Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 september 2014

Transport: 11,9 miljarder euro för att förbättra Europas transportförbindelser

I dag har Europeiska kommissionen uppmanat potentiella sökande att föreslå projekt som ska tilldelas 11,9 miljarder euro av EU-medel för att förbättra europeiska transportförbindelser. Detta är det hittills största samlade belopp av EU-medel som öronmärkts för transportinfrastruktur. Sökande kan lämna in förslag till och med den 26 februari 2015.

Finansieringen ska inriktas på nio viktiga transportkorridorer som tillsammans kommer att bilda ett stomnät för transporter och fungera som den inre marknadens ekonomiska livsnerv (se bifogad karta). Finansieringen kommer att undanröja flaskhalsar, revolutionera förbindelserna mellan östra och västra Europa och effektivisera gränsöverskridande transporter för företag och allmänhet i hela EU.

– Transporter är av grundläggande betydelse för en effektiv europeisk ekonomi, så investeringar i transportförbindelser är viktigare än någonsin, säger Europeiska kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor. Områden i Europa som saknar bra transportförbindelser kommer inte att få tillväxt och välstånd. Medlemsstaterna måste ta detta tillfälle att föreslå projekt för finansiering för att få bättre förbindelser, bli mer konkurrenskraftiga och se till att resorna blir enklare och snabbare för allmänhet och företag.

EU:s stöd till transportsektorn har tredubblats till 26 miljarder euro för perioden 2014–2020 (jämfört med 8 miljarder euro för 2007–2013), genom den nya fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Detta är den första delen som görs tillgänglig av den nya finansieringen för transportsektorn.

Sammantaget innebär denna satsning – tredubblingen av transportfinansieringen och beslutet att inrikta finansieringen på nio viktiga transportkorridorer – den mest genomgripande förändringen av EU:s infrastrukturpolitik sedan 1980-talet.

Det nya stomnätet, som ska vara färdigt 2030, kommer att

länka samman 94 stora europeiska hamnar med järnvägs- och vägförbindelser,

länka samman 38 viktiga flygplatser med järnvägslinjer till större städer,

omfatta 15 000 km järnväg anpassad till höghastighetstrafik,

omfatta 35 gränsöverskridande projekt för att bygga bort flaskhalsar.

Finansieringen kommer att beviljas de mest konkurrenskraftiga projekten och inriktas på nio viktiga transportkorridorer i Europa.

Resultaten av förslagsomgången och anslagen till projekt kommer att offentliggöras under sommaren 2015.

Mer information

MEMO/14/525

FSE (webbplatsen för GD Transport och rörlighet): http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm

Transportinformationsdag för FSE: http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/events/2014_cef_transport_info_day.htm

INEA: http://inea.ec.europa.eu

Siim Kallas på Twitter @SiimKallasEU

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

För allmänheten: Europa Direkt tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post


Side Bar