Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. január 10.

Mobilitási eredménytábla: további erőfeszítésekre van szükség a diákok külföldi tanulmányainak és képzésének előmozdítására

Az első uniós mobilitási eredménytábla szerint Németország, Belgium, Spanyolország, Franciaország és Olaszország állami támogatási rendszere a legeredményesebb a felsőoktatási hallgatóknak a külföldi tanulmányi és képzési lehetőségek kihasználására való ösztönzésében és tanácsokkal való ellátásában. Az eredménytábla létrehozása az Európai Bizottság egyik válasza a tagállamok azon igényére1, hogy a külföldi tanulás és képzés akadályainak felszámolása is része legyen azon általánosabb erőfeszítéseknek, amelyek a fiatalokat segítik az elhelyezkedési kilátásaik javításához szükséges készségek és tapasztalatok megszerzésében.

Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos a következő nyilatkozatot tette: „A külföldi tanulás és képzés kiváló alkalom arra, hogy a fiatalok értékes készségeket és tapasztalatokat szerezzenek, ezért az Európai Unió az új Erasmus+ program keretében jelentősen megnövelte a mobilitás finanszírozását. A mobilitási eredménytáblának köszönhetően most először láthatóvá válik, hogy az országok milyen sikeresek a diákok mobilitását előmozdító környezet kialakításában – és mit tehetnek még.”

A mobilitási eredménytábla öt olyan tényezőre épül, amely befolyásolja a fiatalok motiváltságát és képességét arra, hogy külföldön tanuljanak vagy külföldi képzésen vegyenek részt. Az eredménytábla tanúsága szerint ezek a tényezők tagállamonként jelentősen különböznek – és egyik tagállam „mobilitási környezete” sem kiváló minden tényező szempontjából.

Főbb megállapítások

Tájékoztatás és iránymutatás a mobilitási lehetőségekről: a támogatás Németországban, Belgiumban, Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban a legteljesebb körű. A tájékoztatást és az iránymutatást szolgáló struktúrák Bulgáriában, Görögországban, Szlovéniában és Cipruson a legfejletlenebbek.

A hallgatói támogatások hordozhatósága, vagyis az a lehetőség, hogy a diákok ugyanazokkal a feltételekkel részesülhessenek állami támogatásban és kölcsönökben egy másik országban, mintha tanulmányaikat saját hazájukban folytatnák. Belgium holland és német nyelvű területein, Cipruson, Luxemburgban, Szlovéniában, Finnországban és Svédországban a hallgatói támogatások és kölcsönök hordozhatók. Belgium francia nyelvű területein, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Görögországban, Horvátországban, Litvániában, Romániában és Szlovákiában azonban a diákok pénzügyi támogatási rendszere szigorúbb feltételeket szab.

Idegennyelv-ismeret: ez a tényező rendszerint sokat nyom a latban, amikor a diákok eldöntik, hogy külföldön tanuljanak-e. Cipruson, Luxemburgban és Belgium német nyelvű területein helyezik a legnagyobb hangsúlyt az iskolai nyelvtanulásra. Írországban és az Egyesült Királyságon belül Skóciában nincs kötelező iskolai idegennyelv-oktatás.

A külföldön végzett tanulmányok elismerése (az európai kreditátviteli rendszer és az oklevélmelléklet alkalmazása): Németország, Belgium és Spanyolország jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy nyomon kövesse azon európai eszközök – európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS), oklevélmelléklet – alkalmazását, amelyek a diákokat segítik abban, hogy elismertethessék külföldön végzett tanulmányaikat. Az országok nagy része azonban ennél jóval kevesebb figyelmet fordít erre a kérdésre.

Hátrányos helyzetű diákok támogatása: Belgium holland nyelvű része, Németország, Olaszország és Ausztria élen jár a külföldön tanulni vagy képzésen részt venni kívánó hátrányos helyzetű diákok magas színvonalú pénzügyi támogatásában és a mobilitásnak a társadalmi helyzet függvényében való figyelemmel kísérésében egyaránt.

Előzmények

Az Európai Unió 28 tagállamára, valamint Izlandra, Norvégiára, Liechtensteinre és Törökországra kiterjedő eredménytábla most először ad áttekintést a tanulási célú mobilitásra vonatkozó 2011. évi tanácsi ajánlásban említett tényezőkről. A továbbiakban ez az eredménytábla lesz az uniós szintű figyelemmel kísérés alapja. Következő aktualizálása 2015-ben esedékes.

A mobilitási eredménytáblát az Eurydice hálózat fejlesztette ki, az Európai Bizottsággal és egy tagállami szakértőkből álló tanácsadó csoporttal szoros együttműködésben. Az Eurydice hálózat nemzeti kapcsolattartó pontokból áll, melyek működését az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hangolja össze. A hálózat az európai oktatási rendszerekről és oktatáspolitikákról ad tájékoztatást és készít elemzéseket.

Hasznos linkek

MEMO/14/07 Mobilitási eredménytábla: gyakran feltett kérdések

Az Eurydice hálózat jelentése: Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe

Az Erasmus+ honlapja

Gyakran feltett kérdések az Erasmus+ programmal kapcsolatban

Az Erasmus+ a Facebookon

Bevezetés az Erasmus+ program működésébe (rövidfilm)

Az Erasmus program statisztikai adatai

Andrula Vasziliu honlapja

Kövesse Andrula Vasziliut a Twitteren:@VassiliouEU

Kapcsolattartók:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar