Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. září 2014

Junckerova Komise – silný a zkušený tým přinášející změnu

Nově zvolený předseda Jean-Claude Juncker dnes představil svůj tým a novou podobu příští Evropské komise. Poté, co Evropská unie prošla jedním z nejobtížnějších období ve své historii, bude jedním z nejdůležitějších úkolů přesvědčit občany, že se situace změní. Aby mohla tento svůj úkol splnit, musí být Komise přístupna reformám. Nová Evropská komise bude mít novou podobu, aby se mohla zaměřit na řešení významných politických úkolů, které před Evropou stojí. Je třeba zajistit, aby lidé znovu získali slušnou práci, aby bylo více investic, aby banky znovu poskytovaly úvěry reálné ekonomice, aby byl vytvořen propojený digitální trh, fungovala důvěryhodná zahraniční politika a aby se Evropa postavila na vlastní nohy, pokud jde o energetickou bezpečnost. Nová cesta, kterou Komise zvolila, je uvedena v hlavních politických směrech, na jejichž základě byl Jean-Claude Juncker Evropským parlamentem zvolen.

Nově zvolený předseda osobně hovořil se všemi nominovanými kandidáty na komisaře a je přesvědčen, že jeho silný a zkušený tým může společně pracovat velmi výkonně.

„V těchto nebývalých časech od nás evropští občané očekávají činy,“ uvedl nový předseda Juncker. Po letech ekonomických problémů a často bolestivých reformách očekávají Evropané fungující ekonomiku, udržitelná pracovní místa, více sociální ochrany, bezpečnější hranice, energetickou bezpečnost a digitální příležitosti. Představuji dnes tým, který přivede Evropu zpět na cestu k pracovním příležitostem a k růstu. V nové Evropské komisi bude forma následovat funkci. Musíme být vstřícní ke změnám a musíme ukázat, že se Komise může změnit. Přicházím dnes před vás s politickou, dynamickou a výkonnou Evropskou komisí, která si klade za cíl pomoci Evropě k novému začátku. Přiděloval jsem portfolia osobnostem, nikoli zemím. Ve hře mám 27 hráčů a každý z nich má svůj konkrétní úkol. Můj tým bude vítězný.“

Nový způsob práce

Nový sbor komisařů bude mít sedm místopředsedů, šest1 kromě vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (Federica Mogherini), a každý z nich povede jeden projektový tým. Budou řídit a koordinovat práci několika komisařů v sestavách, které se mohou měnit podle potřeby a nově vznikajících projektů (viz příloha 2). Tyto projektové týmy odrážejí hlavní politické směry. Příkladem mohou být „Pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost“, „Jednotný digitální trh“ či „Energetická unie“. Bude tak zajištěna dynamická spolupráce mezi všemi členy sboru komisařů, nebude se „hrát na vlastním písečku“ a statické struktury se rozpohybují. Všichni místopředsedové budou skutečnými zástupci předsedy.

„V nové Komisi nebudou prvořadí nebo druhořadí komisaři – budou to vedoucí týmu a týmoví hráči,“ dodal Jean-Claude Juncker. „Komisaři budou pracovat společně v duchu kolegiality a vzájemné závislosti. Chci překonat mentalitu „každý na svém“ a zavést nový způsob spolupráce v oblastech, kde může Evropa opravdu sehrát významnou roli.“

Předseda Juncker se těší na slyšení kandidátů nominovaných na komisaře v Evropském parlamentu, kde bude v rámci demokratického procesu prostor pro vysvětlení a prověření cílů Komise a politického programu.

Důležité novinky

  • Pravou rukou předsedy bude první místopředseda (Frans Timmermans). Poprvé bude existovat komisař pro zlepšování právní úpravy, jehož úkolem bude zajistit, aby byl každý návrh Komise opravdu potřebný, a ověřit, že cílů nemohou dosáhnout členské státy samy. První místopředseda bude také při všech činnostech Komise působit jako dohled nad dodržováním Listiny základních práv Evropské unie a právního státu.

  • Velmi významné pro reálnou ekonomiku bude nové portfolio Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (pod vedením Elžbiety Bieńkowské). Poprvé jsou rovněž konkrétně zmíněny malé a střední podniky, které tvoří páteř naší ekonomiky.

  • Nové portfolio Hospodářské a finanční záležitosti, daně a celní unie (které povede Pierre Moscovici) zajistí, že politika daní a celní unie se stane nedílnou součástí pevné a skutečné hospodářské a měnové unie a přispěje k hladkému fungování celkového rámce EU pro správu ekonomických záležitostí.

  • Bylo vytvořeno silné portfolio spotřebitelské politiky. Spotřebitelská politika již nebude rozptýlena v různých portfoliích, ale bude mít přednostní postavení v rámci portfolia komisaře pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů (Věra Jourová).

  • Jak nově zvolený předseda oznámil 15. července ve svém projevu před Evropským parlamentem, vytvořil také pozici zvláštního komisaře pro migraci (Dimitris Avramopoulos), aby byla upřednostněna nová migrační politika, která se bude důkladně zabývat nelegální migrací a současně tím, aby se z Evropy stalo místo přitažlivé pro vysoce talentované lidi.

  • Řada portfolií byla pozměněna a zjednodušena. Významnou změnou je, že byla zkombinována portfolia Životní prostředí a Námořní záležitosti a rybolov (povede Karmenu Vella) tak, aby byla zohledněna dvojí logika „modrého“ a „zeleného“ růstu. Politiky ochrany životního a mořského prostředí mohou a měly by hrát klíčovou úlohu při vytváření pracovních míst, zachování zdrojů, stimulaci růstu a podpoře investic. Ochrana životního prostředí a zachování naší konkurenceschopnosti musejí jít ruku v ruce, protože se v obou případech jedná o udržitelnou budoucnost. Stejná logika byla uplatněna při pověření jednoho komisaře oblastí klimatu i energetickou politikou (Miguel Arias Cañete). Posílení podílu energií z obnovitelných zdrojů není pouze záležitostí odpovědné politiky změny klimatu. Jde současně i o imperativ průmyslové politiky, pokud chce Evropa i nadále mít ve střednědobém horizontu cenově dostupnou energii. Obě nová portfolia budou přispívat k práci projektového týmu „Energetická unie“, který bude řídit a koordinovat Alenka Bratušek.

  • Portfolio Evropská politika sousedství a jednání o rozšíření (Johannes Hahn) se vedle posílení politiky sousedství zaměří i na další jednání o rozšíření, i když je jasné, že v příštích pěti letech k rozšíření Evropské unie nedojde, jak uvedl předseda Juncker ve svých hlavních politických směrech.

  • Nové portfolio Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů (Jonathan Hill) soustředí stávající odborné znalosti a odpovědnost do jednoho místa – nově vytvořeného generálního ředitelství – a zajistí, že Komise zůstane aktivní a obezřetná při implementaci nových kontrolních pravidel a pravidel řešení problémů týkajících se bank.

Úplné rozdělení a přehled projektových týmů a přidělení portfolií viz příloha 4.

Správná práce pro správné lidi

Při přidělování portfolií věnoval Jean-Claude Juncker velkou pozornost zachování rovnováhy mezi muži a ženami, politické příslušnosti a schopnostem kandidátů.

Politické zkušenosti

Silný a zkušený tým – Junckerem navrženou Komisi tvoří 5 bývalých předsedů vlád, 4 místopředsedové vlády, 19 bývalých ministrů, 7 bývalých komisařů a 8 bývalých členů Evropského parlamentu. Jedenáct z nich má solidní ekonomické a finanční zkušenosti a osm rozsáhlé zkušenosti z oblasti vnějších vztahů. Junckerova Komise má nezbytnou odbornost, aby mohla řešit stávající ekonomické a geopolitické problémy, které před Evropou stojí (viz příloha 4).

Demokratická legitimita

Třetina členů nové Komise (9 z 28), včetně nově zvoleného předsedy, se účastnila letošních voleb do Evropského parlamentu, obracela se k občanům a usilovala o jejich podporu.

Ženský faktor

Po intenzivních jednáních, kdy předseda Juncker trval na kandidatuře žen, je v Junckerově Komisi 9 žen a 19 mužů, přičemž ze 7 místopředsedů jsou 3 ženy.

Další kroky

V další fázi musí Evropský parlament vyslovit souhlas s celým sborem komisařů, včetně předsedy a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyně Evropské komise. Tomu předchází slyšení nominovaných kandidátů v příslušných parlamentních výborech v souladu s pravidlem 118 jednacího řádu Evropského parlamentu. Jakmile Evropský parlament udělí souhlas, jmenuje Evropská rada formálně Evropskou komisi v souladu s čl. 17 odst. 7 Smlouvy o EU.

Další informace

Viz podrobné otázky a odpovědi v MEMO/14/523.

Po volební kampani v celé EU byl dne 27. června 2014 Evropskou radou jako kandidát na předsedu Evropské komise navržen Jean-Claude Juncker. Na základě hlavních politických směrů, které Jean-Claude Juncker předložil Evropskému parlamentu, byl zvolen příštím předsedou Evropské komise na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 15. července 2014 převážnou většinou 422 hlasů.

Domovská stránka nově zvoleného předsedy Jean-Clauda Junckera:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Hlavní politické směry pro příští Evropskou komisi: Nový začátek pro Evropu: Moje agenda pro zaměstnanost, růst, spravedlnost a demokratickou změnu:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm

Nově zvolený předseda na Twitteru: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Mluvčí nově zvoleného předsedy na Twitteru: @MargSchinas, @Mina_Andreeva, @NatashaBertaud

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail

ANNEX

1. The New Shape

2. The Faces of the Juncker Commission

3. Age and Gender: Statistics

4. A strong and experienced team

5. Allocation of portfolios and supporting services

European Commission 2014 – 2019

Allocation of portfolios and supporting services2

Portfolios

Names

Services

President of the Commission

Jean-Claude Juncker

Secretariat General (SG)

Legal Service (SJ)

DG Communication (COMM), including the Spokesperson's Service (SPP)

Bureau of European Policy Advisors (BEPA)

Changes for DG COMM:

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG COMM to
DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015, moves from DG COMM to DG Education and Culture (EAC).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President

Federica Mogherini

European External Action Service

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

First Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights

Frans Timmermans

As first Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Mr Timmermans will work closely with the other Vice-Presidents, and all Commissioners will liaise closely with him when it concerns the implementation of the better regulation agenda. In addition, for initiatives requiring a decision by the Commission in their area of responsibility, he will guide the work of the Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality and the Commissioner for Migration and Home Affairs.

Internal Audit Service (IAS)

Vice-President for Budget and Human Resources

Kristalina Georgieva

As Vice-President for Budget and Human Resources, Ms Georgieva will work closely with the other Vice-Presidents and, in her area of responsibility, will guide the work of all Commissioners.

DG Budget (BUDG)

DG Human Resources and Security (HR)

European Anti-Fraud Office (OLAF)

DG Translation (DGT)

DG Interpretation (SCIC)

The office for the administration and payment of individual entitlements (PMO)

The office for infrastructure and logistics in Brussels (OIB)

The office for infrastructure and logistics in Luxembourg (OIL)

Responsible for relations with:

The European Personnel Selection Office (EPSO) and the European School of Administration (EUSA)

The European Schools

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Changes for OLAF:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from OLAF to DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Vice-President for the Digital Single Market

Andrus Ansip

As Vice-President for the Digital Single Market, Mr Ansip will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Digital Economy and Society; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Justice, Consumers and Gender Equality; Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Regional Policy; and Agriculture and Rural Development.

Vice-President for Energy Union

Alenka Bratušek

As Vice-President for Energy Union, Ms Bratušek will work closely with the other Vice-Presidents. In her area of responsibility, she will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Climate Action and Energy; Transport and Space; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Environment, Maritime Affairs and Fisheries; Regional Policy; Agriculture and Rural Development; and Research, Science and Innovation.

Vice-President for the Euro and Social Dialogue

Valdis Dombrovskis

As Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Mr Dombrovskis will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Regional Policy; Justice, Consumers and Gender Equality.

Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

Jyrki Katainen

As Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness,
Mr Katainen will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Regional Policy; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Digital Economy and Society; Climate Action and Energy; and Transport and Space.

Agriculture and Rural Development

Phil Hogan

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Climate Action and Energy

Miguel Arias Cañete

DG Climate Action (CLIMA)

DG Energy (ENER)

The Euratom Supply Agency (ESA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Responsible for relations with:

The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Competition

Margrethe Vestager

DG Competition (COMP)

Digital Economy and Society

Günther Oettinger

DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT)

DG Informatics (DIGIT)

The relevant parts of the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation & Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Network and Information Security Agency (ENISA)

The Office for the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

Changes for DG CONNECT:

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG CONNECT.

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG Education and Culture (EAC) to DG CONNECT.

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG Communication (COMM) to DG CONNECT.

Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Union

Pierre Moscovici

DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)

DG Taxation and Customs Union (TAXUD)

Changes for DG ECFIN:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from the European Anti-Fraud Office (OLAF) to DG ECFIN.

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from ECFIN to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems) move from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy moves from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG ECFIN.

Education, Culture, Youth and Citizenship

Tibor Navracsics

DG Education and Culture (EAC)

Joint Research Centre (JRC)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

The Publications Office of the European Union (OP)

Changes for DG EAC:

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015 move from DG Communication (COMM) to DG EAC.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG EAC to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG EAC to DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility

Marianne Thyssen

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)

Eurostat (ESTAT)

Responsible for relations with:

The European Agency for Occupational Safety and Health (EU-OSHA)

The European Centre for Development of Vocational Training (CEDEFOP)

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

The European Training Foundation (ETF)

Changes for DG EMPL:

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from DG Economic and Financial Services (ECFIN) to DG EMPL.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG Education and Culture (EAC) to DG EMPL.

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG Justice (JUST) to DG EMPL.

Environment, Maritime Affairs and Fisheries

Karmenu Vella

DG Environment (ENV)

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Environment Agency (EEA)

The European Fisheries Control Agency (EFCA)

Changes for DG ENV:

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

Johannes Hahn

DG Enlargement (ELARG)

Changes for DG ELARG (which will be called "European Neighbourhood and Enlargement Negotiations"):

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG ELARG to DG Regional Policy (REGIO).

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG Development and Cooperation – EuropAid (DEVCO) to DG ELARG.

Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Jonathan Hill

A new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Responsible for relations with:

The European Banking Authority (EBA)

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

The European Securities and Markets Authority (ESMA)

The European Systemic Risks Board (ESRB)

The Single Resolution Board (SRB)

The new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union will include:

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council), which move from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems), which move from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy, which moves from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Health and Food Safety

Vytenis Andriukaitis

DG Health and Consumers (SANCO)

The relevant parts of the Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The Community Plant Variety Office (CPVO)

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC)

The European Food Safety Authority (EFSA)

Changes for DG SANCO:

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG SANCO to DG Justice (JUST), except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG Environment (ENV) to DG SANCO.

Humanitarian Aid and Crisis Management

Christos Stylianides

DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Elżbieta Bieńkowska

DG Enterprise and Industry (ENTR)

DG Internal Market and Services (MARKT)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Chemicals Agency (ECHA)

The European Medicines Agency (EMA)

The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)

Changes for DG MARKT and DG ENTR:

- The two DGs are merged.

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services, move from DG MARKT to the Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG MARKT to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council) move from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG ENTR to DG Mobility and Transport (MOVE).

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG ENTR to DG Home Affairs (HOME).

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG Health and Consumers (SANCO) to DG ENTR.

International Cooperation and Development

Neven Mimica

DG Development and Cooperation – EuropeAid (DEVCO)

Changes for DG DEVCO:

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG DEVCO to DG Enlargement (ELARG).

Justice, Consumers and Gender Equality

Věra Jourová

DG Justice (JUST)

The relevant parts of the Consumer, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA)

The European Institute for Gender Equality (EIGE)

The European Union Judicial Cooperation Unit (EUROJUST)

Changes for DG JUST:

- Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG JUST.

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG JUST, except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG JUST to DG Home Affairs (HOME).

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and the part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG JUST to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

Migration and Home Affairs

Dimitris Avramopoulos

DG Home Affairs (HOME)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The agency for the management of large IT systems (EU-LISA)

The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)

The European Asylum Support Office (EASO)

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

The European Police Office (EUROPOL)

The European Police College (CEPOL)

Changes for DG HOME:

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG HOME.

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG Justice (JUST) to DG HOME.

Regional Policy

Corina Crețu

DG Regional Policy (REGIO)

Changes for DG REGIO:

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG Enlargement (ELARG) to DG REGIO.

Research, Science and Innovation

Carlos Moedas

Directorate-General for Research and Innovation (RTD)

The relevant parts of the European Research Council executive agency (ERCEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks executive agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Trade

Cecilia Malmström

DG Trade (TRADE)

Transport and Space

Maroš Šefčovič

DG Mobility and Transport (MOVE)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Aviation Safety Agency (EASA)

The European GNSS Supervisory Authority (GSA)

The European Maritime Safety Agency (EMSA)

The European Railway Agency (ERA)

Changes for DG MOVE:

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG MOVE.

1 :

Frans Timmermans, Kristalina Georgieva, Andrus Ansip, Alenka Bratušek, Valdis Dombrovskis a Jyrki Katainen.

2 :

The structural changes in the services listed here will be implemented within three months following the entry in office of the new Commission. The names of some services will be adapted where necessary to reflect their new scope (in the list below, current names are used). The re-organisation of services will be an occasion to ensure synergies and should also contribute to the Commission's staff reduction objectives. The role of Vice-Presidents is explained in greater detail in their mission letter.


Side Bar