Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 10. siječnja 2014.

Pregled mobilnosti EU-a: potrebno je uložiti dodatne napore u promicanje studiranja i osposobljavanja studenata u inozemstvu

Prema informacijama iz prvog „Pregleda mobilnosti” EU-a najbolji javni sustavi potpore u cilju promicanja studiranja i osposobljavanja u inozemstvu i pružanja savjeta studentima na tu temu djeluju u Njemačkoj, Belgiji, Španjolskoj, Francuskoj i Italiji. Taj pregled dio je odgovora Komisije na poziv država članica1 da se uklone prepreke studiranju i osposobljavanju u inozemstvu, u sklopu šireg područja aktivnosti koje se poduzimaju da bi se mladima pomoglo u stjecanju vještina i iskustva koji su im potrebni kako bi poboljšali izglede za pronalaženje zaposlenja.

Europska povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade Androulla Vassiliou izjavila je: „Studiranje i osposobljavanje u inozemstvu odličan je način stjecanja dragocjenih vještina i iskustva, zbog čega je EU znatno povećao financiranje mobilnosti u okviru novog programa Erasmus+. Uz pomoć Pregleda mobilnosti po prvi put možemo vidjeti koliko uspješno zemlje stvaraju pozitivno okružje za porast mobilnosti studenata – kao i ustanoviti područja u kojima bi mogle više učiniti.”

U Pregledu mobilnosti težište se stavlja na pet ključnih čimbenika koji utječu na motiviranost i sposobnost mladih za studiranje i osposobljavanje u inozemstvu. U njemu se pokazuje da ti faktori znatno variraju među državama članicama – kao i to da nijedna zemlja nije dobila visoku ocjenu za svako od mjerila svojeg „okružja mobilnosti”.

Ključna saznanja

Informacije i upute o mogućnostima za mobilnost – Najsveobuhvatniju potporu pružaju Njemačka, Belgija, Španjolska, Francuska i Italija. Strukture za pružanje informacija i uputa najslabije su razvijene u Bugarskoj, Grčkoj, Sloveniji i na Cipru.

Prenosivost studentskih potpora, uz koju se studentima omogućuje primanje javnih stipendija i kredita u drugoj zemlji pod istim uvjetima kao i kada studiraju u svojoj zemlji. Studentske stipendije i krediti prenosivi su na nizozemskom i njemačkom govornom području Belgije, na Cipru, u Luksemburgu, Sloveniji, Finskoj i Švedskoj. Nasuprot tome sustavi financijske potpore za studente najrestriktivniji su na francuskom govornom području Belgije, u Bugarskoj, Češkoj Republici, Grčkoj, Hrvatskoj, Litvi, Rumunjskoj i Slovačkoj.

Znanje stranih jezika: To je često važan čimbenik za odluku o studiranju u inozemstvu. Najveća se važnost učenju stranih jezika u školama pridaje na Cipru, u Luksemburgu i na njemačkom govornom području Belgije. Obavezno učenje stranih jezika u školama ne postoji u Irskoj te, unutar Ujedinjene Kraljevine, Škotskoj.

Priznavanje studija u inozemstvu (uporaba ECTS-a i dopunske isprave o studiju): U Njemačkoj, Belgiji i Španjolskoj ulažu se znatni napori u praćenje uporabe europskih mehanizama kojima se studentima omogućuje da im se studiji priznaju u inozemstvu pomoću Europskog sustava prijenosa i stjecanja bodova (ECTS) i dopunske izjave o studiju, ali se u većini zemalja tome pitanju posvećuje razmjerno mala pažnja.

Potpora studentima u nepovoljnom položaju: Nizozemsko govorno područje Belgije, Njemačka, Italija i Austrija ističu se razvijenim sustavom financijske potpore studentima u nepovoljnom položaju koji žele studirati ili osposobljavati se u inozemstvu, kao i sustavima praćenja mobilnosti u smislu socijalnog statusa.

Kontekst

Pregledom mobilnosti obuhvaćeno je svih 28 država članica te Island, Norveška, Lihtenštajn i Turska. To je prvi pregled čimbenika obuhvaćenih u Preporuci Vijeća iz 2011. o mobilnosti u svrhu učenja te će predstavljati osnovu za buduće zajedničko praćenje na razini EU-a, a sljedeće je ažuriranje predviđeno za 2015.

Pregled mobilnosti razvila je mreža Eurydice, u bliskoj suradnji s Europskom komisijom i savjetodavnom skupinom stručnjaka iz država članica. Eurydice je mreža nacionalnih jedinica koje koordinira Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), koja pruža informacije o europskim obrazovnim sustavima i politikama te vrši njihovu analizu.

Korisne poveznice

MEMO/14/07 Pregled mobilnosti: Najčešća pitanja

Izvješće mreže Eurydice: Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe

Web- mjesto Erasmus+

Erasmus+ najčešća pitanja

Erasmus+ na Facebooku

Uvod u Erasmus+ (kratki film)

Statistički podaci o programu Erasmus

Web-mjesto Androulle Vassiliou

Pratite Androullu Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Osobe za kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar