Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. rugsėjo 8 d.

Komisija jūsų teiraujasi, kaip Europos Sąjungoje sukurti palankesnes sąlygas MVĮ

Kokia būsima ES politika yra reikalinga mažosioms ir vidutinėms įmonėms? Tai esminis šiandien Komisijos pradedamų konsultacijų klausimas. Jos turėtų padėti patobulinti Smulkiojo verslo aktą (SVA). SVA – tai plataus masto priemonių rinkinys, kuriuo siekiama supaprastinti mažųjų įmonių veiklos sąlygas. Jis jau tapo geru MVĮ politikos pagrindu. SVA grindžiamas geriausios patirties mainais, tarptautinimo ir verslumo parama ir finansavimo galimybėmis, o įgyvendinamas Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos ir programos COSME finansavimo priemonėmis. Taip jis skatina ES šalis pasinaudoti jau pasiteisinusiais veiksmingais sprendimais ir pačioms pasiūlyti panašių gerų idėjų. SVA kartu su plataus užmojo pažangaus reglamentavimo iniciatyvomis padidino MVĮ atsparumą ekonomikos krizėms.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys Ferdinando Nelli Feroci sakė: „Europai pamažu atsigaunant mes turime užtikrinti, kad ES Smulkiojo verslo aktas toliau atitiktų savo tikslus. Todėl kviečiu visus MVĮ besidominčius subjektus pareikšti savo nuomonę. Komisija nori, kad pasidalintumėte savo idėjomis, ir yra pasirengusi išklausyti jūsų pastabas.“

Penki ramsčiai, padėsiantys klestėti ES mažosioms įmonėms

Šį pavasarį Europos verslo organizacijų ir nacionalinių vyriausybių MVĮ atstovai jau susitarė, kad dabartiniai keturi SVA ramsčiai išliks tie patys, tai:

  • galimybės gauti finansavimą: nors ir yra teigiamų postūmių, MVĮ vis dar reikia prieinamesnių būdų, kaip patenkinti savo finansinius poreikius;

  • patekimas į rinkas, tarptautinimas: kad MVĮ galėtų augti, joms būtina ieškoti naujų rinkų;

  • verslumas: itin svarbu toliau remti potencialius verslininkus, nes nedarbo lygis, ypač jaunimo, toliau išlieka labai aukštas;

  • geresnis reglamentavimas: nepaisant šioje srityje padarytos pažangos administracinės naštos mažinimas išlieka svarbiu tikslu.

Siekiant pašalinti kvalifikuotų darbuotojų trūkumą daugelyje Europos šalių ir plėtoti stabilesnę ES MVĮ politiką, taip pat buvo nuspręsta įtraukti penktą ramstį:

  • verslininkų ir darbuotojų mokymas ir įgūdžiai: kad ekonomika galėtų augti, verslininkams ir jų darbuotojams būtina tobulinti savo įgūdžius.

Raginimas imtis veiksmų

Šiandien prasidėjusių viešų konsultacijų tikslas – gauti papildomos informacijos iš suinteresuotųjų subjektų, įskaitant verslininkus ir verslo organizacijas. Taip siekiama padėti Europos Komisijai užtikrinti, kad SVA būtų tinkama priemonė būsimiems iššūkiams atremti.

Komisijos pradėtos viešos konsultacijos truks 12 savaičių, jos baigsis 15/12/2014.

Prieiga prie viešų konsultacijų: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014

Smulkiojo verslo aktas

2008 m. birželio mėn. priimtas Smulkiojo verslo aktas Europai atspindi Komisijos politinę valią pripažinti esminį MVĮ vaidmenį ES ekonomikoje, ir taip pirmą kartą sukuriama visapusiška MVĮ politikos sistema, skirta ES ir jos valstybėms narėms. Smulkiojo verslo aktu siekiama tobulinti bendrą požiūrį į verslumą, politikos formavimo procese – nuo reglamentavimo iki viešųjų paslaugų – visiems laikams įtvirtinant principą „visų pirma galvokime apie mažuosius“, ir skatinti MVĮ augimą, padedant joms įveikti likusias vystymosi kliūtis. Smulkiojo verslo aktas Europai yra taikomas visoms nepriklausomoms bendrovėms, kuriose dirba mažiau nei 250 darbuotojų: tai pasakytina apie 99 % Europos įmonių.

Pagrindiniai faktai

COSME yra ES įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa. Ji vykdoma 2014–2020 m., jai numatyta 2,3 mlrd. EUR, o atsižvelgiant į sverto poveikį pagal ją gali būti skirta iki 25 mlrd. EUR. Programa skirta remti MVĮ joms suteikiant daugiau finansavimo galimybių, sudarant palankesnes patekimo į rinką sąlygas ir skatinant verslumo kultūrą. COSME programa grindžiama sėkmingai vykdyta Konkurencingumo ir inovacijų bendrąja programa. Pagal ją 2007–2013 m. daugiau kaip 328 000 Europos įmonių buvo suteikta virš 16 mlrd. EUR vertės paskolų ir padėta pritraukti per 2,8 mlrd. EUR rizikos kapitalo.

Daugiau informacijos:

Smulkiojo verslo aktas Europai

MVĮ veiklos rezultatų apžvalga ir SVA šalių duomenų suvestinės

Atsigavimas jau greit? Europos MVĮ metinė ataskaita (2012–2013 m.)

Kaip patenkinti smulkiojo verslo poreikius

Asmenys ryšiams:

Miguel Sagredo, tel. +32 2 296 85 89

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03


Side Bar