Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 9. rujna 2014.

Jamstvo za mlade: Komisija pregledava 18 pilot-projekata

Europska komisija danas se na seminaru u Bruxellesu sastaje s koordinatorima 18 pilot-projekata u okviru programa Jamstvo za mlade. Na sastanku će se analizirati postignuća i stečena iskustva. Pilot-projekti konkretan su način na koji se Jamstvo za mlade provodi u praksi. Primjerice, kroz projekte se jačaju veze između poslodavaca i škola te se pruža bolja potpora mladima na zavodima za zapošljavanje (za detalje vidjeti MEMO/14/521).

Povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje László Andor izjavio je: „Jamstvo za mlade strukturna je reforma u okviru koje države članice trebaju poboljšati svoje politike o zapošljavanju mladih na svim razinama. Iz pilot-projekata vidljivo je da ovakav pristup donosi rezultate. Pokazuje se da je Jamstvo za mlade strukturna reforma EU-a koja se najbrže provodi. Komisija izravno surađuje sa svim državama članicama kako bi osigurala potpunu i brzu provedbu Jamstva za mlade.”

Između kolovoza i prosinca 2013. pokrenuto je 18 pilot-projekata u okviru Jamstva za mlade, a svaki će trajati oko 12 mjeseci. Ti se projekti u ovom trenutku provode u sedam država: Irskoj, Italiji, Litvi, Poljskoj, Rumunjskoj, Španjolskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Cilj je projekata da zahvaljujući sredstvima Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih države članice dobiju relevantno praktično iskustvo za provedbu nacionalnih programa Jamstva za mlade te za povezane mjere.

Kontekst

Vijeće ministara EU-a 22. travnja 2013. službeno je donijelo Preporuku o Jamstvu za mlade (vidjeti MEMO/13/152) na temelju prijedloga Komisije iz prosinca 2012. (vidjeti IP/12/1311 i MEMO/12/938), koju je u lipnju 2013. podržalo i Europsko vijeće. U okviru Jamstva za mlade države članice trebaju osigurati da mladi ljudi unutar četiri mjeseca nakon završetka školovanja ili gubitka posla mogu pronaći radno mjesto koje odgovara njihovom obrazovanju, vještinama i iskustvu ili steći obrazovanje, vještine i iskustvo koje im je potrebno za buduće zaposlenje.

Svih 28 država članica dostavilo je svoje planove za provedbu Jamstva za mlade te počinju s uspostavom povezanih nacionalnih programa (pojedinosti o tome dostupne su ovdje). Nakon zahtjeva Europskog parlamenta 2012. pokrenuto je 18 pilot-projekata Jamstva za mlade.

Europski socijalni fond, iz kojeg će u razdoblju 2014. – 2020. državama članicama svake godine biti dostupno više od 10 milijardi EUR, bit će glavni izvor sredstava EU-a za provedbu Jamstva za mlade. To je jedan od glavnih prioriteta u dosad sklopljenim sporazumima o partnerstvu sa 16 država članica o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014. – 2020. (sporazumi s Danskom, Njemačkom, Poljskom, Grčkom, Slovačkom, Ciprom, Latvijom, Estonijom, Litvom, Portugalom, Rumunjskom, Bugarskom, Francuskom, Nizozemskom, Češkom i Mađarskom). Komisija razmatra i sporazume o partnerstvu s ostalim državama članicama.

Kako bi se povećala raspoloživa financijska potpora EU-a u regijama gdje su nezaposlenost i neaktivnost mladih najizraženije, Vijeće i Europski parlament dogovorili su stvaranje posebne Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI), vrijedne 6 milijardi EUR, za pomoć državama članicama u provedbi Jamstva za mlade u regijama u kojima je nezaposlenost mladih veća od 25 %. Inicijativa se financira iz posebne nove proračunske linije EU-a za zapošljavanje mladih u iznosu od 3 milijarde EUR (pojačano financiranje u razdoblju 2014. – 2015.), što će države članice dopuniti s najmanje tri milijarde EUR koje su im dodijeljene iz Europskog socijalnog fonda i sredstava dodijeljenih državama članicama iz Europskog socijalnog fonda.

Uz Europski socijalni fond, Inicijativa za zapošljavanje mladih dodatna je potpora provedbi Jamstva za mlade. U okviru te inicijative financiraju se aktivnosti kojima se izravno pomaže mladim osobama do 25 godina starosti ili, ovisno o državi članici, do 29 godina, koje nisu zaposlene, ne obrazuju se i ne osposobljavaju. Novac iz te inicijative može se koristiti za određene mjere kao što su poticaji za zapošljavanje i potpora mladim osobama za osnivanje poduzeća. Može se koristiti i kako bi se mladim osobama omogućilo da steknu prvo radno iskustvo i dobiju pripravnički staž, naukovanje, daljnje obrazovanje i osposobljavanje.

Regije u kojima je nezaposlenost mladih viša od 25 % nalaze se u 20 država članica pa one stoga imaju pravo na sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih. Ta su sredstva isplanirana u okviru Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014. – 2020., a prihvatljivi su rashodi od 1. rujna 2013., što znači da je moguće retroaktivno financiranje za prošlu godinu. Nacionalna tijela trebaju podnijeti na odobrenje Komisiji operativne programe s utvrđenim mjerama za korištenje sredstava Inicijative za zapošljavanje mladih. Komisija je donijela dva operativna programa koji se odnose na Inicijativu: u Francuskoj (IP/14/622) i Italiji (IP/14/826). U tijeku su pripreme u ostalim državama članicama.

Dodatne informacije

Vidjeti MEMO/14/521

Izvješće o prvim zaključcima o pilot-projektima Jamstva za mlade

Zapošljavanje mladih

Web-mjesto Lászla Andora:

Pratite Lászla Andora na Twitteru

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar