Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. septembra 2014

Komisija sprejela predloga za izboljšanje zdravja živali in ljudi

Evropska komisija je danes sprejela predloga o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in medicirani krmi, da bi se izboljšala zdravje in dobrobit živali, obravnavala protimikrobna odpornost v EU ter spodbudile inovacije.

  • Namen predloga o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini je predvsem povečati količino zdravil, ki so na voljo za zdravljenje in preprečevanje bolezni živali v EU.

  • Predlog o posodobitvi zakonodaje o medicirani krmi zdaj v njeno področje uporabe dodaja tudi hrano za hišne živali. Cilj je zagotoviti ustrezno raven kakovosti in varnosti teh proizvodov v EU, hkrati pa utreti pot za boljše zdravljenje bolnih živali.

Predlagana pravila bodo koristila živalim (tudi vodnim vrstam) in njihovim imetnikom, lastnikom hišnih živali, veterinarjem ter podjetjem v EU, vključno s farmacevtsko in krmno industrijo.

Evropski komisar za zdravje Tonio Borg je povedal: „Ta predloga sta usmerjena v zdravje in dobrobit živali. Vendar pomenita tudi velik napredek na področju javnega zdravja, saj uvajata ukrepe, ki prispevajo k boju proti naraščajoči nevarnosti protimikrobne odpornosti ter s tem k ohranjanju učinkovitosti antibiotikov tako za ljudi kot za živali.“

Predlog o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

Komisija želi s svojim predlogom zakonodajo o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini prilagoditi potrebam veterinarskega sektorja, ob tem pa še naprej zagotavljati visoko raven javnega zdravja in zdravja živali ter varnost okolja.

Predlagana uredba temelji na obstoječih pravilih EU o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki zagotavljajo, da se v promet lahko dajejo le zdravila z dovoljenjem za promet. Vendar so pravila poenostavljena, da bi se zagotovil razvoj ustreznih zdravil za živali v EU. Ta poenostavitev upravnih postopkov bo zadevala postopek za izdajo dovoljenj za promet in spremljanje stranskih učinkov (farmakovigilanco).

Predlagana pravila prihajajo v pravem trenutku, saj za manj pomembne vrste, kot so čebele, koze, purani, konji idr., zdaj ni na voljo dovolj zdravil.

Z namenom preprečevanja protimikrobne odpornosti in za prispevanje k ohranjanju učinkovitosti antibiotikov za ljudi in živali predlog uvaja možnost, da se omejita izdajanje dovoljenj in uporaba nekaterih protimikrobnih zdravil za zdravljenje okužb ljudi pri živalih.

Predlog o medicirani krmi

Predlagana uredba bo razveljavila in nadomestila zastarelo Direktivo 90/167/EGS o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme. Medicirana krma je pomemben način zdravljenja živali z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bil izdan veterinarski recept. Cilj te uredbe je na ustrezni ravni varnosti uskladiti proizvodne standarde in trženje medicirane krme v EU ter upoštevati tehnični in znanstveni napredek na tem področju.

Predlagana pravila bodo zagotovila, da bodo medicirano krmo lahko proizvajali samo odobreni proizvajalci, in sicer samo iz posebej odobrenih zdravil za uporabo v veterinarski medicini. Protimikrobna odpornost se bo obravnavala z ukrepi, kot so prepoved uporabe medicirane krme iz preventivnih razlogov ali za pospeševanje rasti. Poleg tega so vrednosti ostankov za zdravila za uporabo v veterinarski medicini v običajni krmi na ravni EU omejene tako, da onemogočajo razvoj protimikrobne odpornosti.

Področje uporabe predloga izrecno vključuje medicirano hrano za hišne živali, da bi se te (zlasti tiste s kroničnimi boleznimi) lahko lažje zdravile z inovativno medicirano hrano za hišne živali.

Naslednji koraki

Predloga Komisije bodo obravnavale še druge institucije EU, vključno z Evropskim parlamentom in Svetom, in v skladu s postopkom soodločanja v določenih rokih sprejele svoja stališča.

Glej vprašanja in odgovore glede predlogov o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in medicirani krmi

Več informacij:

http://ec.europa.eu/health/veterinary-use/rev_frame_index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/index_en.htm

Spletna stran komisarja Tonia Borga:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_Health

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar