Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 11 września 2014 r.

Transport: krwiobieg Europy wzmocni zastrzyk 11,9 mld euro

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wzywa potencjalnych beneficjentów do zgłaszania projektów zagospodarowania unijnych funduszy przeznaczonych na poprawę połączeń transportowych o łącznej wartości 11,9 mld euro. Jest to największy, do tej pory, budżet UE przeznaczony na infrastrukturę transportową. Termin składania ofert upływa 26 lutego 2015 r.

Finansowanie zostanie skoncentrowane na osiach 9 głównych korytarzy transportowych, które mają razem stanowić bazową sieć transportu, odgrywając rolę gospodarczego krwiobiegu jednolitego rynku (zob. mapę w załączniku). Inwestycje mają radykalnie usprawnić ruch na osi Wschód-Zachód poprzez usunięcie tzw. wąskich gardeł i ułatwienie transgranicznej działalności przewozowej na potrzeby przedsiębiorstw i obywateli w całej UE.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Siim Kallas podkreślił: „Nie sposób przecenić roli transportu jako bazy zdrowej gospodarki europejskiej, dlatego to właśnie dziś, jak nigdy, nakłady na sieć transportową mają kapitalne znaczenie dla ożywienia koniunktury. Rejony Europy, które nie dysponują odpowiednimi połączeniami transportowymi, nie mogą spodziewać się wzrostu ani lepszej koniunktury. Państwa członkowskie muszą wykorzystać tę szansę, aby ubiegać się o finansowanie służące lepszemu skomunikowaniu, konkurencyjności i zapewnieniu sprawniejszego i szybszego dojazdu tak obywatelom, jak i przedsiębiorstwom”.

Finansowanie ze środków UE dla transportu zwiększyło się trzykrotnie wobec 8 mld w latach 2007-2013, osiągając poziom 26 mld euro na lata 2014-2020 w ramach nowego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF, z ang. Connecting Europe Facility). Jest to pierwsza transza nowych funduszy, które zostaną udostępnione dla sektora transportu.

Łącznie te innowacje – potrojenie funduszy przeznaczonych na transport w połączeniu z decyzją o ścisłym skoncentrowaniu funduszy wzdłuż 9 głównych unijnych korytarzy transportowych – stanowią najbardziej radykalny zwrot w polityce UE w zakresie infrastruktury transportowej od jej powstania w latach osiemdziesiątych XX w.

Nowa sieć bazowa, która ma zostać utworzona do 2030 r., połączy:

94 główne porty Europy (połączenia kolejowe i drogowe);

38 kluczowych portów lotniczych z połączeniami kolejowymi do dużych miast.

Jednocześnie 15 000 km linii kolejowych zostanie przystosowanych do dużych prędkości;

i zrealizowanych zostanie 35 dużych projektów transgranicznych mających na celu usunięcie wąskich gardeł.

Fundusze zostaną przeznaczone na najbardziej konkurencyjne projekty i skoncentrowane wokół dziewięciu głównych korytarzy transportowych w Europie.

Ostateczne decyzje o przydzieleniu środków na konkretne projekty zostaną ogłoszone latem 2015 r.

Dodatkowe informacje

Notatka 14/525

„Łącząc Europę” (strony internetowe DG MOVE): http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm

Dzień informacji o CEF w Brukseli: http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/events/2014_cef_transport_info_day.htm

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci: http://inea.ec.europa.eu

Komisarz Kallas na Twitterze: @SiimKallasEU

Kontakt:

Helen Kearns pod nr. tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd pod nr. tel. +32 2 295 74 61

Dla ogółu obywateli: Europe Direct pod nr. tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną


Side Bar