Navigation path

Left navigation

Additional tools

Fri bevægelighed: Europa-Kommissionen inviterer borgmestre til at drøfte udfordringer og udveksling af bedste praksis

European Commission - IP/14/98   04/02/2014

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. februar 2014

Fri bevægelighed: Europa-Kommissionen inviterer borgmestre til at drøfte udfordringer og udveksling af bedste praksis

Over ét hundred borgmestre og repræsentanter for lokale myndigheder fra hele Europa samles i Bruxelles den 11. februar for at drøfte aktuelle udfordringer og muligheder for den fri bevægelighed for borgerne i EU. Borgmesterkonferencen, som organiseres i fællesskab af Europa-Kommissionen og Regionsudvalget, skal hjælpe lokale myndigheder med at samle deres idéer og udveksle bedste praksis inden for gennemførelsen af bestemmelserne om fri bevægelighed. Borgmestrene vil også berøre problemer med social inklusion på lokalt plan i forbindelse med fri bevægelighed. Mødet er ét af fem tiltag, som Europa-Kommissionen fremlagde den 25. november 2013 for at styrke retten til fri bevægelighed i EU og på samme tid hjælpe medlemslandene med at udnytte de fordele, der opstår herved (IP/13/1151). Arrangementet er åbent for pressen: Journalister, som ønsker at deltage, kan enten registrere sig på websitet eller kontakte Joshua.SALSBY@ec.europa.eu.

"Retten til fri bevægelighed er en grundlæggende rettighed, og den er kernen i EU-borgerskabet. Mere end to tredjedele af europæerne siger, at fri bevægelighed er til fordel for deres land. Vi skal styrke og beskytte denne rettighed," sagde næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "Lokale myndigheder er i front, når det kommer til gennemførelse af bestemmelserne om fri bevægelighed og om at få dem til at fungere. Konferencen giver os lejlighed til at lytte til lokale repræsentanter, finde ud af, hvilke udfordringer de står overfor, og drøfte, hvordan man bedst sikrer, at EU-midlerne til social integration ender det rette sted.

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, tilføjede: "Der er klare beviser for, at mobilitet er til gavn for både arbejdstagerne, værtslandene og hjemlandene. Folk rejser efter ledige stillinger. Men hvis der pludselig ankommer mange borgere fra andre EU-lande på én gang, kan det sætte tjenester såsom uddannelse og sundhedsvæsen under pres. Vi bliver nødt til at arbejde sammen om at tackle disse særlige udfordringer i stedet for at begrænse den frie bevægelighed. Medlemslandene er i øjeblikket i gang med at planlægge, hvordan de skal anvende midlerne fra Den Europæiske Socialfond i løbet af de kommende syv år. Mindst 20 % af midlerne skal afsættes til social integration og bekæmpelse af fattigdom, og vi er derfor parate til at hjælpe og rådgive medlemslandene om, hvordan de anvender midlerne bedst muligt."

I slutningen af 2013 fremlagde Kommissionen fem tiltag, der skulle gøre en forskel for den frie bevægelighed for personer til gavn for borgere, vækst og beskæftigelse i EU.

Ét af de fem tiltag angår de lokale myndigheders behov og skal blandt andet hjælpe dem med at udveksle bedste praksis for gennemførelse af bestemmelserne om fri bevægelighed på tværs af Europa og for håndtering af relaterede problemer med social integration. Den fælles borgmesterkonference vil samle borgmestre og repræsentanter for lokale myndigheder for at drøfte virkningen af mobiliteten i EU på lokalt plan.

Dette er det andet af fem tiltag, som skal gennemføres efter offentliggørelsen den 13. januar 2014 af en praktisk vejledning om "kriteriet om sædvanligt opholdssted", som anvendes i EU-bestemmelserne om koordinering af de sociale sikringsordninger (se IP/14/13). De strenge krav i dette kriterium sikrer, at borgere, der ikke arbejder, kun har adgang til socialsikring i et andet EU-land, når de reelt har flyttet deres interessecentrum til det pågældende EU-land (f.eks. hvis deres familie bor der).

Kommissionen har også gennemført en undersøgelse om virkningen af fri bevægelighed for borgere på lokalt plan, som fremlægges og offentliggøres ved konferencen den 11. februar. Undersøgelsen ser på situationen i seks europæiske byer (Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Prag og Torino) og udpeger eksempler på bedste praksis for håndtering af potentielle udfordringer for fri bevægelighed fra hver by.

Baggrund

De over 14 millioner EU-borgere, der bor i et andet EU-land end deres eget, viser, at den frie bevægelighed – eller muligheden for at bo, arbejde og studere hvor som helst i EU – er den EU-rettighed, europæerne værdsætter mest. Denne rettighed er kommet EU's arbejdstagere til gode, lige siden Den Europæiske Union blev grundlagt, da dette princip blev fastlagt i Romtraktaten i 1957 (se MEMO/13/1041).

