Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Zmanjšanje birokracije – možnost prihrankov v višini do 48 milijonov evrov po zaslugi novih pravil o sodnih odločbah v čezmejnih zadevah

Bruselj, 09 januar 2015

Nova pravila, ki se bodo začela uporabljati jutri, bodo podjetjem in potrošnikom olajšala reševanje čezmejnih pravnih sporov. Zaradi njih naj bi bilo v EU po pričakovanjih mogoče prihraniti do 48 milijonov evrov letno. Pravila odpravljajo drag in dolgotrajen postopek, ki se trenutno uporablja 10 000-krat na leto za priznanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah v drugih državah članicah EU.

Od jutri bodo sodne odločbe v čezmejnih zadevah samodejno izvršljive v vsej EU. Potrošniki bodo bolje zaščiteni pri nakupih blaga od trgovcev, ki niso iz EU, podjetjem pa bo zagotovljena večja pravna varnost pri poslovanju v vsej EU. Ta z novimi ukrepi izpolnjuje obljubo o zmanjšanju birokracije in krepitvi enotnega trga EU, da bi spodbudila trajnostno gospodarsko rast.

„To je zelo dobra novica za evropske državljane ter mala in srednja podjetja“, je dejala Věra Jourová, evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov. „Z novimi pravili lahko prihranimo od 2 000 do 12 000 evrov na posamezno zadevo. Tako izpolnjujemo obljubo, da bomo zmanjšali birokracijo in okrepili enotni trg EU. Ti ukrepi bodo bistveni zlasti za mala in srednja podjetja ter bodo odprli veliko več možnosti za poslovanje po vsej Evropi.“

Nova pravila, ki se bodo začela uporabljati jutri, prinašajo naslednje praktične izboljšave:

  • sodna odločba v civilnih in gospodarskih zadevah, ki je izvršljiva v eni državi članici, bo samodejno izvršljiva v vsej EU: pravila odpravljajo okorni vmesni postopek eksekvature. Stroški tega postopka, tj. odvetniški, prevajalski in sodni stroški, običajno znašajo od 2 000 do 3 000 evrov (odvisno od države članice), lahko pa tudi do 12 700 evrov. V skoraj 95 odstotkih zadev je ta postopek gola formalnost.

Čim bo sodna odločba izdana v eni državi članici, bo upnik lahko zahteval, da se izvrši v kateri koli drugi državi članici. To pomeni, da bodo lahko podjetja in državljani dobili svoj denar nazaj hitreje, enostavneje in brez dodatnih stroškov. Sodišča bodo lahko v izjemnih okoliščinah še vedno ustavila postopek izvršitve sodne odločbe, če bi na primer sodišče v drugi državi članici kršilo pravico do poštenega sojenja;

  • potrošniki in delavci bodo bolje zaščiteni v pravnih sporih, ki vključujejo države, ki niso članice EU: do zdaj potrošniki pogosto niso mogli uveljavljati svojih pravic, kadar so v državi članici EU kupovali blago od trgovca s sedežem v državi, ki ni članica EU. Nova pravila pomenijo, da bodo imeli potrošniki povsod v EU v kakršnem koli tovrstnem sporu dostop do sodnega varstva v državi, v kateri imajo stalno prebivališče. Sodni postopek v državi, ki ni članica EU, jim bo torej prihranjen. Nova pravila omogočajo tudi, da bodo lahko delavci, ki delajo v EU, pred sodišči države članice, v kateri običajno delajo, začeli postopke proti svojim delodajalcem s sedežem v državi, ki ni članica EU;
  • pravna varnost sporazumov o izbiri sodišča, sklenjenih med podjetji, se bo povečala: v preteklosti je bilo mogoče obiti sporazume o izbiri sodišča, in sicer z začetkom postopka pred sodiščem v drugi državi članici EU (in ne pred izbranim sodiščem) z namenom zavlačevanja rešitve spora. Pravila, ki se bodo začela uporabljati jutri, onemogočajo to neprimerno taktiziranje. Zagotavljajo namreč, da ima v primeru vzporednih postopkov prednost izbrano sodišče.

Ozadje

Nova pravila se odzivajo na raziskavo iz leta 2010, ki je pokazala, da bi bilo skoraj 40 odstotkov podjetij bolj naklonjenih poslovanju zunaj domačega trga, če bi bili sodni postopki reševanja sporov v tujini enostavnejši. Odstranitev birokratskih ovir, ki pomenijo dodatne stroške in pravno negotovost za podjetja, je tako bistveni del prizadevanj Komisije za olajšanje poslovanja podjetij in življenja državljanov (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525).

Evropska komisija je leta 2010 predlagala reformo Uredbe „Bruselj I“ (IP/10/1705). Po sprejetju s strani Evropskega parlamenta (MEMO/12/875) in držav članic (IP/12/1321) se bodo pravila začela uporabljati jutri, dve leti po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Reforma si prizadeva za učinkovitejše pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah v Evropski uniji, zlasti z zagotavljanjem nemotenega priznavanja in izvrševanja sodnih odločb v drugih državah članicah.

Več informacij

IP/15/3080

Kontakti za stike z mediji

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)
Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar