Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. szeptember 8.

Hogyan tehetjük az EU-t a kkv-k számára előnyösebbé? Ossza meg velünk nézeteit!

Mit tehet az európai kis-középvállalkozásokért a jövőbeli uniós szakpolitika? Ez a kérdés áll a Bizottság által ma indított konzultáció középpontjában, amelyet azért kezdeményezett, hogy fokozza az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag hatékonyságát. Az intézkedéscsomag, melynek célja, hogy számos területre kiterjedően megkönnyítse a kkv-k életét, már eddig is a kkv-szakpolitika jó alapjának bizonyult. Mivel a bevált módszerek cseréjén, a nemzetköziesítés és a vállalkozói készség támogatásán, valamint a finanszírozási lehetőségek megnyitásán (a versenyképességi és innovációs keretprogram és a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program keretében) alapul, arra ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy a máshol eredményesnek bizonyult megoldásokat átvegyék és ők maguk is keressék a jó módszereket. Az intelligens szabályozásra irányuló erélyes kezdeményezésekkel kombinálva az intézkedéscsomag támogatta a kkv-kat a gazdasági válság átvészelésére tett erőfeszítéseikben.

Ferdinando Nelli Feroci ipar- és vállalkozáspolitikai biztos így nyilatkozott: „Mialatt Európa továbbra is a válságból való kilábalás útján halad, tudnunk kell garantálni azt, hogy az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag még mindig célnak megfelelő-e. Felkérem tehát a kkv-témakörben érdekelt feleket, hogy osszák meg véleményüket, nézeteiket. A Bizottság hálásan fogadja az érdekeltek ötleteit és készen áll meghallgatni észrevételeiket.”

Az EU kisvállalkozásainak prosperálását támogató öt pillér

Tavasszal az európai szinten működő vállalkozói szövetségek, a nemzeti kormányok kkv-képviselői (kkv-követek) megállapodtak abban, hogy az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag már meglévő négy pillérét megtartják. Ez a négy pillér a következő:

  • Finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés: Habár a kilátások kedvezőbbnek tűnnek, a kkv-knak továbbra is nagy szükségük van kedvező finanszírozási lehetőségekre.

  • Piacra jutás / nemzetköziesítés: A kkv-k növekedéséhez új piacokat kell felderíteni.

  • Vállalkozói készség: a potenciális vállalkozók számára nyújtott folytonos támogatás döntő fontosságú, mivel a munkanélküliségi ráta továbbra is magas, különösen a fiatalok körében.

  • A szabályozás javítása: az elért eredmények ellenére a adminisztratív terhek csökkentése továbbra is fontos cél.

A számos európai gazdaságnak gondot okozó készséghiány orvoslására megállapodás született egy ötödik, az EU kkv-politikáját megszilárdítani hivatott pillér felállításáról:

  • A vállalkozók és alkalmazottaik képzése és készségei: a gazdasági növekedéshez a vállalkozóknak nemcsak szakképzett munkaerőre van szükségük, hanem nekik maguknak is szert kell tenniük további készségekre.

Cselekedjünk!

A ma indított nyilvános konzultációval az Európai Bizottság várja valamennyi érdekelt (mindenekelőtt a vállalkozók és a vállalkozói szövetségek) további észrevételeit annak érdekében, hogy a kisvállalkozói intézkedéscsomag jövőbeli kihívásoknak való megfelelését garantálni tudja.

Mivel a Bizottság által indított nyilvános konzultációk 12 héten át tartanak, ez a konzultáció 15/12/2014 -án/-én zárul.

A nyilvános konzultáció a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014

Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag

A 2008 júniusában elfogadott európai kisvállalkozói intézkedéscsomagban a Bizottság arra irányuló politikai akarata jut kifejezésre, hogy elismerje a kkv-k uniós gazdaságban betöltött központi szerepét. Az intézkedéscsomag az első átfogó kkv-politikai keret az Unió és tagállamai számára. Javítani kívánja a vállalkozási készségekkel kapcsolatos általános megközelítést, és a „gondolkozz előbb kicsiben” elv visszavonhatatlan rögzítésére törekszik a politikai döntéshozatalban, hogy az a szabályozásra vonatkozó politikaalkotástól a közszolgáltatásokra vonatkozóig valamennyi területre érvényes legyen. A kkv-k fejlődését hátráltató, még fennálló problémák kezeléséhez nyújtott segítségen keresztül támogatni kívánja a kkv-k növekedését is. Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag minden, 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató független vállalkozásra vonatkozik, vagyis az európai vállalkozások 99 százalékára.

Háttér-információk

A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő uniós program (COSME) 2014–2020 között 2,3 milliárd eurós tervezett költségvetéssel működik, de a tőkeáttételi hatásnak köszönhetően akár 25 milliárd eurót képes biztosítani. A program a következő területeken támogatja a kkv-kat: szélesebb körű hozzáférés a finanszírozási eszközökhöz, piacra jutás és a vállalkozói kultúra előmozdítása. A COSME-program a versenyképességi és innovációs keretprogram sikerére épít, amely 2007–2013 között köcsönök formájában több mint 16 milliárd eurót, kockázati tőke formájában pedig több mint 2,8 milliárd eurót segített mozgósítani az európai kkv-k számára.

További információk:

Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag

Kkv-teljesítményértékelő és a kisvállalkozói intézkedéscsomag megvalósításáról szóló országonkénti összefoglalók

Fellendülés a láthatáron? Éves jelentés az európai kkv-król 2012/13

Válasz a kisvállalkozások igényeire

Kapcsolattartás:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar