i EIB-a.

2. Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU)

Uporabom postojeće stručnosti ESCU će biti jedinstvena kontaktna točka u EU-u za pomoć u utvrđivanju, pripremi, razvoju i financiranju projekata. Centar će pružati i savjete o uporabi inovativnih financijskih instrumenata i javno-privatnog partnerstva.

3. Transparentni europski portfelj projekata

U okviru transparentnog europskog portfelja projekata ulagače će se informirati o dostupnim postojećim i mogućim budućim projektima. Trenutačno je nedostatak informiranosti glavna prepreka ulaganjima. Portfelj će se redovito ažurirati kako bi ulagačima bile dostupne pouzdane i aktualne informacije pri donošenju odluka o ulaganjima. Zajednička radna skupina za ulaganja, u kojoj sudjeluju EIB i Komisija, utvrdila je već oko 2000 potencijalnih projekata u vrijednosti od 1,3 bilijuna EUR.

4. Jamstveni fond EU-a i učinci na proračun EU-a

Prijedlogom se uspostavlja Jamstveni fond EU-a kojim će se osigurati likvidnosna zaštita za proračun Unije od mogućih gubitaka koje može uzrokovati EFSU pri osiguranju potpore projektima. Vrijednost Fonda postupno će doseći 8 milijardi EUR do 2020. na temelju plaćanja iz proračuna EU-a. U tu svrhu potrebna je izmjena proračuna EU-a za 2015., čime će se uvesti nove proračunske linije u koje će se prenijeti 1,36 milijardi EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 10 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanje. Cjelokupni je učinak na proračun EU-a za 2015. neutralan. Odobrenim sredstvima za plaćanje u iznosu od 10 milijuna EUR financirat će se administrativni troškovi Europskog savjetodavnog centra za ulaganja.

Sljedeći koraci

Današnji prijedlog Komisije moraju donijeti suzakonodavci Unije, tj. Europski parlament i Vijeće, na temelju redovnog zakonodavnog postupka (suodlučivanje). Na sastanku Europskog vijeća u prosincu šefovi država i vlada pozvali su „zakonodavce Unije (…) da se o [prijedlogu] usuglase do lipnja kako bi se nova ulaganja mogla pokrenuti već sredinom 2015.” Europska komisija priprema uklanjanje daljnjih regulatornih prepreka ulaganjima i jačanje jedinstvenog tržišta, što je dodatni element plana ulaganja. Prvi niz mjera utvrđen je u Programu rada Komisije za 2015.

Pozadina

Kao posljedica gospodarske i financijske krize razina ulaganja u EU-u pala je za oko 15 % od 2007., kada je bila na vrhuncu. Financijska sredstva su dostupna. Međutim prepreka ulaganjima su nesigurni ekonomski izgledi i visoki javni i privatni dug u dijelovima EU-a. Upravo zato planom ulaganja za Europu može se osigurati pomoć tako što će se projekti povezati s postojećim financijskim sredstvima te će se novac usmjeriti u područja u kojima je potreban.

Plan ulaganja prvi je prioritet predsjednika Junckera, koji ga je iznio 26. studenoga 2014. samo tri tjedna nakon preuzimanja dužnosti. Nekoliko tjedana poslije plan je prihvatilo i Europsko vijeće na sastanku 18. prosinca.

Više informacija

 Q&A

Web-mjesto

LinkedIn

Twitter

IP/15/3222

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar