Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 januari 2014

EU:s resultattavla för rörlighet: man måste satsa mer på utbildning och praktik utomlands

Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrike och Italien erbjuder de bästa offentliga stöd- och rådgivningssystemen för högskolestuderande som vill studera eller praktisera i utlandet. Denna slutsats drog EU:s första ”resultattavla för rörlighet”. Resultattavlan är en av EU-kommissionens åtgärder för att på uppmaning av EU-länderna1 underlätta studier och praktik utomlands, som led i en bredare satsning för att hjälpa unga människor skaffa sig den kompetens och erfarenhet de behöver för att öka sin anställbarhet.

- Att studera och praktisera i ett annat land är ett utmärkt sätt att skaffa sig värdefulla kunskaper och erfarenheter, säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou. Därför har EU kraftigt höjt anslagen för rörlighet i det nya programmet Erasmus+. Med resultattavlan för rörlighet kan vi för första gången se hur bra de enskilda länderna är på att skapa goda förutsättningar för studenters rörlighet – och på vilka områden de måste bli bättre.

Resultattavlan fokuserar på fem faktorer som är avgörande för om unga människor kan och vill studera eller praktisera utomlands. Av resultaten framgår att det finns stora skillnader mellan de olika länderna – och att inget enskilt land får full pott i alla delar av sin ”rörlighetsmiljö”.

De viktigaste resultaten

Information och vägledning om möjligheter till rörlighet: Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrike och Italien är de länder som erbjuder mest stöd. I Bulgarien, Grekland, Cypern och Slovenien däremot är strukturerna för information och vägledning minst utvecklade.

Överföring av studiestöd som gör det möjligt för studerande att få statliga bidrag och lån i ett annat land på samma villkor som i hemlandet. Studiebidrag eller studielån är överförbara på den nederländsk- och tyskspråkiga delen av Belgien, på Cypern samt i Luxemburg, Slovenien, Finland och Sverige. I motsats till detta är systemen för stöd till studerande mest restriktiva i den fransktalande delen av Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Grekland, Kroatien, Litauen, Rumänien och Slovakien.

Kunskaper i främmande språk: Språkkunskaper är i regel en viktig faktor för den som beslutar sig för att studera utomlands. Cypern, Luxemburg och den tysktalande delen av Belgien satsar mest på språkundervisning i skolan. På Irland och, inom Förenade kungariket, i Skottland, är språkundervisningen i skolan inte obligatorisk.

Erkännande av utlandsstudier (användning av ECTS och tillägget till examensbevis): Tyskland, Belgien och Spanien satsar stort på att övervaka användningen av europeiska verktyg som hjälper studerande att få sina utlandsstudier erkända genom Europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) och tillägget till examensbevis, men för de flesta länder ligger denna fråga inte särskilt högt på dagordningen.

Stöd till studerande från mindre gynnade miljöer: Den nederländsktalande delen av Belgien, Tyskland, Italien och Österrike sticker ut i denna fråga, då de har både ett välutvecklat stödsystem för studerande från mindre gynnade miljöer som vill studera eller praktisera i ett annat land, och system som övervakar de studerandes rörlighet med fokus på social bakgrund.

Bakgrund

Resultattavlan för rörlighet omfattar alla 28 EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet. Den ger en första första översikt av de faktorer som ingick i rådets rekommendation om rörlighet i utbildningssyfte, och kommer att utgöra en grund för en framtida gemensam övervakning inom hela EU. Nästa uppdatering planeras för 2015.

Resultattavlan för rörlighet har tagits fram av Eurydice-nätverket i nära samarbete med Europeiska kommissionen och en rådgivande grupp av experter från medlemsländerna. Eurydice-nätverket består av nationella enheter och samordnas av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (European Education and Culture Executive Agency), som informerar om och analyserar utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa.

Länkar

MEMO/14/07 Resultattavla för rörlighet: Vanliga frågor

Eurydice-rapporten: Mot en resultattavla för rörlighet: Förutsättningar för studier i andra länder i Europa

Erasmus+ webbplats

Frågor och svar om Erasmus+

Erasmus+ på Facebook

En introduktion till Erasmus+ (video)

Erasmus-statistik

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar