Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ελεύθερη κυκλοφορία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους δημάρχους σε διάλογο και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

European Commission - IP/14/98   04/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2014

Ελεύθερη κυκλοφορία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους δημάρχους σε διάλογο και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Πάνω από 100 δήμαρχοι και εκπρόσωποι τοπικών αρχών από όλη την Ευρώπη θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες, στις 11 Φεβρουαρίου, για να συζητήσουν προβλήματα και ευκαιρίες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνέδριο των δημάρχων, που διοργανώνουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών, έχει ως στόχο να βοηθήσει τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταλλάξουν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία. Οι δήμαρχοι θα εξετάσουν επίσης τα θέματα κοινωνικής ένταξης που ανακύπτουν σε τοπικό επίπεδο και σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία. Το συνέδριο αυτό είναι μία από τις πέντε δράσεις που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Νοεμβρίου 2013, με στόχο να ενισχύσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ, και παράλληλα να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα θετικά οφέλη που προκύπτουν από αυτή (IP/13/1151). Η εκδήλωση είναι ανοικτή στον Τύπο και οι δημοσιογράφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να εγγραφούν είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω της διεύθυνσης Joshua.SALSBY@ec.europa.eu.

«Το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας είναι θεμελιώδες δικαίωμα και αποτελεί την πεμπτουσία της ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ. Πάνω από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι η ελεύθερη κυκλοφορία είναι επωφελής για τις χώρες τους. Πρέπει να ενισχύσουμε και να διαφυλάξουμε το δικαίωμα αυτό», δήλωσε η αντιπρόεδρος και επίτροπος Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, Βίβιαν Ρέντινγκ. «Οι τοπικές αρχές έχουν τον πρώτο λόγο όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία και την αξιοποίησή τους. Το συνέδριο θα μας δώσει την ευκαιρία να ακούσουμε τοπικούς εκπροσώπους, να ενημερωθούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε τοπικό επίπεδο και να συζητήσουμε πώς θα λάβουν και θα αξιοποιήσουν καλύτερα τη χρηματοδότηση της ΕΕ για σκοπούς κοινωνικής ένταξης.»

Ο Λάσλο Άντορ, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, πρόσθεσε: «Υπάρχουν σοβαρές αποδείξεις ότι η κινητικότητα ευνοεί όχι μόνο τους ίδιους τους εργαζομένους, αλλά και τις χώρες υποδοχής και προέλευσης. Τα άτομα πηγαίνουν εκεί όπου βρίσκονται οι θέσεις εργασίας. Ωστόσο, στην περίπτωση μεγάλων και ξαφνικών κυμάτων αφίξεων πολιτών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, διάφοροι τομείς παροχής υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, μπορούν να βρεθούν υπό μεγάλη πίεση σε ορισμένες πόλεις. Πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συγκεκριμένες προκλήσεις χωρίς να περιορίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία. Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα διαθέσουν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου την επόμενη επταετία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον το 20 % των κονδυλίων θα πρέπει να αφιερωθεί στην κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και να συμβουλεύσουμε τα κράτη μέλη για τον καλύτερο δυνατό τρόπο χρησιμοποίησης αυτών των κονδυλίων.

Στο τέλος του 2013, η Επιτροπή παρουσίασε πέντε δράσεις καθοριστικές για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, ώστε αυτή να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών, της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ.

Μία από τις πέντε δράσεις καλύπτει τις ανάγκες των τοπικών αρχών, π.χ. ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή σε ενωσιακό επίπεδο των κανόνων ελεύθερης κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την κοινωνική ένταξη. Στο συνέδριο θα συναντηθούν δήμαρχοι και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών για να συζητήσουν ποιες είναι σε τοπικό επίπεδο οι επιπτώσεις της κινητικότητας στο εσωτερικό της Ένωσης.

Αυτή είναι η δεύτερη από τις πέντε δράσεις που ολοκληρώνονται, αφότου δημοσιεύθηκε, στις 13 Ιανουαρίου 2014, ο Οδηγός για τον «έλεγχο της συνήθους κατοικίας» που προβλέπουν οι ενωσιακοί κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (βλ. IP/14/13). Τα αυστηρά κριτήρια του ελέγχου αυτού διασφαλίζουν ότι οι πολίτες που δεν εργάζονται μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση σε άλλο κράτος μέλος εφόσον έχουν πραγματικά μεταφέρει το κέντρο των συμφερόντων τους στο εν λόγω κράτος (π.χ. η οικογένειά τους ζει εκεί).

Η Επιτροπή εκπόνησε επίσης μελέτη για τον αντίκτυπο της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί στο συνέδριο της 11ης Φεβρουαρίου. Η μελέτη εξετάζει την κατάσταση σε έξι πόλεις της Ένωσης (Βαρκελώνη, Δουβλίνο, Αμβούργο, Λίλη, Πράγα και Τορίνο) και εντοπίζει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από κάθε πόλη όσον αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργεί η ελεύθερη κυκλοφορία.

Ιστορικό

Με πάνω από 14 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, η ελεύθερη κυκλοφορία – δηλαδή η δυνατότητα να ζεις, να εργάζεσαι ή να σπουδάζεις οπουδήποτε στην Ένωση – είναι για τους Ευρωπαίους πολίτες το προσφιλέστερο δικαίωμα που τους παρέχει η ΕΕ. Οι εργαζόμενοι της ΕΕ ασκούν το δικαίωμα αυτό από τις πρώτες στιγμές ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας καθιερώθηκε με την πρώτη ευρωπαϊκή Συνθήκη της Ρώμης το 1957 (βλ. MEMO/13/1041).

Η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών αποτελεί επίσης αναπόσπαστο στοιχείο της ενιαίας αγοράς και θεμελιώδη παράγοντα της επιτυχίας της: προωθεί την οικονομική ανάπτυξη δίνοντας τη δυνατότητα, αφενός, στους πολίτες να ταξιδεύουν, να πραγματοποιούν αγορές και να εργάζονται εκτός της χώρας τους και, αφετέρου, στις επιχειρήσεις να διευρύνουν τις δυνατότητές τους όταν επιλέγουν προσωπικό για πρόσληψη. Η κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ κρατών μελών βοηθά να ξεπεραστούν οι αναντιστοιχίες μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν σημαντικές ανισορροπίες στις αγορές εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ και γήρανση του πληθυσμού. Παρά την οικονομική κρίση, σήμερα περίπου δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας μένουν κενές στην ΕΕ.

Τέλος, οι κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία περιέχουν μια σειρά διασφαλίσεων που δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εμποδίζουν τις καταχρηστικές πρακτικές.

Η Επιτροπή, επιθυμώντας να καθησυχάσει ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων ελεύθερης κυκλοφορίας, θέσπισε πέντε δράσεις για να βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές στα εξής:

Αντιμετώπιση των εικονικών γάμων: η Επιτροπή βοηθά τις εθνικές αρχές να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ για τις τυχόν καταχρήσεις του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία, με τη σύνταξη Εγχειριδίου για την αντιμετώπιση των εικονικών γάμων.

Εφαρμογή των κανόνων συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ: η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη για να αποσαφηνιστεί ο «έλεγχος της συνήθους κατοικίας» που προβλέπουν οι κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (κανονισμός 883/2004/EΚ) μέσω ενός Οδηγού που δημοσιεύθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2014 (IP/14/13).

Απάντηση στις προκλήσεις της κοινωνικής ένταξης: τα κράτη μέλη βοηθούνται ώστε να χρησιμοποιούν περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπέρ της κοινωνικής ένταξης: από την 1η Ιανουαρίου 2014, τουλάχιστον το 20% των κονδυλίων του ΕΚΤ θα πρέπει να δαπανάται για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας σε κάθε κράτος μέλος.

Διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία στα κράτη μέλη: η Επιτροπή θα καταρτίσει επίσης, μέχρι το τέλος του 2014 και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο που θα βοηθήσει το προσωπικό της τοπικής αυτοδιοίκησης να κατανοήσει πλήρως και να εφαρμόζει σωστά τα δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ.

Προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης: η Επιτροπή θα βοηθήσει τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω π.χ. του συνεδρίου των δημάρχων, να ανταλλάξουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής ένταξης.

Το συνέδριο των δημάρχων θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου, ώρα 09.00-18.00 στην Επιτροπή των Περιφερειών, αίθουσα JDE 52, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Βρυξέλλες. Όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στη ιστοσελίδα της εκδήλωσης και στο σχέδιο προγράμματος στο παράρτημα.

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις — Η ελεύθερη κυκλοφορία με λίγα λόγια:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_el.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ελεύθερη κυκλοφορία

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Ιστότοπος της Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιτρόπου Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Ακολουθήστε τη ΓΔ Δικαιοσύνης στο Twitter: @EU_Justice

ANNEX: DRAFT AGENDA

9:30: OPENING WORDS

László ANDOR, Member of the European Commission responsible for employment, social affairs and inclusion (video message)

Dimitrios KAFANTARIS, Mayor of Pylos

Mercedes BRESSO, 1st Vice-President of the Committee of the Regions

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice, European Commission

10 :00 - 10:40: INFORMATION SESSION: EU POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION FOR THE LOCAL LEVEL

Claudia GALLO, Ernst & Young,

Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

Armindo SILVA, Director, European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion,

Director for Employment and Social legislation, Social Dialogue Charlina VITCHEVA, Director for Inclusive Growth, Urban and Territorial Development and Northern Europe at DG Regional Policies

11:00 - 12:45: PANEL I: EXPERIENCES OF CITIES: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Agnieszka KUDLINSKA, Director for Consultative Work at the Committee of the Regions

11:00-11:45 Panel interventions

Anna KÖNIG JERLMYR, Vice-Mayor of Stockholm for Social Affairs

Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

Jan PÖRKSEN, Hamburg State Secretary for work, social affairs, family and integration

11:45-12:45 General discussion

12:45 Press conference in Committee of the Regions, room JDE53

  • Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

  • Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

14:15 - 15:45: PANEL II: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

14:15-15:00 Panel interventions

Richard BLAKEWAY, Deputy Mayor of London for housing

• Ovidiu PORTARIUC, Mayor of Botosani Municipality, Romania

Gilles PARGNEAUX, Vice-President of Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai

15:00-16:00 General discussion

16:15 - 17:45: PANEL III: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Lieve FRANSEN, Director European Commission, DG EMPLOYMENT Europe2020: Social policies

16:00-16:45 Panel interventions

Marnix NORDER, Deputy Mayor of The Hague for urban development, public housing and integration

Vladimir KISSIOV, Municipal Councillor of Sofia, Vice-Chair of Committee of the Regions CIVEX Commission (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs)

16:45-17:45 General discussion

17:45: CONCLUDING SPEECHES

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, President of the Committee of the Regions

Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με ηλεκτρονικό ­μήνυμα


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website