Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. septembra 2014

Promet: 11,9 milijarde za boljše evropske povezave

Evropska komisija je danes pozvala morebitne vložnike, naj predlagajo projekte za izboljšanje evropskih prometnih povezav. Projektom bodo na voljo sredstva EU v višini 11,9 milijarde evrov. To je do zdaj največji znesek evropskih sredstev, dodeljenih za prometno infrastrukturo. Vložniki morajo ponudbe oddati do 26. februarja 2015.

Sredstva bodo osredotočena na devet glavnih prometnih koridorjev, ki bodo skupaj sestavljali osrednje prometno omrežje in delovali kot gospodarska gonilna sila enotnega trga (glej priloženi zemljevid). S sredstvi se bodo odpravila ozka grla in korenito spremenile povezave med vzhodom in zahodom, poenostavil pa se bo tudi čezmejni promet za podjetja in državljane po vsej EU.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Promet je bistvenega pomena za učinkovito evropsko gospodarstvo, zato so naložbe v prometne povezave in s tem v oživitev evropskega gospodarstva pomembnejše kot kdaj koli prej. Območja v Evropi, ki nimajo dobrih prometnih povezav, se ne bodo razvijala in ne bodo uspevala. Države članice morajo izkoristiti to priložnost in pridobiti sredstva, da bi bile bolje povezane, konkurenčnejše ter bi državljanom in podjetjem zagotovile nemotena in hitrejša potovanja.“

Sredstva EU, ki so v obdobju 2014–2020 namenjena prometu, so se v okviru novega instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) potrojila na 26 milijard evrov (v primerjavi z 8 milijardami evrov za obdobje 2007–2013). To je prvi obrok novih sredstev za promet.

Skupaj ti novi ukrepi, se pravi potrojitev sredstev za promet ter odločitev, da je treba financiranje osredotočiti na devet glavnih evropskih prometnih koridorjev, pomenijo najtemeljitejšo prenovo politike EU na področju prometne infrastrukture od njenih začetkov v 80-ih letih prejšnjega stoletja.

V okviru novega osrednjega omrežja, ki bo dokončano do leta 2030, bo:

z železniškimi in cestnimi povezavami povezanih 94 glavnih evropskih pristanišč,

z železniškimi povezavami do večjih mest povezanih 38 ključnih letališč,

15 000 km železniških prog posodobljenih za hitre vlake ter

izvedenih 35 čezmejnih projektov za zmanjšanje ozkih grl.

Sredstva bodo dodeljena najkonkurenčnejšim projektom in osredotočena na devetih glavnih prometnih koridorjev v Evropi.

Rezultati razpisa in dodeljena sredstva bodo objavljeni poleti 2015.

Dodatne informacije

MEMO/14/525

IPE (spletna stran GD MOVE): http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm

Prometni informativni dan IPE: http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/events/2014_cef_transport_info_day.htm

INEA: http://inea.ec.europa.eu

Spremljajte komisarja Siima Kallasa prek Twitterja @SiimKallasEU

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti e­mail


Side Bar