Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Väkivallan uhreille parempi suoja kaikkialla EU:ssa

Bryssel, 09 tammikuu 2015

Ensi sunnuntaista lähtien väkivallan uhrit, erityisesti perheväkivallan tai vainoamisen kohteeksi joutuneet, voivat saada parempaa suojelua kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Silloin tulevat voimaan uudet säännöt, joiden mukaan missä tahansa jäsenvaltiossa hyväksytty kieltotuomio, suojelumääräys tai lähestymiskielto voidaan tunnustaa nopeasti ja helposti muualla EU:ssa yksinkertaisen todistuksen avulla.

"Väkivallan uhrien oikeudet turvataan nyt myös heidän kotimaansa ulkopuolella kaikkialla Euroopassa", sanoi oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová. "Arviolta joka kolmas nainen EU:ssa joutuu väkivallan uhriksi jossain elämänsä vaiheessa. Valitettavasti väkivallan tekijänä on useimmiten joku läheinen, kuten puoliso", Jourová lisäsi.

Perheväkivallan uhrit voivat tästedes tuntea olevansa turvassa myös matkustaessaan ulkomailla, sillä suojelumääräys, joka suojaa heitä väkivallan tekijältä, on nyt mahdollista siirtää helposti toiseen jäsenvaltioon. Tähän asti suojelumääräyksen tunnustaminen toisessa jäsenvaltiossa on edellyttänyt monimutkaisia menettelyjä jokaisessa jäsenvaltiossa erikseen.

"Uuden menettelyn ansiosta väkivallan uhrit saavat tarvitsemansa suojan ja voivat jatkaa elämäänsä. He voivat muuttaa asumaan tai matkustaa lomalle toiseen EU:n jäsenvaltioon joutumatta pelkäämään turvallisuutensa puolesta", Věra Jourová lisäsi.

Uusi menettely käsittää kaksi eri säädöstä, jotka ovat asetus yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja direktiivi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Yhdessä nämä säädökset varmistavat, että kaikilla väkivallan uhreilla on mahdollisuus saada suojelumääräys tunnustettua missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa. Menettelyssä on otettu huomioon jäsenvaltioiden kansallisten suojelumääräysten erot, sillä ne voivat perustua yksityis-, rikos- tai hallinto-oikeuteen. Uusien sääntöjen nojalla varmistetaan yleisimpien suojelutoimenpiteiden vapaa liikkuvuus EU:ssa.

Uhrit tarvitsevat lisätukea

Uhrien tuen ja suojelun tarvetta tarkastellaan myös Euroopan unionin perusoikeusviraston tänään julkaisemassa kertomuksessa, jonka mukaan EU:ssa olisi otettava käyttöön paremmin kohdennettuja uhrien tukipalveluja. Vaikka kokonaistilanne on kohentunut, uhrien tukipalveluissa on vielä parantamisen varaa monissa jäsenvaltioissa. Uhreille olisi esimerkiksi tarjottava kohdennettuja tukipalveluja, kuten psykologista tukea ja neuvontaa. Lisäksi olisi poistettava hallinnolliset esteet, jotka vaikeuttavat oikeusavun myöntämistä uhreille, ja varmistettava, että kansalaiset saavat tietoa oikeuksistaan ja tarjolla olevista palveluista.

Euroopan komissio on sitoutunut parantamaan niiden 75 miljoonan kansalaisen oikeuksia, jotka vuosittain joutuvat rikoksen uhriksi. Vuonna 2012 EU:ssa hyväksyttiin direktiivi rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista kaikkialla EU:ssa (IP/12/1066). Direktiivi sitoo jäsenvaltioita 16. marraskuuta 2015 alkaen. Ensi sunnuntaina voimaan tulevien EU:n laajuisten suojelumääräysten ja uhrien vähimmäisoikeuksien avulla Euroopan komissio lujittaa rikoksen uhriksi joutuneiden kansalaisten oikeuksia riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta nämä ovat kotoisin tai missä jäsenvaltiossa he joutuvat rikoksen uhriksi.

Tausta

Asetus yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta hyväksyttiin Euroopan parlamentissa toukokuussa 2013 (MEMO/13/449) ja oikeusasioiden neuvostossa kesäkuussa 2013 (IP/13/510). Se täydentää joulukuussa 2011 annettua direktiiviä eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Näitä säädöksiä aletaan soveltaa 11. tammikuuta 2015. Lissabonin sopimuksen mukaisesti Tanska ei kuitenkaan ole mukana näissä toimissa.

Vahvistaakseen uhrien oikeuksia koskevia voimassa olevia kansallisia ja EU:n toimenpiteitä Euroopan komissio esitti 18. toukokuuta 2011 toimenpidepaketin (IP/11/585), jolla varmistetaan uhrien oikeuksien, tuen ja suojelun vähimmäistaso kaikkialla EU:ssa. Pakettiin kuului direktiivi uhrien oikeuksista, asetus yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja tiedonanto, jossa esitellään komission uhrien hyväksi toteuttamia ja suunnittelemia toimenpiteitä.

Lisätietoja

IP/15/3045

Lisätietoa tiedotusvälineille

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)
Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar