Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 september 2014

Tvångsarbete – kommissionen uppmanar EU-länderna att följa nytt ILO-protokoll

EU-kommissionen föreslår att ministerrådet ska ge EU-länderna tillstånd att ratificera Internationella arbetsorganisationens (ILO) nya protokoll till konventionen om tvångsarbete. Protokollet antogs tillsammans med en ny rekommendation vid den 103:e Internationella arbetskonferensen i juni (IP/14/669). De länder som ratificerar protokollet lovar att förhindra tvångsarbete, särskilt i samband med människohandel. De ska också förbättra skyddet för offren och se till att de får kompensation. Protokollet stärker den internationella kampen mot tvångsarbete.

– Det nya protokollet till ILO:s konvention om tvångsarbete bidrar till att trappa upp kampen mot detta förfärliga brott mot de mänskliga rättigheterna och hjälper oss att anta de utmaningar som väntar, säger László Andor, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

László Andor uppmanar medlemsländerna att ratificera protokollet så fort som möjligt för att få stopp på den omänskliga exploateringen av arbetskraft.

De länder som har ratificerat ILO-konventionen ska ta fram åtgärder och en handlingsplan mot tvångsarbete i samråd med nationella arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. De måste förhindra tvångsarbete, bland annat genom att informera utsatta grupper och skydda dem mot otillbörliga rekryteringsmetoder.

Länderna ska också identifiera offren för tvångsarbete och se till att de återfår sin frihet, skyddas och rehabiliteras. Dessutom ska de se till att offren får upprättelse, bland annat i form av kompensation. De får inte heller straffas för ett brott som de har tvingats begå.

Bakgrund

ILO uppskattar att det finns över 21 miljoner tvångsarbetare som ger 150 miljarder dollar i olaglig förtjänst varje år.

EU främjar mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden och bekämpar människohandel både i EU och internationellt. Alla EU-länder har ratificerat de grundläggande arbetsnormerna och ILO:s konvention om tvångsarbete. Det nya protokollet överensstämmer med principerna i EU:s lagstiftning och politik.

EU-länderna behöver ministerrådets tillstånd för att kunna ratificera protokollet, eftersom delar av det omfattas av EU:s behörighet. Det är bara enskilda stater som kan vara parter i ILO:s konventioner och protokoll, så EU kan inte självt ratificera det nya protokollet.

Mer information

Nyheter på GD Sysselsättnings webbplats

ILO:s webbplats om tvångsarbete

László Andors webbplats

László Andor på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

För allmänheten: Europa direkt på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller mejl


Side Bar