Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise vybízí starosty, aby hovořili o problémech a sdíleli osvědčené postupy

European Commission - IP/14/98   04/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. února 2014

Evropská komise vybízí starosty, aby hovořili o problémech a sdíleli osvědčené postupy

Více než 100 starostů a místních zastupitelů z celé Evropy se 11. února setká v Bruselu, kde budou diskutovat o současných problémech a příležitostech souvisejících s volným pohybem osob v EU. Konference starostů, kterou společně organizují Evropská komise a Výbor regionů, pomáhá místním orgánům podělit se o nápady a sdílet osvědčené postupy při provádění pravidel v oblasti volného pohybu. Starostové budou hovořit také o problémech sociálního začleňování na místní úrovni, jež jsou spojeny s volným pohybem. Setkání je jedním z pěti opatření, které Evropská komise představila dne 25. listopadu 2013 s cílem posílit právo na volný pohyb v EU a současně pomoci členským státům využít to pozitivní, co sebou přináší (IP/133/1151). Akce je přístupná novinářům: zájemci se mohou registrovat prostřednictvím internetové stránky nebo napsat na adresu Joshua.SALSBY@ec.europa.eu.

„Právo na volný pohyb je základním právem tvořícím jádro občanství EU. Více než dvě třetiny Evropanů uvádí, že volný pohyb je pro jejich zemi přínosem. Musíme toto základní právo posilovat a chránit,“ řekla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „V oblasti provádění pravidel upravujících volný pohyb a při zajištění jejich fungování stojí místní orgány v přední linii. Tato konference bude pro nás příležitostí vyslechnout místní zastupitele, zjistit, s jakými problémy se potýkají v každodenní práci, a prodiskutovat, jak nejlépe zajistit, aby se finanční prostředky EU na sociální integraci dostaly tam, kam mají.“

László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění, uvedl: „Je jednoznačně prokázáno, že mobilita je výhodná jak pro pracovníky, tak pro přijímající zemi i domovskou zemi. Lidé odcházejí tam, kde je práce. Avšak v případech, kdy z jiných členských států přijede neočekávaně velký počet občanů, mohou být služby, jako je vzdělávání nebo zdravotní péče, v určitých městech pod velkým náporem. Při řešení těchto konkrétních problémů je třeba spolupracovat, a ne omezovat volný pohyb. Členské státy v současné době plánují, jak v příštích sedmi letech využijí prostředky přidělené z Evropského sociálního fondu. Uvědomujeme si, že alespoň 20 % z těchto prostředků bude třeba využít na sociální začleňování a boj proti chudobě, a jsme připraveni členským státům poradit, jak je využít co nejlépe.

Na konci roku 2013 Komise představila pět opatření, která povedou k proměně volného pohybu osob a budou přínosem pro občany, růst a zaměstnanost v EU.

Jedno z pěti uvedených opatření se zabývá potřebami místních orgánů, včetně pomoci při celoevropském sdílení osvědčených postupů v oblasti provádění pravidel volného pohybu a při řešení problémů souvisejících se sociálním začleňováním. Na společné konferenci starostů se setkají starostové a představitelé místních orgánů, aby diskutovali o místních dopadech mobility uvnitř EU.

Po praktických pokynech k testu obvyklého bydliště“ používaného v rámci pravidel EU pro koordinaci sociálního zabezpečení (viz IP/144/13), jež byly zveřejněny 13. ledna 2014, jde o druhé z uvedených pěti opatření, které bylo dokončeno. Přísná kritéria tohoto testu zajišťují, že občané, kteří nepracují, mohou mít přístup k sociálnímu zabezpečení v jiném členském státě pouze od okamžiku, kdy skutečně přesunuli těžiště svých zájmů do tohoto státu (například tam mají svou rodinu).

Komise také provedla studii týkající se dopadů volného pohybu občanů na místní úrovni, která bude 11. února představena a zveřejněna v rámci konference. Studie se zabývá situací v šesti městech EU (Barcelona, Dublin, Hamburk, Lille, Praha a Turín) a identifikuje příklady osvědčených postupů při řešení potenciálních problémů souvisejících s volným pohybem v každém z těchto měst.

Souvislosti

Jelikož více než 14 milionů občanů EU bydlí v jiném členském státě, je volný pohyb – tedy možnost žít, pracovat a studovat kdekoli v Unii – právem EU, kterého si Evropané váží nejvíce. Pracovníci EU tohoto práva využívají od samého počátku Evropské unie a tato zásada je zakotvena již v první evropské smlouvě – Římské smlouvě z roku 1957 (viz MEMO/13/1041).

Volný pohyb občanů je také nedílnou součástí jednotného trhu a základním prvkem jeho úspěchu: podporuje hospodářský růst, neboť lidem umožňuje cestovat, nakupovat a pracovat v zahraničí a společnostem dává možnost nabírat zaměstnance z většího „rezervoáru“ talentů. Mobilita pracovních sil mezi členskými státy přispívá k řešení nesouladu mezi nabídkou a poptávkou v oblasti dovedností, a to v situaci, kdy dochází k výrazné nerovnováze na trhu práce EU a ke stárnutí obyvatelstva. I přes hospodářskou krizi jsou dnes v EU přibližně 2 miliony neobsazených volných pracovních míst.

Pravidla EU o volném pohybu obsahují řadu záruk, které členským státům umožňují zabránit zneužití.

V zájmu řešení obav některých členských států EU ohledně provádění pravidel volného pohybu stanoví Komise pět opatření, která vnitrostátním a místním orgánům pomohou:

Bojovat proti účelovým sňatkům: Komise bude vnitrostátním orgánům pomáhat s prováděním pravidel EU, která jim umožňují bojovat s potenciálním zneužíváním práva na volný pohyb, tím, že vypracuje příručku pro řešení problému účelových sňatků.

Uplatňovat pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení: Komise úzce spolupracovala s členskými státy s cílem objasnit tzv. „test obvyklého pobytu“ použitý v pravidlech EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (nařízení (ES) č. 883/2004) a dne 13. ledna 2014 zveřejnila pokyny s praktickými příklady (IP/14/13).

Řešit problémy v oblasti sociálního začleňování: Pomoc členským státům, aby k řešení problému sociálního začleňování lépe využívaly Evropský sociální fond: Od 1. ledna 2014 by mělo být nejméně 20 % prostředků z ESF vynakládáno na podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě v každém členském státě.

Zajistit uplatňování pravidel EU v oblasti volného pohybu v praxi: Do konce roku 2014 Komise ve spolupráci s členskými státy zahájí rovněž internetový školicí modul na pomoc zaměstnancům místních orgánů, aby plně pochopili a uplatňovali práva občanů EU na volný pohyb.

Podporovat výměnu osvědčených postupů mezi místními orgány: Komise bude pomáhat místním orgánům sdílet znalosti s ostatními orgány z celé Evropy, aby mohly lépe řešit problémy v oblasti sociálního začleňování, a to rovněž prostřednictvím konference starostů.

Konference starostů se uskuteční dne 11. února od 9:00 do 18:00 v budově Výboru regionů v místnosti JDE 52, na adrese Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Brusel. Podrobnosti jsou k dispozici na internetových stránkách akce a v přiloženém návrhu programu.

Další informace

Často kladené otázky – Co znamená volný pohyb

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_cs.htm.

Evropská komise – Volný pohyb

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru:@VivianeRedingEU

GŘ pro spravedlnost na Twitteru: @EU_Justice

PŘÍLOHA: NÁVRH PROGRAMU

9:30: OPENING WORDS

László ANDOR, Member of the European Commission responsible for employment, social affairs and inclusion (video message)

Dimitrios KAFANTARIS, Mayor of Pylos

Mercedes BRESSO, 1st Vice-President of the Committee of the Regions

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice, European Commission

10 :00 - 10:40: INFORMATION SESSION: EU POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION FOR THE LOCAL LEVEL

Claudia GALLO, Ernst & Young,

Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

Armindo SILVA, Director, European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion,

Director for Employment and Social legislation, Social Dialogue Charlina VITCHEVA, Director for Inclusive Growth, Urban and Territorial Development and Northern Europe at DG Regional Policies

11:00 - 12:45: PANEL I: EXPERIENCES OF CITIES: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Agnieszka KUDLINSKA, Director for Consultative Work at the Committee of the Regions

11:00-11:45 Panel interventions

Anna KÖNIG JERLMYR, Vice-Mayor of Stockholm for Social Affairs

Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

Jan PÖRKSEN, Hamburg State Secretary for work, social affairs, family and integration

11:45-12:45 General discussion

12:45 Press conference in Committee of the Regions, room JDE53

  • Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

  • Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

14:15 - 15:45: PANEL II: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

14:15-15:00 Panel interventions

Richard BLAKEWAY, Deputy Mayor of London for housing

• Ovidiu PORTARIUC, Mayor of Botosani Municipality, Romania

Gilles PARGNEAUX, Vice-President of Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai

15:00-16:00 General discussion

16:15 - 17:45: PANEL III: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Lieve FRANSEN, Director European Commission, DG EMPLOYMENT Europe2020: Social policies

16:00-16:45 Panel interventions

Marnix NORDER, Deputy Mayor of The Hague for urban development, public housing and integration

Vladimir KISSIOV, Municipal Councillor of Sofia, Vice-Chair of Committee of the Regions CIVEX Commission (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs)

16:45-17:45 General discussion

17:45: CONCLUDING SPEECHES

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, President of the Committee of the Regions

Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11, e-mail


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website