Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 10. janvārī

ES mobilitātes progresa ziņojums: efektīvāk jāveicina studentu studēšana un praktizēšanās ārzemēs

Saskaņā ar ES pirmo mobilitātes progresa ziņojumu vislabākās valsts atbalsta sistēmas, kurās augstskolu studenti saņem atbalstu un informāciju par iespējām studēt vai praktizēties ārzemēs, ir Vācijā, Beļģijā, Spānijā, Francijā un Itālijā. Šis ziņojums ietilpst Eiropas Komisijas atbildes reakcijā uz dalībvalstu aicinājumu1 likvidēt šķēršļus studijām un praksei ārzemēs un ir viens no plašākiem centieniem palīdzēt jauniešiem iegūt prasmes un pieredzi, kas vajadzīga, lai viņi būtu piemērotāki darba tirgum.

Eiropas Savienības Komisijas locekle izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietās Andrula Vasiliu sacīja: “Studijas un prakse ārzemēs ir lielisks veids, kā iegūt vērtīgas prasmes un pieredzi, tāpēc ES ir ievērojami palielinājusi jaunās programmas “Erasmus+” finansējumu mobilitātei. Mobilitātes progresa ziņojums mums pirmo reizi dod priekšstatu par to, ciktāl valstīm izdevies radīt labvēlīgu vidi studentu mobilitātes attīstībai un ar ko tām vēl būtu vairāk jāstrādā.

Mobilitātes progresa ziņojumā ir iztirzāti pieci nozīmīgi faktori, kuri nosaka jauniešu motivāciju un spēju mācīties vai praktizēties ārzemēs. Ziņojums vēsta, ka šie faktori dalībvalstīs būtiski atšķiras un ka nevienai valstij nav spīdoši rezultāti visos mobilitātes vides uzlabošanas pasākumos.

Nozīmīgākie secinājumi

Informācija un ieteikumi par mobilitātes iespējām. Visplašāko atbalstu sniedz Vācija, Beļģija, Spānija, Francija un Itālija. Visvājāk attīstītās informācijas un ieteikumu struktūras ir Bulgārijā, Grieķijā, Slovēnijā un Kiprā.

Studentu atbalsta pārvedamība, kas studentiem dod iespēju saņemt valsts stipendijas un aizdevumus citā valstī ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tad, ja viņi studētu savā zemē. Studentu stipendijas un aizdevumi ir pārvedami Beļģijas holandiešu un vācu valodas reģionos, Kiprā, Luksemburgā, Slovēnijā, Somijā un Zviedrijā. Turpretim visapgrūtinošākās studentu finansiālā atbalsta sistēmas ir Beļģijas franču valodas reģionā, Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Lietuvā, Rumānijā un Slovākijā.

Svešvalodu zināšanas. Šis nereti ir svarīgs faktors, lai izlemtu, vai studēt ārzemēs. Kipra, Luksemburga un Beļģijas vācu valodas reģions vislielāko uzsvaru liek uz valodu apguvi skolās. Īrijā un Skotijā (Apvienotajā Karalistē) svešvalodu apguve skolās nav obligāta.

Studiju atzīšana ārvalstīs (ECTS un diploma pielikums). Vācija, Beļģija un Spānija iegulda lielu darbu, lai pārraudzītu, kā tiek izmantoti Eiropas instrumenti, kas studentiem palīdz panākt studiju atzīšanu ārvalstīs, izmantojot Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu (ECTS) un diploma pielikumu, bet lielākā daļa valstu minētajam jautājumam velta salīdzinoši maz uzmanības.

Atbalsts studentiem, kuri nāk no nelabvēlīgas vides. Beļģijas holandiešu valodas reģions, Vācija, Itālija un Austrija izceļas ar labi attīstītu finansiālo atbalstu studentiem no nelabvēlīgas vides, kuri vēlas studēt vai praktizēties ārzemēs, un ar sistēmām, kas pārrauga mobilitāti no sociālā stāvokļa aspekta.

Vispārīga informācija

Mobilitātes progresa ziņojumā ir aplūkotas visas 28 ES dalībvalstis, kā arī Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un Turcija. Tas ir pirmais pārskats par faktoriem, kas iztirzāti 2011. gada Padomes Ieteikumā par mācību mobilitāti, un būs pamats turpmākai kopīgai pārraudzībai ES līmenī. Nākamais ziņojums ieplānots 2015. gadā.

Šo mobilitātes progresa ziņojumu sagatavoja tīkls “Eurydice” ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju un dalībvalstu padomdevēju ekspertu grupu. “Eurydice” ir valsts struktūrvienību tīkls. To koordinē Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA), kas sniedz informāciju un analītiskus apskatus par Eiropas izglītības sistēmām un politiku.

Noderīgas saites

MEMO/14/07 Mobilitātes progresa ziņojums: bieži uzdoti jautājumi

Eurydice ziņojumsTowards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe

Programmas Erasmus+ tīmekļa vietne

Bieži uzdoti jautājumi par programmu Erasmus+

Programma Erasmus+ vietnē “Facebook”

Videoklips, kurā iepazīstina ar Erasmus+

Erasmus statistika

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Sekojiet līdzi Andrulai Vasiliu vietnē “Twitter” @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); “Twitter”: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar