Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. sausio 10 d.

ES judumo suvestinė: būtina aktyviau skatinti studentus studijuoti ir stažuotis užsienyje

Pirmojoje ES judumo suvestinėje teigiama, kad geriausias viešosios paramos sistemas, pagal kurias aukštųjų mokyklų studentai konsultuojami ir skatinami studijuoti ar stažuotis užsienyje, turi Vokietija, Belgija, Ispanija, Prancūzija ir Italija. Šią suvestinę Europos Komisija parengė valstybių narių1 paraginta pašalinti kliūtis studijuoti ir stažuotis užsienyje ir taip kuo platesniu mastu padėti jaunuoliams įgyti reikiamų įgūdžių ir patirties, padidinsiančių jų įsidarbinimo galimybes.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Studijos ir stažuotės užsienyje – puikus būdas įgyti vertingų įgūdžių ir patirties, todėl pagal naująją programą „Erasmus+“ ES gerokai padidino judumo finansavimą. Judumo suvestinėje pirmą kartą pateikiami duomenys, rodantys, kokiu mastu šalys užtikrina studentų judumui palankią aplinką ir kokiose srityse jos galėtų pasiekti geresnių rezultatų.“

Judumo suvestinėje daugiausia dėmesio skiriama penkiems pagrindiniams veiksniams, kurie turi įtakos jaunimo motyvacijai ir galimybėms studijuoti ar stažuotis užsienyje. Remiantis jos išvadomis, šie veiksniai labai skiriasi valstybėse narėse ir nėra nė vienos šalies, kurios visi rodikliai, susiję su visomis judumo aplinkos gerinimo priemonėmis, būtų aukšti.

Pagrindinės išvados

Informavimas ir konsultavimas apie judumo galimybes. Visapusišką paramą šioje srityje teikia Vokietija, Belgija, Ispanija, Prancūzija ir Italija. Informavimo ir konsultavimo struktūros mažiausiai išplėtotos Bulgarijoje, Graikijoje, Slovėnijoje ir Kipre.

Studentų paramos perkeliamumas suteikia studentams galimybes gauti valstybės stipendijas ir paskolas kitoje šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir jų gimtojoje šalyje. Studentų stipendijos ir paskolos yra perkeliamos Belgijos regionuose, kuriuose kalbama olandiškai ir vokiškai, Kipre, Liuksemburge, Slovėnijoje, Suomijoje ir Švedijoje. Daugiausia apribojimų šios sistemos turi prancūzakalbiame Belgijos regione, Bulgarijoje, Čekijoje, Graikijoje, Kroatijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Slovakijoje.

Užsienio kalbų mokėjimas. Tai dažnai svarbus veiksnys nusprendžiant studijuoti užsienyje. Daugiausia dėmesio kalbų mokymuisi mokyklose skiria Kipras, Liuksemburgas ir vokietakalbis Belgijos regionas. Airijoje ir dalyje Jungtinės Karalystės (Škotijoje) mokykloje mokytis užsienio kalbų nėra privaloma.

Studijų užsienyje pripažinimas (Europos kreditų perkėlimo sistema ir diplomų priedai). Vokietija, Belgija ir Ispanija deda nemenkas pastangas stebėdamos, kaip naudojamos Europos priemonės, padedančios studentams pasiekti, kad jų studijos užsienyje būtų pripažintos pagal Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (ECTS) ir diplomų priedus, tačiau dauguma šalių šiam klausimui skiria palyginti mažai dėmesio.

Parama palankių sąlygų neturintiems studentams. Belgijos regionas, kuriame kalbama olandiškai, Vokietija, Italija ir Austrija iš kitų šalių išsiskiria gerai išplėtota finansinės paramos sistema, skirta palankių sąlygų neturintiems studentams, norintiems studijuoti arba stažuotis užsienyje, ir sistemomis, padedančiomis stebėti socialiai remtinų asmenų judumą.

Pagrindiniai faktai

Judumo suvestinėje nagrinėjami visų 28 ES valstybių narių, taip pat Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino ir Turkijos duomenys. Tai pirmoji veiksnių, aptartų 2011 m. Tarybos rekomendacijoje dėl besimokančio jaunimo judumo, apžvalga ir ja remiantis ateityje bus vykdoma bendra ES lygmens stebėsena. Suvestinę atnaujinti numatoma 2015 m.

Judumo suvestinę parengė „Eurydice“ tinklas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos Komisija ir patariamąja grupe, sudaryta iš valstybių narių ekspertų. „Eurydice“ tinklo nacionaliniai padaliniai, kuriuos koordinuoja Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA), teikia informaciją apie Europos švietimo sistemas ir švietimo politiką ir jas analizuoja.

Naudingos nuorodos

MEMO/14/07 Judumo suvestinė: dažnai užduodami klausimai

Eurydice“ ataskaita: Judumo suvestinės rengimas. Europoje vyraujančios mokymosi užsienyje sąlygos

„Erasmus+“ svetainė

Dažnai užduodami klausimai apie „Erasmus+“

„Erasmus+“ Facebook

„Erasmus+“ pristatymas ir (vaizdo klipas)

„Erasmus“ statistika

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar