Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. szeptember 10.

A Bizottság javaslatokat fogad el az állati és emberi egészség javítása érdekében

A Bizottság ma javaslatokat fogadott el az állatgyógyászati készítményekre és a gyógyszeres takarmányokra vonatkozóan. E javaslatok célja az állatok egészségének és jóllétének javítása, az antimikrobiális rezisztencia leküzdése az Európai Unióban, valamint az innováció előmozdítása.

  • Az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó javaslattal a Bizottság elsősorban azt kívánja elérni, hogy minél több, az állatbetegségek kezelését és megelőzését szolgáló gyógyászati készítmény álljon rendelkezésre az Unióban.

  • A gyógyszeres takarmányokról szóló jogszabályok korszerűsítésére irányuló javaslat szerint e jogszabályok mostantól a kedvtelésből tartott állatok takarmányaira is kiterjednének. A Bizottság ily módon kívánja a termékek megfelelő színvonalú minőségét és biztonságát garantálni az Unióban, és egyúttal lehetővé tenni a beteg állatok megfelelőbb kezelését.

A javasolt szabályok az állatokon kívül (ideértve a vízben élő fajokat is) a gazdasági állattartóknak, a kedvtelésből tartott állatok tartóinak, az állatorvosoknak és a vállalkozásoknak – köztük a gyógyszer- és a takarmányiparnak – egyaránt előnyére válnak.

Tonio Borg egészségpolitikai biztos így nyilatkozott: „Mindkét javaslat középpontjában az állatok egészsége és jólléte áll. Ugyanakkor óriási lépést jelentenek a közegészség szempontjából is, mivel olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek hozzájárulnak az antimikrobiális rezisztencia okozta növekvő veszélyek leküzdéséhez, lehetővé téve mindeközben, hogy továbbra is hatékony antibiotikumok álljanak rendelkezésre emberek és állatok számára egyaránt.”

Az állatgyógyászati termékekről szóló javaslat

A Bizottság e javaslatának célja, hogy az állatgyógyászati termékekről szóló jogszabályt az állat-egészségügyi ágazat igényeihez igazítsa, továbbra is biztosítva ugyanakkor a közegészségnek és az állatok egészségének magas színvonalát, valamint a biztonságos környezetet.

A javasolt rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló meglévő uniós szabályokra épül, amelyek biztosítják, hogy kizárólag forgalombahozatali engedéllyel rendelkező gyógyászati termékek kerülhessenek forgalomba. A szabályok azonban egyszerűsödnek annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő gyógyszereket lehessen kifejleszteni az állatok számára az EU-ban. Az adminisztratív terhek ily módon történő csökkentése a forgalomba hozatal engedélyezésére vonatkozó eljárást és a mellékhatások nyomon követését (farmakovigilancia) is érinti majd.

A javasolt szabályok különösen időszerűek az olyan kisebb gazdasági jelentőségű fajok szempontjából, mint például a méhek, kecskék, pulykák, lovak stb., amelyek esetében jelenleg nem állnak rendelkezésre megfelelő gyógyászati készítmények.

Az antimikrobiális rezisztencia leküzdése, valamint annak érdekében, hogy az emberek és az állatok számára továbbra is hatékony antibiotikumok álljanak rendelkezésre, a javaslat értelmében korlátozható lesz egyes, kimondottan emberi fertőzések kezelésére szánt antimikrobiális készítmények engedélyezése és állatokban való felhasználása.

A gyógyszeres takarmányokról szóló javaslat

A javasolt rendelet hatályon kívül helyezi és felváltja a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló, aktualitását vesztett 90/167/EGK irányelvet. Az állatorvosi rendelvények után a gyógyszeres takarmányok jelentik az állatoknak szánt állatorvosi készítmények beadásának másik fontos módját. A javaslat célja, hogy megfelelő biztonsági szinten összehangolja a gyógyszeres takarmányok előállítási szabványait és forgalmazását az EU-ban, emellett pedig figyelembe vegye az ezen a területen végbement műszaki és tudományos előrehaladást.

A javasolt szabályok biztosítani fogják, hogy gyógyszeres takarmányokat kizárólag külön e célra engedélyezett állatgyógyászati készítményekből, engedéllyel rendelkező gyártók állíthassanak elő. Az antimikrobiális rezisztencia a megelőzésképpen vagy növekedésserkentőként használt gyógyszeres takarmányok betiltásával és hasonló intézkedésekkel küzdhető majd le. Ezen túlmenően EU-szerte maradékanyag-határértékeket állapítanak meg az állatgyógyászati termékek közönséges takarmányokban való előfordulása tekintetében olyan szinten, amely megakadályozza az antimikrobiális rezisztencia kialakulását.

A javaslat alkalmazási köre külön kiterjed a kedvtelésből tartott állatoknak szánt gyógyszeres takarmányokra, lehetővé téve azt, hogy ezek az állatok – különös tekintettel a krónikus betegségben szenvedőkre – a számukra kifejlesztett innovatív gyógyszeres takarmányokkal könnyebben kezelhetők legyenek.

A következő lépések

Más uniós intézmények, köztük az Európai Parlament és a Tanács, mérlegelni fogják a Bizottság javaslatait, és az együttdöntési eljárásnak megfelelően kellő időben elfogadják álláspontjaikat.

Lásd az állatgyógyászati készítményekre és a gyógyszeres takarmányokra vonatkozó kérdéseket és válaszokat.

További információ:

http://ec.europa.eu/health/veterinary-use/rev_frame_index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/index_en.htm

Tonio Borg biztos honlapja:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Kövesse bejegyzéseinket a Twitteren: @EU_Health

Kapcsolattartás:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar