Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 8. septembra 2014

Kako do privlačnejše EU za mala in srednja podjetja? Komisija želi vaše predloge

Kako lahko prihodnja politika Evropske unije pomaga malim in srednjim podjetjem? To je glavno vprašanje posvetovanja, ki ga je Evropska komisija začela danes, da bi izboljšala pobudo EU za mala in srednja podjetja. Pobuda zajema obsežen sklop ukrepov za lažje poslovanje malih podjetij in se je že pokazala kot dobra podlaga za politiko na področju malih in srednjih podjetij (MSP). Temelji na izmenjavi dobrih praks, podpori za internacionalizacijo in podjetništvo ter dostopu do finančnih sredstev (prek finančnih instrumentov CIP in COSME), s tem pa spodbuja države članice EU, naj sprejmejo učinkovite rešitve, ki so bile uspešne drugod, in se tudi same domislijo novih. Skupaj z odločnimi prizadevanji za pametno pravno ureditev je navedena pobuda okrepila zmožnosti MSP, da prebrodijo gospodarsko krizo.

Komisar Ferdinando Nelli Feroci, pristojen za industrijo in podjetništvo, je dejal: „Zdaj ko evropsko gospodarstvo okreva, moramo zagotoviti, da bo evropska pobuda za mala in srednja podjetja še vedno ustrezala svojemu namenu. Zato prosim vse strani, ki jih zanimajo MSP, da izrazijo svoja stališča. Komisijo zanimajo vaše zamisli in pripombe.“

Pet stebrov za večjo uspešnost malih podjetij v EU

Spomladi so se vseevropske poslovne organizacije in predstavniki za MSP pri nacionalnih vladah že dogovorili, da bi morali ohraniti naslednje štiri stebre pobude za mala in srednja podjetja:

  • Dostop do financiranja: čeprav so obeti za prihodnost bolj pozitivni, MSP še vedno nujno potrebujejo cenovno dostopne rešitve za svoje potrebe po financiranju.

  • Dostop do trgov/internacionalizacija: za rast MSP je treba raziskati nove trge.

  • Podjetništvo: neprekinjena podpora za potencialne podjetnike je bistvena zaradi stalne ravni visoke brezposelnosti, zlasti med mladimi.

  • Boljša zakonodaja: kljub napredku na tem področju je zmanjšanje upravnega bremena še vedno bistvena naloga.

Da bi odpravili pomanjkanje strokovno usposobljene delovne sile v mnogih evropskih gospodarstvih, je bil dodan še peti steber, ki naj bi politiko EU na področju MSP naredil še stabilnejšo.

  • Usposabljanje podjetnikov in osebja: za rast gospodarstva morajo biti podjetniki sami usposobljeni in imeti usposobljeno osebje.

Poziv k ukrepanju

Cilj javnega posvetovanja, ki se je začelo danes, je pridobiti povratne informacije vseh zainteresiranih strani, vključno s podjetniki in poslovnimi organizacijami, ki bodo Evropski komisiji pomagale zagotoviti, da bo pobuda za mala in srednja podjetja kos prihodnjim izzivom.

Javna posvetovanja Komisije so odprta 12 tednov, tako da se bo to posvetovanje zaključilo 15/12/2014.

Do javnega posvetovanja lahko dostopate tukaj: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014

Pobuda za mala in srednja podjetja

Pobuda za mala in srednja podjetja v Evropi, sprejeta junija 2008, odraža politično voljo Komisije, da prizna osrednjo vlogo MSP v gospodarstvu EU ter prvič vzpostavi celovit okvir politike na področju MSP v EU in njenih državah članicah. Namen te pobude je izboljšati splošni pristop do podjetništva, nepreklicno umestiti načelo „najprej pomisli na male“ v oblikovanje politike, vse od priprave zakonodaje pa do zagotavljanja javnih storitev, ter spodbuditi rast MSP, tako da se jim pomagajo rešiti preostale težave, ki zavirajo njihov razvoj. Pobuda za mala in srednja podjetja v Evropi se nanaša na vsa neodvisna podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih – to je 99 % vseh evropskih podjetij.

Ozadje

COSME je program EU za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja, ki se bo izvajal od leta 2014 do 2020. Njegov načrtovani proračun znaša 2,3 milijarde evrov, z učinkom vzvoda pa naj bi pritegnil do 25 milijard evrov. Podprl bo MSP na naslednjih področjih: boljši dostop do financiranja, dostop do trgov in spodbujanje podjetniške kulture. Program COSME nadgrajuje uspeh okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije, ki je v obdobju 2007–2013 več kot 328 000 MSP v Evropi pomagal zagotoviti več kot 16 milijard evrov posojil in 2,8 milijarde evrov tveganega kapitala.

Več informacij:

Pobuda za mala in srednja podjetja v Evropi

Pregled uspešnosti MSP in povzetki osnovnih podatkov o pobudi za mala in srednja podjetja po državah

Okrevanje na obzorju? Letno poročilo o evropskih MSP 2012/13

Odzivanje na potrebe malih podjetij

Kontakta:

Miguel Sagredo (+32 22968589)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar