Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Antimonopolinės taisyklės: Komisija siunčia prieštaravimo pareiškimą Lietuvos geležinkelių sektoriaus senbuvei AB „Lietuvos geležinkeliai“

Briuselis, 05 Sausio 2015

Europos Komisija pranešė Lietuvos geležinkelių sektoriaus senbuvei AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LG), kad, jos nuomone, išmontavusi Lietuvą ir Latviją jungiančius geležinkelių bėgius bendrovė riboja konkurenciją Lietuvos ir Latvijos geležinkelių rinkose. Jei bus patvirtinta, kad toks elgesys apribojo konkurenciją, bendrovė būtų pažeidusi ES antimonopolines taisykles, kurios draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje. Gali būti, kad išmontavus bėgius klientai nebegalėjo naudotis kitų geležinkelių įmonių teikiamomis krovinių vežimo tarp Lietuvos ir Latvijos paslaugomis. Prieštaravimo pareiškimo išsiuntimas nereiškia, kad tyrimo rezultatas jau yra aiškus.

2008 m. rugsėjo mėn. LG sustabdė geležinkelių eismą tarp Lietuvos ir Latvijos. Po mėnesio LG išmontavo bėgius. Bėgiai neatstatyti iki šiol. Tokie veiksmai Komisijai kelia susirūpinimą, nes jais galėjo būti apribota konkurencija Lietuvos ir Latvijos geležinkelių rinkose: visų pirma galėjo būti trukdoma didžiausio LG kliento planams geležinkelių krovinius nukreipti į Latviją naudojantis kitų geležinkelių įmonių paslaugomis.


Pagrindiniai faktai

Gavusi skundą, Komisija 2011 m. atliko patikrinimus LG patalpose, o 2013 m. kovo mėn. pradėjo oficialią antimonopolinio veiklos tyrimo procedūrą.

Prieštaravimo pareiškimas – oficialus Komisijos veiksmas tiriant įtariamą ES taisyklių dėl konkurenciją ribojančios veiklos pažeidimą. Komisija raštu informuoja susijusias šalis apie joms pareikštus prieštaravimus, o bendrovės gali išnagrinėti į Komisijos tyrimo bylą įtrauktus dokumentus, raštu atsakyti ir prašyti žodinio bylos nagrinėjimo, kurio metu galėtų pateikti savo pastabas Komisijos atstovams ir nacionalinėms konkurencijos institucijoms.

Jeigu šalims pasinaudojus gynybos teise Komisija daro išvadą, kad pažeidimas yra įrodytas, ji gali priimti sprendimą, kuriuo uždraustų tokį elgesį, ir nustatyti baudą, kuri siektų iki 10 proc. bendrovės metinės pasaulinės apyvartos.

Daugiau informacijos pateikiama Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje, Komisijos viešajame bylų registre (bylos numeris 39813). Nauji konkurencijos politikos sprendimai išvardyti elektroniniame konkurencijos naujienų savaitraštyje Competition weekly e-News.

IP/15/2940

Žiniasklaidai

Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Yizhou REN (+32 2 299 48 89)

Visuomenei:


Side Bar