Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. tammikuuta 2014

Liikkuvuuden tulostaulu: EU:ssa tarvetta lisätoimiin ulkomailla suoritettavien opintojen edistämiseksi

EU:n ensimmäisen liikkuvuuden tulostaulun mukaan parhaat julkisesti tuetut järjestelmät, jotka edistävät korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella tai harjoitella ulkomailla tai antavat siihen liittyviä neuvoja, ovat Saksassa, Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa. Jäsenvaltiot ovat toivoneet, että ulkomailla opiskelun ja harjoittelun tieltä poistetaan esteitä1, ja tulostaulu on osa Euroopan komission vastausta tähän. Se on myös osa laajempia pyrkimyksiä auttaa nuoria hankkimaan taitoja ja kokemusta, joita he tarvitsevat työllistettävyytensä parantamiseksi.

Koulutus-, kulttuuri-, monikielisyys- ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan opiskelu ulkomailla on erinomainen tapa hankkia arvokasta osaamista ja kokemusta, minkä vuoksi EU on kasvattanut huomattavasti liikkuvuuteen tarkoitettua rahoitusta uudessa Erasmus+ -ohjelmassa. ”Liikkuvuuden tulostaulun avulla pystymme ensimmäistä kertaa näkemään, miten maat pystyvät luomaan positiiviset olosuhteet, jotka edistävät opiskelijoiden liikkuvuutta, ja mitä ne voisivat tehdä enemmän”, hän jatkoi.

Liikkuvuuden tulostaulussa keskitytään viiteen tekijään, jotka vaikuttavat nuorten motivaatioon ja kykyyn opiskella tai harjoitella ulkomailla. Siitä käy ilmi, että nämä tekijät vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä ja että mikään maa ei saa huippupisteitä kaikissa ”liikkuvuusympäristöön” liittyvissä toimissa.

Keskeiset havainnot

Tiedotus ja neuvonta liikkuvuusmahdollisuuksista: Saksa, Belgia, Espanja, Ranska ja Italia tarjoavat kattavinta tukea. Heikoimmin kehittyneet tiedotus- ja neuvontarakenteet ovat Bulgariassa, Kreikassa, Sloveniassa ja Kyproksella.

Opintotukien siirrettävyys mahdollistaa sen, että opiskelijat voivat saada julkiset tuet ja lainat toiseen maahan samoin ehdoin kuin kotimaassa opiskeluun. Opintorahat ja -lainat ovat siirrettäviä Belgian hollannin- ja saksankielisessä osassa, Kyproksella, Luxemburgissa, Sloveniassa, Suomessa ja Ruotsissa. Opiskelijoiden tukijärjestelmät ovat sitä vastoin rajoittavimpia Belgian ranskankielisessä osassa, Bulgariassa, Tšekissä, Kreikassa, Kroatiassa, Liettuassa, Romaniassa ja Slovakiassa.

Vieraiden kielten taito: Tämä on usein tärkeä tekijä tehtäessä päätöstä ulkomailla opiskelusta. Kyproksella, Luxemburgissa ja Belgian saksankielisessä osassa panostetaan eniten kieltenoppimiseen kouluissa. Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Skotlannissa vieraiden kielten opiskelu kouluissa ei ole pakollista.

Ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustaminen (opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) ja tutkintotodistuksen liitteen käyttö): Saksassa, Belgiassa ja Espanjassa on pyritty mittavin toimin seuraamaan niiden EU-välineiden käyttöä, joiden avulla opiskelijoiden ulkomailla suorittamat opinnot tunnustetaan eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) ja tutkintotodistuksen liitteen kautta, mutta useimmat maat kiinnittävät suhteellisen vähän huomiota tähän seikkaan.

Heikommista lähtökohdista tulevien opiskelijoiden tukeminen: Belgian hollanninkielinen osa, Saksa, Italia ja Itävalta nousevat esiin sikäli, että niillä on hyvin kehittynyt taloudellinen tuki lähtökohdiltaan heikommille opiskelijoille, jotka haluavat opiskella tai suorittaa työharjoittelun ulkomailla, ja järjestelmät, joilla seurataan liikkuvuutta sosiaalisen taustan näkökulmasta.

Tausta

Liikkuvuuden tulostaulu kattaa kaikki EU:n 28 jäsenvaltiota sekä Islannin, Norjan, Liechtensteinin ja Turkin. Siinä tehdään ensimmäinen katsaus tekijöihin, jotka sisältyvät oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta vuonna 2011 annettuun neuvoston suositukseen, ja se toimii pohjana tuleville yhteisille EU-tason seurantatoimille. Seuraava päivitys on tarkoitus tehdä vuonna 2015.

Liikkuvuuden tulostaulun kehittämisestä vastasi Eurydice-verkko tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvan neuvoa-antava ryhmän kanssa. Eurydice on kansallisten yksikköjen verkko, jota koordinoi Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) ja joka tarjoaa tietoa ja analyyseja Euroopan koulutusjärjestelmistä ja -politiikoista.

Hyödyllisiä linkkejä

MEMO/14/07 Liikkuvuuden tulostaulu – Usein kysyttyä

Eurydice-verkon raportti: Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe

Erasmus+ -verkkosivusto

Erasmus+ -ohjelma – Usein kysyttyä

Erasmus+ Facebookissa

An introduction to Erasmus+ (videoklippi)

Erasmus-tilastoja

Androulla Vassilioun verkkosivut

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar