Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. szeptember 10.

A Juncker-Bizottság: erős és tapasztalt csapat a változásért

Jean-Claude Juncker, a Bizottság megválasztott elnöke ma fellebbentette a fátylat leendő csapatáról, azaz a következő Európai Bizottság összetételéről. Miután az Unió történetének egyik leginkább embert próbáló időszakát hagyta maga mögött, az új Bizottság számára a legnagyobb kihívást talán az jelenti majd, hogy meggyőzze a polgárokat: ezentúl minden másképp lesz. Változás csak úgy lehetséges, ha a Bizottság nyitott a reformok előtt. Az új Európai Bizottság azokra a jelentős politikai kihívásokra összpontosít majd, amelyekkel Európa ma szembesül: arra fog törekedni, hogy az embereknek ismét tisztességes munkahelyet biztosítson, felpezsdítse a beruházásokat, biztosítsa, hogy a bankok ismét hitelt nyújtsanak a reálgazdaságnak, összekapcsolt digitalizált piacot hozzon létre, szavahihető külpolitikát folytasson, és segítsen Európának a saját lábára állni az energiabiztonság terén. Az új Bizottság összeállítása során Jean-Claude Juncker mindvégig szem előtt tartotta azt a politikai iránymutatást, amely alapján az Európai Parlament megválasztotta őt erre a tisztségre.

A leendő elnök személyes elbeszélgetést folytatott az összes biztosjelölttel, és arra a meggyőződésre jutott, hogy erős és tapasztalt csapata közös munkával komoly eredményeket lesz képes elérni.

Jean-Claude Juncker leendő bizottsági elnök így nyilatkozott: „Példátlanul nehéz időket élünk, és ebben a helyzetben az európai polgárok eredményeket várnak tőlünk. A gazdasági nehézségekkel és gyakran fájdalmas reformokkal terhes évek után az európai nép végre jól teljesítő gazdaságra, fenntartható munkahelyekre, jobb szociális védelemre, biztonságosan őrzött határokra, energiabiztonságra és digitális fejlődésre vágyik. Ma bemutathatom Önöknek azt a csapatot, amely visszaállítja Európát a foglalkoztatás és a növekedés pályájára. Az új Európai Bizottságban a formai kérdések csak a tartalmi szempontok után következhetnek. Nyitottnak kell lennünk a változásra. Be kell bizonyítanunk, hogy a Bizottság képes a megújulásra. A mai napon egy politikai irányvonalak mentén haladó, dinamikus és eredményes Európai Bizottságot mutatok be Önöknek, amely készen áll arra, hogy ismét talpra állítsa Európát. A portfóliókkal nem országokat, hanem embereket bíztam meg. Huszonhét játékost állítok ki a pályára, akik mindannyian pontosan tudják, hogy a saját posztjukon mi a feladatuk. Ez az én nyerő csapatom.”

Új munkamódszerek

Az új Bizottság hét alelnöke (az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini, és további hat alelnök1) egy-egy projektcsapatot vezet majd. Az alelnökök által irányított és koordinált, különböző biztosokból álló projektcsapatok összetétele a szükségletek és a felmerülő új projektek függvényében folyamatosan változhat (lásd a 2. mellékletet). A projektcsapatok a politikai iránymutatásokat tükrözik, így olyan témákkal foglalkoznak majd, mint a foglalkoztatás, növekedés, beruházás és versenyképesség, a digitalizált egységes piac és az energiaunió. Ily módon lehetővé válik, hogy a statikus munkaszervezés merev válaszfalainak lebontása után a biztosi testületen belüli munka a dinamikus együttműködés irányába mozduljon el. Az alelnökök az elnök tényleges helyetteseként fognak eljárni.

Jean-Claude Juncker leendő bizottsági elnök ezt a következőképpen fogalmazta meg: „Az új Bizottságban nem lesznek első- és másodrangú biztosok, csak irányítók és csapatjátékosok, akik a kollegialitás és a kölcsönös bizalom légkörében dolgoznak együtt. Törekszem arra, hogy magunk mögött hagyjuk az elszigetelt munkavégzés gyakorlatát, és új, együttműködésen alapuló munkamódszert vezessünk be az Unió számára igazán fontos területeken.”

Jean-Claude Juncker érdeklődéssel várja a biztosjelöltek európai parlamenti meghallgatásait: e demokratikus folyamat lehetőséget biztosít a Parlamentnek arra, hogy megismerje és átvilágítsa a Bizottság célkitűzéseit és politikai programját.

Fontos újdonságok

A Bizottság első alelnöke (Frans Timmermans) az elnök jobbkezeként működik majd. Ez az első alkalom, hogy a szabályozás javítására irányuló menetrendért felelős biztos kerül kinevezésre. Feladata arról gondoskodni, hogy a Bizottság javaslatai minden esetben valóban szükséges célokra irányuljanak, amelyeket tagállami szinten nem lehet kielégítően megvalósítani. Az első alelnök továbbá megfigyelői feladatot is ellát, és biztosítja, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartáját, valamint a jogállamiság elvét a Bizottság valamennyi tevékenysége során betartsák.

A belső piacot, valamint az ipar-, vállalkozás- és kkv-politikát magában foglaló új portfólió (Elžbieta Bieńkowska irányításával) a reálgazdaság motorházát jelenti majd. Az eddigiekhez képest jelentős újdonság, hogy a gazdaság gerincét alkotó kis- és középvállalkozások külön is említésre kerülnek.

További új elemet jelent a gazdasági, pénz-, adó- és vámügyeket tartalmazó portfólió (Pierre Moscovici irányítása alatt), amely biztosítani fogja, hogy az Unió adó- és vámügyi szakpolitikái szerves részét képezzék a valódi, szoros gazdasági és monetáris uniónak, valamint hozzájáruljanak az Unió átfogó gazdasági kormányozási keretének zavartalan működéséhez.

Létrehoztunk egy erős fogyasztópolitikai portfóliót. Így ezt a szakpolitikát a jövőben nem kell széttagolni különböző portfóliók között, hanem kiemelt helyet kap a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti egyenlőségért felelős biztos (Věra Jourová) feladatai között.

Ahogyan Jean-Claude Juncker, leendő elnök július 15-én, az Európai Parlament előtt elmondott beszédében bejelentette, létrejön a kifejezetten a migrációs kérdések kezeléséért felelős biztos posztja (Dimitris Avramopoulos), biztosítandó az új migrációs szakpolitika előtérbe helyezését, amely határozottan kezeli az illegális migrációt, ugyanakkor elősegíti, hogy Európa vonzó célponttá váljék a legkiemelkedőbb tehetségek számára.

Számos portfóliót átalakítottunk és egyszerűsítettünk. Lényeges változás, hogy egyesítettük a környezetvédelmi, a tengerügyi és a halászati portfóliókat (Karmenu Vella vezetése alatt), hogy ezzel visszatükrözzük a kék és zöld növekedés kettős célkitűzését: a környezetvédelmi és tengerpolitika kiemelt szerepet viselhet, és kell is viselnie a munkahelyteremtésben, a források megőrzésében, továbbá a növekedés és a beruházások ösztönzésében. A környezet védelmét és versenyképességünk fenntartását egyaránt biztosítanunk kell a fenntartható jövő érdekében. E logika mentén döntöttünk amellett, hogy az éghajlat-politikáért és az energiapolitikáért a továbbiakban egyetlen biztos felel majd (Miguel Arias Cañete). A megújuló energiák részarányának növelése nem csupán a felelős éghajlat-politika szempontjából fontos, hiszen az iparpolitika számára is elengedhetetlen, amennyiben Európa megfizethető energiához szeretne hozzáférni középtávon. Mindkét új portfólió hozzájárul majd az Alenka Bratušek által vezetett és koordinált, az energiaunió megvalósításán dolgozó projektcsapat munkájához.

Az európai szomszédságpolitikát és a bővítésre irányuló tárgyalásokat felölelő portfólió (amelyért Johannes Hahn felel majd) a szomszédságpolitika megerősítése mellett hangsúlyt helyez a bővítési tárgyalások folytatására, elismerve mindamellett, hogy az Unió a következő öt évben – a leendő elnök politikai iránymutatásainak megfelelően – nem fog bővülni.

Az új, a pénzügyi stabilitást, a pénzügyi szolgáltatásokat és a tőkepiacok unióját magában foglaló portfólió (Jonathan Hill irányításával) egy kézben, egy újonnan létrehozott főigazgatóság keretében fogja majd össze a meglévő szakértelmet és felelősségi köröket, biztosítva, hogy a Bizottság továbbra is körültekintéssel és kezdeményezőleg lépjen fel a bankokra vonatkozó új felügyeleti és szanálási előírások végrehajtása terén.

A projektcsapatok részletes összetételét és felsorolását, valamint a portfóliók felosztását lásd a 4. mellékletben.

A megfelelő feladatokra a megfelelő emberek

A portfóliók elosztása során Juncker leendő elnök nagyon ügyelt arra, hogy megfelelő egyensúlyt találjon a nemek, a politikai hovatartozás és a kompetenciák között.

Politikai tapasztalat

A javasolt Juncker-Bizottság erős és tapasztalt csapat: tagjai között öt korábbi miniszterelnök, négy miniszterelnök-helyettes, tizenkilenc korábbi miniszter, hét korábbi biztos és nyolc volt európai parlamenti képviselő van. Tizenegyen szilárd gazdasági és pénzügyi háttérrel, nyolcan pedig szerteágazó külkapcsolati tapasztalatokkal rendelkeznek. A Juncker-Bizottságban megvan a kellő szakértelem ahhoz, hogy sikerrel vegye fel a harcot az Európát jelenleg terhelő gazdasági és geopolitikai kihívásokkal (lásd a 4. mellékletet).

Demokratikus legitimitás

Az új Bizottság tagjainak egyharmada (28-ból 9 fő) – köztük maga a leendő elnök is – részt vett az idei európai választásokhoz kapcsolódó kampányban, ahol párbeszédet folytatott a polgárokkal, és kérte támogatásukat.

A női tényező

Intenzív tárgyalásokat követően, miután Juncker leendő elnök ragaszkodott hozzá, hogy a biztosjelöltek között nők is legyenek, a Juncker-Bizottságnak kilenc női és tizenkilenc férfi tagja van, és a hét alelnök közül három nő.

A következő lépések

Következő lépésként az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia a teljes biztosi testületet, beleértve annak elnökét, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, az Európai Bizottság alelnökét is. Mindezt megelőzően azonban – a Parlament eljárási szabályzatának 118. pontja értelmében – a biztosjelölteknek meghallgatáson kell részt venniük az illetékes parlamenti bizottságok előtt. Ha az Európai Parlament hozzájárulását adja, az Európai Tanács az EUSZ 17. cikkének (7) bekezdése értelmében hivatalosan kinevezi az új Európai Bizottságot.

További információk:

A részletes kérdéseket és válaszokat lásd a MEMO/14/523 számú tájékoztatóban.

Az egész Európai Unióra kiterjedő választási kampány eredményeképpen az Európai Tanács 2014. június 27-én Jean-Claude Junckert javasolta az Európai Bizottság elnöki tisztségére. Az Európai Parlament elé terjesztett politikai iránymutatása alapján a Parlament 2014. július 15-i plenáris ülésén nagy többséggel (422 szavazattal) megválasztotta Jean-Claude Junckert a következő Európai Bizottság elnökének.

Jean-Claude Juncker, leendő elnök honlapja:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Politikai iránymutatás a következő Európai Bizottság számára: „Új kezdet Európa számára: a munkahelyteremtés, a növekedés, a méltányosság és a demokratikus változás programja”:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_hu.htm

Kövesse a leendő elnök bejegyzéseit a Twitteren: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Kövesse a leendő elnök szóvivőinek bejegyzéseit a Twitteren: @MargSchinas, @Mina_Andreeva, @NatashaBertaud

Kapcsolattartás:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e-mailben

ANNEX

1. The New Shape

2. The Faces of the Juncker Commission

3. Age and Gender: Statistics

4. A strong and experienced team

5. Allocation of portfolios and supporting services

European Commission 2014 – 2019

Allocation of portfolios and supporting services2

Portfolios

Names

Services

President of the Commission

Jean-Claude Juncker

Secretariat General (SG)

Legal Service (SJ)

DG Communication (COMM), including the Spokesperson's Service (SPP)

Bureau of European Policy Advisors (BEPA)

Changes for DG COMM:

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG COMM to
DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015, moves from DG COMM to DG Education and Culture (EAC).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President

Federica Mogherini

European External Action Service

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

First Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights

Frans Timmermans

As first Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Mr Timmermans will work closely with the other Vice-Presidents, and all Commissioners will liaise closely with him when it concerns the implementation of the better regulation agenda. In addition, for initiatives requiring a decision by the Commission in their area of responsibility, he will guide the work of the Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality and the Commissioner for Migration and Home Affairs.

Internal Audit Service (IAS)

Vice-President for Budget and Human Resources

Kristalina Georgieva

As Vice-President for Budget and Human Resources, Ms Georgieva will work closely with the other Vice-Presidents and, in her area of responsibility, will guide the work of all Commissioners.

DG Budget (BUDG)

DG Human Resources and Security (HR)

European Anti-Fraud Office (OLAF)

DG Translation (DGT)

DG Interpretation (SCIC)

The office for the administration and payment of individual entitlements (PMO)

The office for infrastructure and logistics in Brussels (OIB)

The office for infrastructure and logistics in Luxembourg (OIL)

Responsible for relations with:

The European Personnel Selection Office (EPSO) and the European School of Administration (EUSA)

The European Schools

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Changes for OLAF:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from OLAF to DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Vice-President for the Digital Single Market

Andrus Ansip

As Vice-President for the Digital Single Market, Mr Ansip will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Digital Economy and Society; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Justice, Consumers and Gender Equality; Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Regional Policy; and Agriculture and Rural Development.

Vice-President for Energy Union

Alenka Bratušek

As Vice-President for Energy Union, Ms Bratušek will work closely with the other Vice-Presidents. In her area of responsibility, she will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Climate Action and Energy; Transport and Space; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Environment, Maritime Affairs and Fisheries; Regional Policy; Agriculture and Rural Development; and Research, Science and Innovation.

Vice-President for the Euro and Social Dialogue

Valdis Dombrovskis

As Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Mr Dombrovskis will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Regional Policy; Justice, Consumers and Gender Equality.

Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

Jyrki Katainen

As Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness,
Mr Katainen will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Regional Policy; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Digital Economy and Society; Climate Action and Energy; and Transport and Space.

Agriculture and Rural Development

Phil Hogan

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Climate Action and Energy

Miguel Arias Cañete

DG Climate Action (CLIMA)

DG Energy (ENER)

The Euratom Supply Agency (ESA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Responsible for relations with:

The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Competition

Margrethe Vestager

DG Competition (COMP)

Digital Economy and Society

Günther Oettinger

DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT)

DG Informatics (DIGIT)

The relevant parts of the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation & Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Network and Information Security Agency (ENISA)

The Office for the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

Changes for DG CONNECT:

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG CONNECT.

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG Education and Culture (EAC) to DG CONNECT.

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG Communication (COMM) to DG CONNECT.

Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Union

Pierre Moscovici

DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)

DG Taxation and Customs Union (TAXUD)

Changes for DG ECFIN:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from the European Anti-Fraud Office (OLAF) to DG ECFIN.

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from ECFIN to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems) move from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy moves from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG ECFIN.

Education, Culture, Youth and Citizenship

Tibor Navracsics

DG Education and Culture (EAC)

Joint Research Centre (JRC)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

The Publications Office of the European Union (OP)

Changes for DG EAC:

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015 move from DG Communication (COMM) to DG EAC.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG EAC to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG EAC to DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility

Marianne Thyssen

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)

Eurostat (ESTAT)

Responsible for relations with:

The European Agency for Occupational Safety and Health (EU-OSHA)

The European Centre for Development of Vocational Training (CEDEFOP)

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

The European Training Foundation (ETF)

Changes for DG EMPL:

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from DG Economic and Financial Services (ECFIN) to DG EMPL.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG Education and Culture (EAC) to DG EMPL.

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG Justice (JUST) to DG EMPL.

Environment, Maritime Affairs and Fisheries

Karmenu Vella

DG Environment (ENV)

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Environment Agency (EEA)

The European Fisheries Control Agency (EFCA)

Changes for DG ENV:

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

Johannes Hahn

DG Enlargement (ELARG)

Changes for DG ELARG (which will be called "European Neighbourhood and Enlargement Negotiations"):

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG ELARG to DG Regional Policy (REGIO).

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG Development and Cooperation – EuropAid (DEVCO) to DG ELARG.

Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Jonathan Hill

A new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Responsible for relations with:

The European Banking Authority (EBA)

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

The European Securities and Markets Authority (ESMA)

The European Systemic Risks Board (ESRB)

The Single Resolution Board (SRB)

The new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union will include:

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council), which move from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems), which move from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy, which moves from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Health and Food Safety

Vytenis Andriukaitis

DG Health and Consumers (SANCO)

The relevant parts of the Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The Community Plant Variety Office (CPVO)

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC)

The European Food Safety Authority (EFSA)

Changes for DG SANCO:

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG SANCO to DG Justice (JUST), except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG Environment (ENV) to DG SANCO.

Humanitarian Aid and Crisis Management

Christos Stylianides

DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Elżbieta Bieńkowska

DG Enterprise and Industry (ENTR)

DG Internal Market and Services (MARKT)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Chemicals Agency (ECHA)

The European Medicines Agency (EMA)

The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)

Changes for DG MARKT and DG ENTR:

- The two DGs are merged.

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services, move from DG MARKT to the Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG MARKT to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council) move from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG ENTR to DG Mobility and Transport (MOVE).

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG ENTR to DG Home Affairs (HOME).

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG Health and Consumers (SANCO) to DG ENTR.

International Cooperation and Development

Neven Mimica

DG Development and Cooperation – EuropeAid (DEVCO)

Changes for DG DEVCO:

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG DEVCO to DG Enlargement (ELARG).

Justice, Consumers and Gender Equality

Věra Jourová

DG Justice (JUST)

The relevant parts of the Consumer, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA)

The European Institute for Gender Equality (EIGE)

The European Union Judicial Cooperation Unit (EUROJUST)

Changes for DG JUST:

- Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG JUST.

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG JUST, except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG JUST to DG Home Affairs (HOME).

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and the part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG JUST to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

Migration and Home Affairs

Dimitris Avramopoulos

DG Home Affairs (HOME)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The agency for the management of large IT systems (EU-LISA)

The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)

The European Asylum Support Office (EASO)

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

The European Police Office (EUROPOL)

The European Police College (CEPOL)

Changes for DG HOME:

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG HOME.

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG Justice (JUST) to DG HOME.

Regional Policy

Corina Crețu

DG Regional Policy (REGIO)

Changes for DG REGIO:

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG Enlargement (ELARG) to DG REGIO.

Research, Science and Innovation

Carlos Moedas

Directorate-General for Research and Innovation (RTD)

The relevant parts of the European Research Council executive agency (ERCEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks executive agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Trade

Cecilia Malmström

DG Trade (TRADE)

Transport and Space

Maroš Šefčovič

DG Mobility and Transport (MOVE)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Aviation Safety Agency (EASA)

The European GNSS Supervisory Authority (GSA)

The European Maritime Safety Agency (EMSA)

The European Railway Agency (ERA)

Changes for DG MOVE:

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG MOVE.

1 :

Frans Timmermans, Krisztalina Georgieva, Andrus Ansip, Alenka Bratušek, Valdis Dombrovskis és Jyrki Katainen.

2 :

The structural changes in the services listed here will be implemented within three months following the entry in office of the new Commission. The names of some services will be adapted where necessary to reflect their new scope (in the list below, current names are used). The re-organisation of services will be an occasion to ensure synergies and should also contribute to the Commission's staff reduction objectives. The role of Vice-Presidents is explained in greater detail in their mission letter.


Side Bar