Navigation path

Left navigation

Additional tools

Prosto gibanje oseb: izzivi in dobre prakse – Evropska komisija vabi župane k razpravi

European Commission - IP/14/98   04/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK BG RO HR

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. februarja 2014

Prosto gibanje oseb: izzivi in dobre prakse – Evropska komisija vabi župane k razpravi

11. februarja se bo v Bruslju zbralo več kot 100 županov in predstavnikov lokalne uprave iz vse Evropske unije. Razpravljali bodo o izzivih in možnostih, ki se pojavljajo v zvezi s prostim gibanjem državljanov v Evropski uniji. Na konferenci županov, ki jo skupaj organizirata Evropska komisija in Odbor regij, naj bi organi lokalne uprave združili ideje in predloge ter izmenjali najboljše prakse pri uveljavljanju pravil glede prostega gibanja. Župani se bodo pogovorili tudi o težavah s socialnim vključevanjem, ki jih imajo na lokalni ravni zaradi prostega gibanja državljanov. Konferenca je eden od petih ukrepov, ki jih je Evropska komisija predstavila 25. novembra 2013 in s katerimi želi povečati varstvo pravice do prostega gibanja v EU ter hkrati pomagati državam članicam, da kar najbolje izkoristijo pozitivne posledice prostega gibanja oseb (IP/13/1151). Konference se lahko udeležijo novinarji: registracija je možna na spletišču ali po elektronski pošti na naslov: Joshua.SALSBY@ec.europa.eu

Pravica do prostega gibanja je temeljna pravica in sega v samo bistvo državljanstva EU. Več kot dve tretjini Evropejcev meni, da prosto gibanje prinaša njihovi državi korist. To pravico moramo utrditi in zavarovati,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. „Lokalna uprava je tista, ki neposredno izvaja in uveljavlja pravila glede prostega gibanja. Ta konferenca bo za vse nas priložnost, da prisluhnemo predstavnikom lokalnih organov, izvemo, s kakšnimi težavami se spoprijemajo v praksi in se pogovorimo o tem, kako sredstva EU za socialno vključitev preusmeriti tja, kjer so potrebna.“

László Andor, evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je ob tem dejal: „Dejstva potrjujejo, da je mobilnost vsem v korist, delavcem, državi gostiteljici in matični državi. Ljudje gredo tja, kjer najdejo delo. Toda ob nenadnem in množičnem prihodu državljanov iz drugih držav EU se lahko šolstvo, zdravstvo in podobne službe v nekaterih mestih znajdejo pod velikim pritiskom. Sodelovati moramo in skupaj poiskati rešitve za te težave, ne pa omejiti prosto gibanje. V državah članicah prav zdaj načrtujejo, kako bodo v naslednjih sedmih letih porabili sredstva iz Evropskega socialnega sklada. Najmanj 20 % teh sredstev bodo morale nameniti projektom socialnega vključevanja in boja proti revščini, zato smo državam članicam pripravljeni pomagati in jim svetovati, kako naj ta sredstva kar najbolje porabijo.“

Evropska komisija je konec leta 2013 predstavila pet ukrepov, ki naj bi v zvezi s prostim gibanjem ljudi prinesli več koristi državljanom, gospodarstvu in zaposlovanju v Evropski uniji.

Eden med njimi je namenjen potrebam organom lokalne uprave, tudi podpori za izmenjavo dobrih praks pri uveljavljanju pravil prostega gibanja in pri reševanju težav s socialnim vključevanjem priseljencev. Konferenca županov bo županom in predstavnikom lokalnih organov ponudila priložnost za razpravo o posledicah, ki jih ima mobilnost državljanov znotraj EU na lokalni ravni.

Tako bo izveden že drugi od petih ukrepov, potem ko je Evropska komisija 13. januarja 2014 objavila praktična navodila glede meril za določitev običajnega prebivališča, ki se uporabljajo v pravilih EU za koordinacijo socialne varnosti (glej IP/14/13). Ta stroga merila zagotavljajo, da so do nadomestil iz socialne varnosti v drugi državi članici upravičeni samo tisti nezaposleni državljani, ki so dejansko prenesli središče svojih interesov v navedeno državo (tam na primer prebiva njihova družina).

Komisija je naročila tudi študijo vpliva prostega gibanja državljanov na lokalni ravni, ki jo bo predstavila in objavila 11. februarja na konferenci. Študija se je osredotočila na razmere v šestih evropskih mestih (Barceloni, Dublinu, Hamburgu, Lillu, Pragi in Torinu) in na najboljše prakse mest pri reševanju potencialnih težav v zvezi s prostim gibanjem

Osnovne informacije

Pravica do prostega gibanja oziroma do prebivanja, dela in študija povsod v Evropski uniji je najbolj dragocena pravica za evropske prebivalce, saj več kot 14 milijonov državljanov EU živi v drugi državi članici. Delavci to pravico uveljavljajo že od začetkov Evropske unije, saj je to načelo zapisano v prvi pogodbi Evropske unije, tj. Rimski pogodbi iz leta 1957 (glej MEMO/13/1041).

Prosto gibanje državljanov je tudi sestavni del enotnega trga in ključni element njegove uspešnosti: spodbuja gospodarsko rast, saj posameznikom omogoča, da potujejo, nakupujejo in delajo v drugi državi EU, podjetjem pa, da zaposlujejo delavce iz vse EU. V času velikih neravnovesij na trgih dela EU in starajočega se prebivalstva omogoča mobilnost delavcev med državami članicami zmanjševanje razlik med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Kljub gospodarski krizi je namreč v EU danes približno 2 milijona nezasedenih delovnih mest.

Pravila EU glede prostega gibanja oseb vsebujejo tudi številna varovala, ki državam članicam omogočajo preprečiti zlorabe.

Komisija se je na pomisleke, ki se porajajo v nekaterih državah članicah EU v zvezi z izvajanjem pravil glede prostega gibanja na terenu, odzvala s petimi ukrepi, ki bodo nacionalnim in lokalnim organom pomagali:

preprečiti sklepanje navideznih zakonskih zvez: Komisija je pripravila navodila za preprečevanje sklepanja navideznih zakonskih zvez, ki bodo nacionalnim organom v pomoč pri izvajanju pravil EU za preprečevanje morebitnih zlorab pravice do prostega gibanja;

uporabiti pravila EU glede koordinacije sistemov socialne varnosti: Komisija je v tesnem sodelovanju z državami članicami pripravila praktične smernice, objavljene 13. januarja 2014 (IP/14/13), ki pojasnjujejo merila za določitev običajnega prebivališča, pomembna pri uporabi pravil EU glede koordinacije sistemov socialne varnosti (Uredba 883/2004/ES);

reševati vprašanja socialne vključenosti: pomoč državam članicam pri nadaljnjem črpanju sredstev Evropskega socialnega sklada za reševanje vprašanja socialne vključenosti. S 1. januarjem 2014 bo morala vsaka država članica najmanj 20 % sredstev iz Evropskega socialnega sklada nameniti socialnemu vključevanju in boju proti revščini;

zagotoviti uporabo pravil EU glede prostega gibanja v praksi: Komisija bo v sodelovanju z državami članicami do konca leta 2014 vzpostavila spletni modul za usposabljanje, ki bo zaposlenim v lokalni upravi pomagal pravilno razumeti in izvrševati pravice državljanov EU do prostega gibanja;

spodbujati izmenjavo najboljših praks med lokalnimi organi: Komisija bo lokalnim organom pomagala, da bodo pri spopadanju z izzivi socialnega vključevanja uporabili znanje iz vse Evrope, tudi s pripravo konference županov.

Konferenca županov bo 11. februarja (9.00–18.00) na Odboru regij, dvorana JDE 52, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruselj. Podatki o konferenci so objavljeni na naši spletni strani z dogodki in v osnutku dnevnega reda v prilogi.

Več informacij

Pogosta vprašanja o pravici do prostega gibanja:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_en.htm.

Evropska komisija – Prosto gibanje v EU

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Spremljajte podpredsednico Redingovo na Twitterju: @VivianeRedingEU

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Za splošno javnost: Europe Direct po telefonu (00 800 6 7 8 9 10 11) ali po e­-pošti

ANNEX: DRAFT AGENDA

9:30: OPENING WORDS

László ANDOR, Member of the European Commission responsible for employment, social affairs and inclusion (video message)

Dimitrios KAFANTARIS, Mayor of Pylos

Mercedes BRESSO, 1st Vice-President of the Committee of the Regions

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice, European Commission

10 :00 - 10:40: INFORMATION SESSION: EU POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION FOR THE LOCAL LEVEL

Claudia GALLO, Ernst & Young,

Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

Armindo SILVA, Director, European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion,

Director for Employment and Social legislation, Social Dialogue Charlina VITCHEVA, Director for Inclusive Growth, Urban and Territorial Development and Northern Europe at DG Regional Policies

11:00 - 12:45: PANEL I: EXPERIENCES OF CITIES: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Agnieszka KUDLINSKA, Director for Consultative Work at the Committee of the Regions

11:00-11:45 Panel interventions

Anna KÖNIG JERLMYR, Vice-Mayor of Stockholm for Social Affairs

Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

Jan PÖRKSEN, Hamburg State Secretary for work, social affairs, family and integration

11:45-12:45 General discussion

12:45 Press conference in Committee of the Regions, room JDE53

  • Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

  • Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

14:15 - 15:45: PANEL II: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

14:15-15:00 Panel interventions

Richard BLAKEWAY, Deputy Mayor of London for housing

• Ovidiu PORTARIUC, Mayor of Botosani Municipality, Romania

Gilles PARGNEAUX, Vice-President of Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai

15:00-16:00 General discussion

16:15 - 17:45: PANEL III: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Lieve FRANSEN, Director European Commission, DG EMPLOYMENT Europe2020: Social policies

16:00-16:45 Panel interventions

Marnix NORDER, Deputy Mayor of The Hague for urban development, public housing and integration

Vladimir KISSIOV, Municipal Councillor of Sofia, Vice-Chair of Committee of the Regions CIVEX Commission (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs)

16:45-17:45 General discussion

17:45: CONCLUDING SPEECHES

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, President of the Committee of the Regions

Viviane REDING, Vice-President of the European Commission


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website