Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Η Επιτροπή Juncker: Μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα για την προώθηση της αλλαγής

Σήμερα ο εκλεγμένος Πρόεδρος κ. Juncker αποκάλυψε τη σύνθεση της ομάδας του και το νέο σχήμα της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις θα είναι να πείσει τους πολίτες ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Για να υλοποιήσει την αλλαγή, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι ανοιχτή στις μεταρρυθμίσεις. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκσυγχρονιστεί, ώστε να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των μεγάλων πολιτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη: επάνοδος των πολιτών στην απασχόληση με αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, αύξηση των επενδύσεων, εξασφάλιση ότι οι τράπεζες θα δανείζουν και πάλι την πραγματική οικονομία, δημιουργία μιας συνδεδεμένης ψηφιακής αγοράς, αξιόπιστη εξωτερική πολιτική και, επίσης, μέριμνα ώστε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η Ευρώπη θα μπορεί να βασίζεται στις δικές δυνάμεις. Το νέο σχήμα της Επιτροπής αντανακλά αυτές ακριβώς τις πολιτικές κατευθύνσεις, βάσει των οποίων εξελέγη ο κ. Jean-Claude Juncker από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος μίλησε προσωπικά με όλους τους υποψήφιους επιτρόπους και είναι πεπεισμένος ότι η ισχυρή και έμπειρη ομάδα του μπορεί να λειτουργήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο, δουλεύοντας συλλογικά.

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος κ. Jean-Claude Juncker δήλωσε: «Σ’ αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς, οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν από εμάς αποτελέσματα. Έπειτα από πολλά χρόνια οικονομικής δυσπραγίας και συχνά επώδυνων μεταρρυθμίσεων, οι Ευρωπαίοι περιμένουν μια αποτελεσματική οικονομία, βιώσιμες θέσεις εργασίας, περισσότερη κοινωνική προστασία, ασφαλέστερα σύνορα, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και ψηφιακές ευκαιρίες. Σήμερα παρουσιάζω την ομάδα η οποία θα επαναφέρει την Ευρώπη στην τροχιά της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η λειτουργία επιβάλλει το σχήμα. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην αλλαγή. Πρέπει να αποδείξουμε ότι η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει. Η ομάδα που σας παρουσιάζω σήμερα είναι μια πολιτική, δυναμική και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Έδωσα χαρτοφυλάκια σε ανθρώπους, όχι σε χώρες. Βάζω στο γήπεδο 27 παίκτες, καθένας από τους οποίους έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσει: αυτή είναι η νικήτρια ομάδα μου.»

Ένας νέος τρόπος εργασίας

Το νέο Σώμα θα έχει επτά αντιπροέδρους, έξι1 συν την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Federica Mogherini), καθένας από τους οποίους θα ηγείται μιας ομάδας έργου. Θα κατευθύνουν και θα συντονίζουν το έργο ορισμένου αριθμού επιτρόπων σε συνθέσεις που μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες και την υλοποίηση νέων έργων (βλ. παράρτημα 2). Αυτές οι ομάδες έργου αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν οι εξής ομάδες: «απασχόληση, ανάπτυξη, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα», «ενιαία ψηφιακή αγορά» ή «Ενεργειακή Ένωση». Αυτός ο τρόπος εργασίας θα εξασφαλίσει μια δυναμική αλληλεπίδραση όλων των μελών του Σώματος, καταργώντας τα στεγανά και τις στατικές δομές. Όλοι οι αντιπρόεδροι θα ενεργούν ως πραγματικοί αναπληρωτές του Προέδρου.

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος κ. Jean-Claude Juncker δήλωσε: «Στη νέα Επιτροπή δεν υπάρχουν επίτροποι πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας —υπάρχουν αρχηγοί ομάδων και μέλη ομάδων. Θα δουλεύουν μαζί, με πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεξάρτησης. Θέλω να καταργήσω τις νοοτροπίες των στεγανών και να καθιερώσω έναν νέο, συλλογικό τρόπο εργασίας στους τομείς στους οποίους η Ευρώπη μπορεί όντως να κάνει τη διαφορά.»

Ο κ. Juncker αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ακροάσεις των υποψήφιων Επιτρόπων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα είναι μια δημοκρατική διαδικασία για να διευκρινιστούν και να εγκριθούν οι στόχοι και το πολιτικό πρόγραμμα της Επιτροπής.

Σημαντικές καινοτομίες

  • Ένας πρώτος αντιπρόεδρος (ο κ. Frans Timmermans) θα είναι το δεξί χέρι του Προέδρου. Είναι η πρώτη φορά που ορίζεται επίτροπος για το πρόγραμμα βελτίωσης της νομοθεσίας, πράγμα που θα εγγυάται ότι κάθε πρόταση της Επιτροπής είναι όντως αναγκαία και ότι οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα από τα κράτη μέλη. Ο πρώτος αντιπρόεδρος θα ενεργεί επίσης ως θεματοφύλακας της τήρησης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε όλες τις δραστηριότητες της Επιτροπής.

  • Το νέο χαρτοφυλάκιο Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (υπό την κυρία Elžbieta Bieńkowska) θα είναι το «μηχανοστάσιο» της πραγματικής οικονομίας. Γίνεται, επίσης, για πρώτη φορά, ειδική μνεία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

  • Το νέο χαρτοφυλάκιο Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων (υπό τον κ. Pierre Moscovici) θα διασφαλίσει ότι οι πολιτικές για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση θα είναι αναπόσπαστο μέρος μιας βαθιάς και γνήσιας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του συνολικού πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

  • Δημιουργείται ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο για τους καταναλωτές. Η πολιτική για τους καταναλωτές δεν είναι πλέον κατεσπαρμένη σε διάφορα χαρτοφυλάκια, αλλά έχει εξέχουσα θέση στο χαρτοφυλάκιο της επιτρόπου Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων (Věra Jourová).

  • Όπως είχε εξαγγείλει ο εκλεγμένος Πρόεδρος στην ομιλία του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου, όρισε επίσης έναν επίτροπο ειδικά για τη μετανάστευση (τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο), θέλοντας να δώσει προτεραιότητα σε μια νέα πολιτική για τη μετανάστευση, που θα αντιμετωπίσει σθεναρά την παράνομη μετανάστευση, καθιστώντας συγχρόνως την Ευρώπη ελκυστικό προορισμό για τα κορυφαία ταλέντα.

  • Ορισμένα χαρτοφυλάκια αναδιαμορφώθηκαν και εξορθολογίστηκαν. Ειδικότερα, τα χαρτοφυλάκια Περιβάλλοντος και Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας συγχωνεύτηκαν (υπό τον κ. Karmenu Vella), ώστε να αντανακλούν τη «δίδυμη» λογική της «γαλάζιας» και της «πράσινης» ανάπτυξης —η πολιτική για το περιβάλλον και η πολιτική για την προστασία της θάλασσας μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη διατήρηση των πόρων, την τόνωση της ανάπτυξης και την ενθάρρυνση των επενδύσεων. Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας πρέπει να συμβαδίζουν, διότι και οι δύο είναι αναγκαία στοιχεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Η ίδια λογική πρυτάνευσε στην απόφαση να οριστεί ένας επίτροπος (ο κ. Miguel Arias Cañete) που θα είναι αρμόδιος τόσο για την πολιτική στον τομέα της κλιματικής αλλαγής όσο και για την ενεργειακή πολιτική. Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν είναι μόνο θέμα υπεύθυνης πολιτικής για την κλιματική αλλαγή. Είναι, ταυτόχρονα, και επιτακτική ανάγκη για τη βιομηχανική πολιτική, αν η Ευρώπη εξακολουθεί να θέλει να έχει μεσοπρόθεσμα οικονομικά προσιτή ενέργεια. Και τα δύο νέα χαρτοφυλάκια θα συμβάλουν στην ομάδα έργου «Ενεργειακή Ένωση», που θα κατευθύνεται και θα συντονίζεται από την κυρία Alenka Bratušek.

  • Το νέο χαρτοφυλάκιο «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση» (υπό τον κ. Johannes Hahn), παράλληλα με την ενίσχυση της πολιτικής γειτονίας, θα επικεντρωθεί στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξει διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, όπως διευκρίνισε ο εκλεγμένος Πρόεδρος κ. Juncker στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του.

  • Το νέο χαρτοφυλάκιο «Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών» (υπό τον κ. Jonathan Hill) θα συγκεντρώσει την υπάρχουσα τεχνογνωσία και τις σχετικές αρμοδιότητες σε έναν φορέα, μια νέα Γενική Διεύθυνση, και θα εξασφαλίσει ότι η Επιτροπή παραμένει ενεργή και σε επαγρύπνηση όσον αφορά την εφαρμογή του νέου εποπτικού πλαισίου και των κανόνων εξυγίανσης για τις τράπεζες.

Για πλήρη ανάλυση και επισκόπηση των ομάδων έργου και της κατανομής των χαρτοφυλακίων, βλ. παράρτημα 4.

Οι κατάλληλες θέσεις για τους κατάλληλους ανθρώπους

Κατά την κατανομή των χαρτοφυλακίων ο κ. Juncker κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ φύλων, πολιτικών πεποιθήσεων και ικανοτήτων.

Πολιτική πείρα

Μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα: η προτεινόμενη Επιτροπή Juncker περιλαμβάνει 5 πρώην πρωθυπουργούς, 4 αναπληρωτές πρωθυπουργούς, 19 πρώην υπουργούς, 7 μέλη που έχουν ήδη διατελέσει Επίτροποι και 8 πρώην μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 11 από αυτούς διαθέτουν μεγάλη πείρα στα οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα, ενώ 8 έχουν μεγάλη πείρα στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Η Επιτροπή Juncker διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη (βλ. παράρτημα 4).

Δημοκρατική νομιμοποίηση

Το ένα τρίτο των μελών της νέας Επιτροπής (9 από τα 28 μέλη), συμπεριλαμβανομένου του εκλεγμένου Προέδρου, συμμετείχαν στις ευρωεκλογές και διεκδίκησαν την ψήφο και την υποστήριξη των πολιτών.

Ο γυναικείος παράγοντας

Έπειτα από έντονες διαπραγματεύσεις και την επιμονή του εκλεγμένου Προέδρου κ. Juncker για γυναίκες υποψηφίους, η Επιτροπή Juncker περιλαμβάνει 9 γυναίκες και 19 άνδρες, ενώ 3 από τους 7 αντιπροέδρους είναι γυναίκες.

Επόμενα βήματα

Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του για ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα προηγηθεί η διενέργεια ακροάσεων των υποψηφίων Επιτρόπων στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 118 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει την έγκρισή του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διορίσει επίσημα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 της ΣΕΕ.

Γα περισσότερες πληροφορίες:

Λεπτομερείς ερωτήσεις και απαντήσεις υπάρχουν στο MEMO/14/523

Έπειτα από προεκλογική εκστρατεία που διενεργήθηκε σε όλη την ΕΕ, ο κ. Jean-Claude Juncker προτάθηκε για την υποψηφιότητα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 27 Ιουνίου 2014. Με βάση τις πολιτικές κατευθύνσεις που ανέπτυξε ενώπιον των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Jean-Claude Juncker εξελέγη στο αξίωμα του επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ισχυρή πλειοψηφία 422 ψήφων από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014.

Ιστότοπος του εκλεγμένου Προέδρου κ. Jean-Claude Juncker:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή»:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm

Ακολουθήστε τον εκλεγμένο Πρόεδρο στο Twitter: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Ακολουθήστε τους εκπροσώπους Τύπου του εκλεγμένου Προέδρου στο Twitter: @MargSchinas, @Mina_Andreeva, @NatashaBertaud

Contacts:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

For the public: Europe Direct by phone 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­mail

ANNEX

1. The New Shape

2. The Faces of the Juncker Commission

3. Age and Gender: Statistics

4. A strong and experienced team

5. Allocation of portfolios and supporting services

European Commission 2014 – 2019

Allocation of portfolios and supporting services2

Portfolios

Names

Services

President of the Commission

Jean-Claude Juncker

Secretariat General (SG)

Legal Service (SJ)

DG Communication (COMM), including the Spokesperson's Service (SPP)

Bureau of European Policy Advisors (BEPA)

Changes for DG COMM:

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG COMM to
DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015, moves from DG COMM to DG Education and Culture (EAC).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President

Federica Mogherini

European External Action Service

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

First Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights

Frans Timmermans

As first Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Mr Timmermans will work closely with the other Vice-Presidents, and all Commissioners will liaise closely with him when it concerns the implementation of the better regulation agenda. In addition, for initiatives requiring a decision by the Commission in their area of responsibility, he will guide the work of the Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality and the Commissioner for Migration and Home Affairs.

Internal Audit Service (IAS)

Vice-President for Budget and Human Resources

Kristalina Georgieva

As Vice-President for Budget and Human Resources, Ms Georgieva will work closely with the other Vice-Presidents and, in her area of responsibility, will guide the work of all Commissioners.

DG Budget (BUDG)

DG Human Resources and Security (HR)

European Anti-Fraud Office (OLAF)

DG Translation (DGT)

DG Interpretation (SCIC)

The office for the administration and payment of individual entitlements (PMO)

The office for infrastructure and logistics in Brussels (OIB)

The office for infrastructure and logistics in Luxembourg (OIL)

Responsible for relations with:

The European Personnel Selection Office (EPSO) and the European School of Administration (EUSA)

The European Schools

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Changes for OLAF:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from OLAF to DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Vice-President for the Digital Single Market

Andrus Ansip

As Vice-President for the Digital Single Market, Mr Ansip will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Digital Economy and Society; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Justice, Consumers and Gender Equality; Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Regional Policy; and Agriculture and Rural Development.

Vice-President for Energy Union

Alenka Bratušek

As Vice-President for Energy Union, Ms Bratušek will work closely with the other Vice-Presidents. In her area of responsibility, she will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Climate Action and Energy; Transport and Space; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Environment, Maritime Affairs and Fisheries; Regional Policy; Agriculture and Rural Development; and Research, Science and Innovation.

Vice-President for the Euro and Social Dialogue

Valdis Dombrovskis

As Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Mr Dombrovskis will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Regional Policy; Justice, Consumers and Gender Equality.

Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

Jyrki Katainen

As Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness,
Mr Katainen will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for
Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Regional Policy; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Digital Economy and Society; Climate Action and Energy; and Transport and Space.

Agriculture and Rural Development

Phil Hogan

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Climate Action and Energy

Miguel Arias Cañete

DG Climate Action (CLIMA)

DG Energy (ENER)

The Euratom Supply Agency (ESA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Responsible for relations with:

The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Competition

Margrethe Vestager

DG Competition (COMP)

Digital Economy and Society

Günther Oettinger

DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT)

DG Informatics (DIGIT)

The relevant parts of the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation & Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Network and Information Security Agency (ENISA)

The Office for the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

Changes for DG CONNECT:

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG CONNECT.

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG Education and Culture (EAC) to DG CONNECT.

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG Communication (COMM) to DG CONNECT.

Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Union

Pierre Moscovici

DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)

DG Taxation and Customs Union (TAXUD)

Changes for DG ECFIN:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from the European Anti-Fraud Office (OLAF) to DG ECFIN.

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from ECFIN to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems) move from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy moves from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG ECFIN.

Education, Culture, Youth and Citizenship

Tibor Navracsics

DG Education and Culture (EAC)

Joint Research Centre (JRC)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

The Publications Office of the European Union (OP)

Changes for DG EAC:

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015 move from DG Communication (COMM) to DG EAC.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG EAC to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG EAC to DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility

Marianne Thyssen

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)

Eurostat (ESTAT)

Responsible for relations with:

The European Agency for Occupational Safety and Health (EU-OSHA)

The European Centre for Development of Vocational Training (CEDEFOP)

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

The European Training Foundation (ETF)

Changes for DG EMPL:

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from DG Economic and Financial Services (ECFIN) to DG EMPL.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG Education and Culture (EAC) to DG EMPL.

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG Justice (JUST) to DG EMPL.

Environment, Maritime Affairs and Fisheries

Karmenu Vella

DG Environment (ENV)

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Environment Agency (EEA)

The European Fisheries Control Agency (EFCA)

Changes for DG ENV:

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

Johannes Hahn

DG Enlargement (ELARG)

Changes for DG ELARG (which will be called "European Neighbourhood and Enlargement Negotiations"):

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG ELARG to DG Regional Policy (REGIO).

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG Development and Cooperation – EuropAid (DEVCO) to DG ELARG.

Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Jonathan Hill

A new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Responsible for relations with:

The European Banking Authority (EBA)

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

The European Securities and Markets Authority (ESMA)

The European Systemic Risks Board (ESRB)

The Single Resolution Board (SRB)

The new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union will include:

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council), which move from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems), which move from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy, which moves from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Health and Food Safety

Vytenis Andriukaitis

DG Health and Consumers (SANCO)

The relevant parts of the Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The Community Plant Variety Office (CPVO)

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC)

The European Food Safety Authority (EFSA)

Changes for DG SANCO:

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG SANCO to DG Justice (JUST), except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG Environment (ENV) to DG SANCO.

Humanitarian Aid and Crisis Management

Christos Stylianides

DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Elżbieta Bieńkowska

DG Enterprise and Industry (ENTR)

DG Internal Market and Services (MARKT)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Chemicals Agency (ECHA)

The European Medicines Agency (EMA)

The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)

Changes for DG MARKT and DG ENTR:

- The two DGs are merged.

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services, move from DG MARKT to the Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG MARKT to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council) move from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG ENTR to DG Mobility and Transport (MOVE).

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG ENTR to DG Home Affairs (HOME).

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG Health and Consumers (SANCO) to DG ENTR.

International Cooperation and Development

Neven Mimica

DG Development and Cooperation – EuropeAid (DEVCO)

Changes for DG DEVCO:

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG DEVCO to DG Enlargement (ELARG).

Justice, Consumers and Gender Equality

Věra Jourová

DG Justice (JUST)

The relevant parts of the Consumer, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA)

The European Institute for Gender Equality (EIGE)

The European Union Judicial Cooperation Unit (EUROJUST)

Changes for DG JUST:

- Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG JUST.

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG JUST, except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG JUST to DG Home Affairs (HOME).

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and the part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG JUST to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

Migration and Home Affairs

Dimitris Avramopoulos

DG Home Affairs (HOME)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The agency for the management of large IT systems (EU-LISA)

The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)

The European Asylum Support Office (EASO)

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

The European Police Office (EUROPOL)

The European Police College (CEPOL)

Changes for DG HOME:

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG HOME.

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG Justice (JUST) to DG HOME.

Regional Policy

Corina Crețu

DG Regional Policy (REGIO)

Changes for DG REGIO:

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG Enlargement (ELARG) to DG REGIO.

Research, Science and Innovation

Carlos Moedas

Directorate-General for Research and Innovation (RTD)

The relevant parts of the European Research Council executive agency (ERCEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks executive agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Trade

Cecilia Malmström

DG Trade (TRADE)

Transport and Space

Maroš Šefčovič

DG Mobility and Transport (MOVE)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Aviation Safety Agency (EASA)

The European GNSS Supervisory Authority (GSA)

The European Maritime Safety Agency (EMSA)

The European Railway Agency (ERA)

Changes for DG MOVE:

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG MOVE.

Contacts:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

For the public: Europe Direct by phone 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­mail

1 :

Frans Timmermans, Kristalina Georgieva, Andrus Ansip, Alenka Bratušek, Valdis Dombrovskis και Jyrki Katainen.

2 :

The structural changes in the services listed here will be implemented within three months following the entry in office of the new Commission. The names of some services will be adapted where necessary to reflect their new scope (in the list below, current names are used). The re-organisation of services will be an occasion to ensure synergies and should also contribute to the Commission's staff reduction objectives. The role of Vice-Presidents is explained in greater detail in their mission letter.


Side Bar