Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. januarja 2014

Pregled stanja na področju mobilnosti v EU: potrebna so večja prizadevanja za spodbujanje študija in usposabljanja študentov v tujini

Prvi pregled stanja na področju mobilnosti v EU je pokazal, da imajo Nemčija, Belgija, Španija, Francija in Italija najboljše javne sisteme podpore in svetovanja za visokošolske študente glede možnosti študija ali usposabljanja v tujini. Pregled je eden od odgovorov Evropske komisije na poziv držav članic1 za odstranitev ovir za študij in usposabljanje v tujini in predstavlja del obsežnejših prizadevanj za pomoč mladim pri pridobivanju znanj in izkušenj, ki jih potrebujejo za povečanje svoje zaposljivosti.

Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade, je dejala: „Študij in usposabljanje v tujini sta odličen način za pridobivanje dragocenih znanj in izkušenj, zato je EU v okviru novega programa Erasmus+ močno povečala financiranje za mobilnost. S pregledom stanja na področju mobilnosti lahko prvič vidimo, kako uspešne so države pri ustvarjanju pozitivnega okolja za razvoj mobilnosti študentov in kje bi lahko za to storile še več.“

Pregled stanja na področju mobilnosti se osredotoča na pet ključnih dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo in možnosti mladih za študij ali usposabljanje v tujini. Razkriva, da se ti dejavniki med državami članicami močno razlikujejo in da nobena od držav ne dosega visokih rezultatov pri vseh ukrepih svojega „okolja mobilnosti“.

Ključne ugotovitve

Informiranje in svetovanje v zvezi z možnostmi za mobilnost: Nemčija, Belgija, Španija, Francija in Italija zagotavljajo najbolj celovito podporo. Strukture za informiranje in svetovanje so najmanj razvite v Bolgariji, Grčiji, Sloveniji in na Cipru.

Prenosljivost študentske pomoči, ki študentom omogoča dostop do javnih štipendij in posojil v drugi državi pod enakimi pogoji kot pri študiju doma. Študentske štipendije in posojila so prenosljiva v nizozemsko in nemško govorečih delih Belgije, na Cipru, v Luksemburgu, Sloveniji, na Finskem in na Švedskem. Nasprotno so sistemi študentske finančne pomoči najbolj omejevalni v francosko govorečem delu Belgije, Bolgariji, na Češkem, v Grčiji, na Hrvaškem, v Litvi, Romuniji in na Slovaškem.

Znanje tujih jezikov: to je pogosto pomemben dejavnik pri odločanju za študij v tujini. Ciper, Luksemburg in nemško govoreči del Belgije dajejo največji poudarek učenju jezikov v šolah. Irska in Škotska v Združenem kraljestvu nimata obveznega učenja tujih jezikov v šolah.

Priznavanje študija v tujini (uporaba kreditnih točk (ECTS) in priloge k diplomi): Nemčija, Belgija in Španija si močno prizadevajo za to, da bi spremljale uporabo evropskih orodij, ki študentom pomagajo pri priznavanju študija v tujini prek evropskega sistema zbiranja in prenašanja kreditnih točk (ECTS) in priloge k diplomi, večinoma pa države temu vprašanju ne posvečajo veliko pozornosti.

Podpora za študente iz prikrajšanih okolij: nizozemsko govoreči del Belgije, Nemčija, Italija in Avstrija se lahko pohvalijo tako z dobro razvito finančno pomočjo za študente iz prikrajšanih okolij, ki želijo študirati ali se usposabljati v tujini, kot tudi s sistemi za spremljanje mobilnosti glede na socialno okolje.

Ozadje

Pregled stanja na področju mobilnosti zajema vseh 28 držav članic EU ter Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Turčijo. Gre za prvi pregled dejavnikov, ki jih obravnava Priporočilo Sveta iz leta 2011 o učni mobilnosti, in bo osnova za prihodnje skupno spremljanje na ravni EU, pri čemer je nova posodobitev načrtovana za leto 2015.

Pregled stanja na področju mobilnosti je razvila mreža Eurydice v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in svetovalno skupino strokovnjakov iz držav članic. Eurydice je mreža nacionalnih enot, ki jo usklajuje Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), ter zagotavlja informacije in analize evropskih izobraževalnih sistemov in politik.

Koristne povezave

MEMO/14/07 Pregled stanja na področju mobilnosti: pogosta vprašanja

Poročilo Eurydice: Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe

Spletišče Erasmus+

Erasmus+ Najpogostejša vprašanja

Erasmus+ na Facebooku

Predstavitev programa Erasmus+ (videoposnetek)

Erasmus v številkah

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Spremljajte komisarko Androullo Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar