Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 10. rujna 2014.

Komisija donosi prijedloge za poboljšanje zdravlja ljudi i životinja

Danas je Komisija donijela prijedloge o veterinarsko-medicinskim proizvodima i ljekovitoj hrani za životinje kako bi se poboljšalo zdravlje i dobrobit životinja, suzbila antimikrobna otpornost u EU-u i potakle inovacije.

  • Prijedlogom o veterinarsko-medicinskim proizvodima posebno se želi poboljšati dostupnost lijekova za liječenje i sprečavanje bolesti životinja u EU-u.

  • Prijedlogom modernizacije propisa o ljekovitoj hrani za životinje u njihovom području primjene sada je obuhvaćena i hrana za kućne ljubimce. Na taj način želi se osigurati odgovarajući standard kvalitete i sigurnosti proizvoda u EU-u, a istovremeno se utire put boljem liječenju oboljelih životinja.

Predložena pravila bit će od koristi životinjama, uključujući vodene vrste, njihovim uzgajivačima, vlasnicima kućnih ljubimaca, veterinarima i poduzećima među kojima su i farmaceutska industrija i proizvođači hrane za životinje u EU-u.

Tonio Borg, europski povjerenik za zdravlje, izjavio je sljedeće: „Ovi su prijedlozi usmjereni na zdravlje i dobrobit životinja. Međutim znače veliki korak naprijed i za zdravlje ljudi s obzirom na to da se njima uvode mjere koje pridonose borbi protiv sve veće prijetnje od antimikrobne otpornosti te očuvanju učinkovitosti antibiotika kod ljudi i životinja.”

Prijedlog o veterinarsko-medicinskim proizvodima

Komisija svojim prijedlogom želi zakonodavstvo o veterinarskim lijekovima prilagoditi potrebama veterinarskog sektora, a istovremeno i dalje osiguravati visoku razinu zdravlja ljudi i životinja i sigurnost okoliša.

Predložena uredba temelji se na postojećim propisima EU-a za veterinarske lijekove kojima se osigurava da se na tržište smiju plasirati samo odobreni lijekovi. Međutim pravila su pojednostavnjena kako bi se osigurao razvoj prikladnih lijekova za životinje u EU-u. Ovo birokratsko rasterećenje obuhvaća postupak izdavanja odobrenja za stavljanje u promet, ali i praćenje nuspojava (farmakovigilancija).

Pravila su predložena u pravom trenutku osobito za vrste od manjeg gospodarskog značaja kao što su pčele, koze, purani, konji itd. za koje trenutačno nedostaju lijekovi.

Kako bi se suzbila antimikrobna otpornost i očuvala učinkovitost antibiotika kod ljudi i životinja, prijedlogom se uvodi mogućnost da se kod životinja ograniči odobrenje i uporaba određenih antimikrobnih tvari rezerviranih za liječenje infekcija kod ljudi.

Prijedlog o ljekovitoj hrani za životinje

Predloženom uredbom stavit će se izvan snage i zamijeniti zastarjela Direktiva (90/167/EEZ) o proizvodnji i stavljanju na tržište ljekovite hrane za životinje. Nakon veterinarskih recepata, ljekovita hrana za životinje važan je način davanja veterinarskih lijekova životinjama. Cilj je uskladiti proizvodne standarde i stavljanje na tržište ljekovite hrane za životinje u EU-u na odgovarajućoj razini sigurnosti te uzeti u obzir tehnički i znanstveni napredak u tom području.

Predloženim će se pravilima osigurati da ljekovitu hranu za životinje smiju proizvoditi samo odobreni proizvođači primjenom posebno odobrenih veterinarskih lijekova. Antimikrobna otpornost suzbit će se mjerama kao što je zabrana korištenja ljekovite hrane za životinje u preventivne svrhe ili za pospješivanje rasta. Osim toga, ograničenja ostataka veterinarskih lijekova u običnoj hrani za životinje koja važe diljem EU-a utvrđena su na razini kojom se onemogućuje razvoj antimikrobne otpornosti.

Područje primjene prijedloga izričito obuhvaća ljekovitu hranu za kućne ljubimce tako da se kućni ljubimci mogu lakše liječiti inovativnom ljekovitom hranom za kućne ljubimce, osobito oni s kroničnim bolestima.

Daljnji koraci

Ostale institucije EU-a, uključujući Europski parlament i Vijeće, razmotrit će prijedloge Komisije i predstaviti svoja stajališta u propisanom roku u skladu s postupkom suodlučivanja.

Vidi pitanja i odgovore u pogledu prijedloga o veterinarskim lijekovima i ljekovitoj hrani za životinje

Za više informacija:

http://ec.europa.eu/health/veterinary-use/rev_frame_index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/index_en.htm

Internetske stranice povjerenika Borga:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Pratite nas na Twitteru: @EU_Health

Osobe za kontakt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-porukom


Side Bar