Borgernes frie bevægelighed er en hjørnesten i det indre marked og spiller en væsentlig rolle for dets succes. Den stimulerer den økonomiske vækst ved at gøre det muligt for borgerne at rejse, handle og arbejde på tværs af grænserne og ved at give virksomheder mulighed for at trække på en større talentpulje. Arbejdskraftens mobilitet mellem EU-landene bidrager til at løse misforholdet mellem færdigheder og jobs, som skal ses i sammenhæng med en betydelig ubalance på EU's arbejdsmarked og en aldrende befolkning. På trods af den økonomiske krise er der i øjeblikket 2 millioner ledige stillinger i EU.

Endeligt indeholder reglerne om den frie bevægelighed i EU en række beskyttelsesforanstaltninger, der gør det muligt for EU-landene at forebygge misbrug.

For at tage fat på de betænkeligheder, som nogle af EU-landene har ved den praktiske gennemførelse af bestemmelserne om den frie bevægelighed, har Kommissionen opstillet fem tiltag, der skal hjælpe nationale og lokale myndigheder med at:

Bekæmpe proformaægteskaber: Ved at udarbejde en håndbog om håndtering af proformaægteskaber hjælper Kommissionen de nationale myndigheder med at gennemføre EU-regler, der gør det muligt for dem at bekæmpe misbrug af den frie bevægelighed.

Anvende EU's regler om koordinering af de sociale sikringsordninger: Kommissionen har arbejdet tæt sammen med EU-landene for at præcisere kriteriet om sædvanligt opholdssted, der anvendes i EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger (forordning (EF) nr. 883/2004), i en praktisk vejledning, der blev offentliggjort den 13. januar 2014 (IP/14/13).

Løse problemerne med social inklusion: Hjælpe EU-landene med i større grad at anvende Den Europæiske Socialfond til at behandle social inklusion: Fra 1. januar 2014 bør mindst 20 % af ESF-bevillingerne bruges til at fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom i hver medlemsstat.

Sikre den praktiske anvendelse af EU's bestemmelser om den frie bevægelighed: I samarbejde med EU-landene vil Kommissionen også ved udgangen af 2014 oprette et onlinetræningsmodul, der skal hjælpe ansatte hos de lokale myndigheder med at forstå og anvende bestemmelserne om EU-borgernes frie bevægelighed fuldt ud.

Fremme udvekslingen af bedste praksis blandt lokale myndigheder: Kommissionen vil hjælpe de lokale myndigheder med at dele viden indsamlet fra hele Europa for at skaffe bedre løsninger på problemerne med social inklusion, herunder afholdelse af borgmesterkonferencen.

Konferencen finder sted den 11. februar fra kl. 9 til 18 i Regionsudvalget, mødelokale JDE 52, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles. Detaljerede oplysninger kan findes på arrangementets hjemmeside og i udkastet til program i bilaget.

Yderligere oplysninger

Ofte stillede spørgsmål - kort og godt om fri bevægelighed:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_da.htm

Europa-Kommissionen – fri bevægelighed

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformand Viviane Reding på Twitter:@VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

For borgerne: Ring til Europe Direct00 800 6 7 8 9 10 11, eller send en e-mail

ANNEX: DRAFT AGENDA

9:30: OPENING WORDS

László ANDOR, Member of the European Commission responsible for employment, social affairs and inclusion (video message)

Dimitrios KAFANTARIS, Mayor of Pylos

Mercedes BRESSO, 1st Vice-President of the Committee of the Regions

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice, European Commission

10 :00 - 10:40: INFORMATION SESSION: EU POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION FOR THE LOCAL LEVEL

Claudia GALLO, Ernst & Young,

Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

Armindo SILVA, Director, European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion,

Director for Employment and Social legislation, Social Dialogue Charlina VITCHEVA, Director for Inclusive Growth, Urban and Territorial Development and Northern Europe at DG Regional Policies

11:00 - 12:45: PANEL I: EXPERIENCES OF CITIES: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Agnieszka KUDLINSKA, Director for Consultative Work at the Committee of the Regions

11:00-11:45 Panel interventions

Anna KÖNIG JERLMYR, Vice-Mayor of Stockholm for Social Affairs

Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

Jan PÖRKSEN, Hamburg State Secretary for work, social affairs, family and integration

11:45-12:45 General discussion

12:45 Press conference in Committee of the Regions, room JDE53

  • Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

  • Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

14:15 - 15:45: PANEL II: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

14:15-15:00 Panel interventions

Richard BLAKEWAY, Deputy Mayor of London for housing

• Ovidiu PORTARIUC, Mayor of Botosani Municipality, Romania

Gilles PARGNEAUX, Vice-President of Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai

15:00-16:00 General discussion

16:15 - 17:45: PANEL III: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Lieve FRANSEN, Director European Commission, DG EMPLOYMENT Europe2020: Social policies

16:00-16:45 Panel interventions

Marnix NORDER, Deputy Mayor of The Hague for urban development, public housing and integration

Vladimir KISSIOV, Municipal Councillor of Sofia, Vice-Chair of Committee of the Regions CIVEX Commission (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs)

16:45-17:45 General discussion

17:45: CONCLUDING SPEECHES

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, President of the Committee of the Regions

Viviane REDING, Vice-President of the European Commission


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website