Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. september 2014

Hvordan kan vi gøre EU til et bedre sted for små og mellemstore virksomheder? Kommissionen indhenter synspunkter

Hvordan kan EU's politik styrke de små og mellemstore virksomheder i fremtiden? Det er det vigtigste spørgsmål i en høring, som Kommissionen har iværksat i dag for at forbedre EU's tiltag under Small Business Act (SBA). SBA - en lang række foranstaltninger, der er udformet for at gøre livet enklere for små virksomheder - har allerede vist sig som et solidt grundlag for SMV-politik. Da det er baseret på udveksling af bedste praksis, støtte til internationalisering og iværksættervirksomhed samt adgang til finansiering (via finansieringsinstrumenterne under CIP og nu Cosme) opfordres EU-landene til at anvende effektive løsninger, som har fungeret andre steder, og til selv at udvikle lige så gode idéer. Kombineret med stærke initiativer for intelligent regulering har SBA hjulpet SMV'erne med at klare sig igennem den økonomiske krise.

Ferdinando Nelli Feroci, kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtaler: "Mens Europa er på vej mod genopretning, skal vi sikre, at EU's Small Business Act stadig er egnet til formålet. Jeg opfordrer derfor alle parter med interesse i SMV'er til at tilkendegive deres synspunkter. Kommissionen vil gerne høre om dine idéer og lytte til dine kommentarer."

Fem søjler til gavn for EU's små virksomheder

I foråret blev erhvervsorganisationer på europæisk niveau og de nationale regeringers SMV-repræsentanter enige om, at de fire eksisterende søjler i SBA bør videreføres:

  • Adgang til finansiering: Selv om der er tegn på bedre udsigter, har SMV'erne stadig et stort behov for at kunne finde overkommelige løsninger for deres finansieringsbehov.

  • Adgang til markeder/internationalisering: Nye markeder skal udnyttes for at SMV'erne kan vokse.

  • Iværksættervirksomhed: Fortsat støtte til potentielle iværksættere er afgørende i lyset af den stadig høje arbejdsløshed, især blandt unge.

  • Bedre regulering: Mindskelse af de administrative byrder er stadig et vigtigt mål, selv om der allerede er gjort fremskridt på dette område.

Med henblik på at mindske den kvalifikationskløft, som opleves i mange europæiske økonomier, blev parterne desuden enige om at tilføje en femte søjle for at gøre EU's SMV-politik endnu mere solid:

  • Uddannelse og færdigheder for iværksættere og deres ansatte: For at økonomien kan vokse skal iværksættere have de rette færdigheder, og de skal have kompetente ansatte.

Der er brug for handling

Den offentlige høring, som iværksættes i dag, har desuden til formål at indhente input fra alle interesseparter, herunder iværksættere og erhvervsorganisationer, som kan hjælpe Europa-Kommissionen med at sikre, at SBA er egnet til at imødegå fremtidens udfordringer.

Da offentlige høringer, der er iværksat af Kommissionen er åbne i 12 uger, vil denne høring lukke den 15/12/2014.

Den offentlige høring findes her.

Small Business Act

Small Business Act for Europa, der blev vedtaget i juni 2008, er et udtryk for Kommissionens politiske vilje til at anerkende den centrale rolle, som SMV'erne spiller i EU's økonomi, og for første gang etablere en sammenhængende ramme for SMV-politik for EU og medlemsstaterne. Det er formålet med SBA at forbedre den overordnede tilgang til iværksættervirksomhed og én gang for alle at forankre "tænk småt først"-princippet i den politiske beslutningstagning - fra lovgivning til offentlig service - samt at fremme SMV'ers vækst ved at hjælpe dem med at løse de problemer, som stadig hæmmer deres udvikling. Small Business Act for Europa gælder for alle uafhængige virksomheder med mindre end 250 ansatte. 99 % af alle europæiske virksomheder.

Baggrund

Cosme er EU's program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der løber fra 2014 til 2020, med et planlagt budget på 2,3 mia. EUR med en løftestangseffekt, der kan tilvejebringe yderligere 25 mia. EUR. Programmet støtter SMV'er på følgende områder: bedre adgang til finansiering for SMV'er, adgang til markeder og fremme af iværksætterkulturen. Cosme-programmet bygger videre på det vellykkede rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (CIP), som bidrog til at mobilisere lån til en værdi af mere end 16 mia. EUR og risikovillig kapital til en værdi af 2,8 mia. EUR til mere end 328 000 SMV'er i Europa i perioden 2007-2013.

Yderligere oplysninger:

Small Business Act for Europa

Præstationsvurderinger af SMV'er og landeemneblade vedrørende SBA

Udsigt til genopretning? Årsrapport om europæiske SMV'er 2012/13

Imødekommelse af små virksomheders behov

Pressehenvendelser:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar