Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. januar 2014

EU's resultattavle for mobilitet: Der kræves en større indsats for at fremme studie- og praktikophold i udlandet for studerende

De bedste offentlige støtteordninger til at udbrede kendskabet til mulighederne for at studere eller tage på praktikophold i udlandet og vejlede de studerende på videregående uddannelser findes i Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrig og Italien ifølge EU’s første "resultattavle for mobilitet". Resultattavlen er en del af Kommissionens reaktion på en opfordring fra medlemsstaterne1 til at fjerne hindringerne for studie- og praktikophold i udlandet som led i en bredere indsats for at hjælpe unge med at få de kvalifikationer og erfaringer, som de behøver for at øge deres beskæftigelsesegnethed.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "Studie- og praktikophold i udlandet er en fremragende måde at få værdifulde kvalifikationer og erfaring på, og det er grunden til, at EU har øget støtten til mobilitet væsentligt i det nye program Erasmus+. Med resultattavlen for mobilitet kan vi for første gang se, hvor gode landene er at skabe et gunstigt miljø for studentermobiliteten — og hvor de kunne gøre det bedre."

Resultattavlen for mobilitet fokuserer på fem centrale faktorer, der påvirker unges motivation og evne til at studere eller tage på praktikophold i udlandet. Den viser, at disse faktorer varierer væsentligt mellem medlemsstaterne, og at intet land ligger højt placeret efter alle målekriterierne for deres "mobilitetsmiljø".

Væsentligste resultater

Information og vejledning om muligheder for mobilitet: Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrig og Italien yder den mest omfattende støtte. Informations- og vejledningsstrukturerne er mindst udviklede i Bulgarien, Grækenland, Slovenien og Cypern.

Overførsel af studiestøtte, der gør det muligt for studerende at få offentlige tilskud og lån i et andet land på samme vilkår som, når de studerer i hjemlandet. Studiestøtte og -lån kan overføres i de nederlandsk- og tysksprogede dele af Belgien, Cypern, Luxembourg, Slovenien, Finland og Sverige. I modsætning hertil er ordningerne for finansiel støtte til studerende mest restriktive i den fransksprogede del af Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Grækenland, Kroatien, Litauen, Rumænien og Slovakiet.

Kendskab til fremmedsprog: Dette er ofte en vigtig faktor, når de studerende bestemmer sig for at studere i udlandet. Cypern, Luxembourg og den tysksprogede del af Belgien lægger størst vægt på sprogundervisningen i skolerne. I Skotland i Det Forenede Kongerige og i Irland er undervisning i fremmedsprog i skolerne ikke obligatorisk.

Anerkendelse af studier i udlandet (anvendelse af ECTS og tillægget til eksamensbeviser): Tyskland, Belgien og Spanien gør en væsentlig indsats for at overvåge anvendelsen af europæiske redskaber, der hjælper studerende med at få anerkendt deres studier i udlandet gennem det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS) og tillægget til eksamensbeviset, men de fleste lande er ikke særligt opmærksomme på dette område.

Støtte til studerende fra ugunstigt stillede miljøer: Den nederlandsksprogede del af Belgien, Tyskland, Italien og Østrig skiller sig ud, da de både har veludviklet finansiel støtte til studerende fra ugunstigt stillede miljøer, der gerne vil tage på studie- eller praktikophold i udlandet, og systemer til at overvåge mobilitet efter social baggrund.

Baggrund

Resultattavlen for mobilitet omfatter alle 28 EU-medlemsstater samt Island, Norge, Liechtenstein og Tyrkiet. Den giver et første overblik over faktorerne i Rådets henstilling fra 2011 om læringsmobilitet og vil danne grundlag for fremtidig fælles overvågning på EU-plan. Resultattavlen opdateres efter planen i 2015.

Resultattavlen for mobilitet er udarbejdet af Eurydice-netværket i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen og en rådgivende gruppe af eksperter fra medlemsstaterne. Eurydice er et netværk af nationale enheder, som koordineres af det europæiske Forvaltningsorgan for Undervisning og Kultur (EACEA), der informerer om og analyserer de europæiske undervisningssystemer og -politikker.

Nyttige link

MEMO/14/07 Resultattavle for mobilitet: Ofte stillede spørgsmål

Eurydice-rapport: Mod en resultattavle for mobilitet: vilkår for studier i andre lande i Europa

websted for Erasmus+

Ofte stillede spørgsmål om Erasmus+

Erasmus+ på Facebook

En introduktion til Erasmus+ (video)

Erasmus-statistikker

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar