Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 31. janvārī

ES paziņo par jaunu atbalstu drošībai un vēlēšanām Centrālāfrikas Republikā

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs ir paziņojis, ka Eiropas Komisija ir gatava piešķirt jaunu atbalstu aptuveni 25 miljonu eiro apmērā Āfrikas Savienības vadītai operācijai Centrālāfrikas Republikā (Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique sous Conduite Africaine, MISCA), pamatojoties uz lūgumu, ko iesniegs Āfrikas Savienība. Paziņojums tika sniegts pirms līdzekļu devēju konferences Adisabebā (Etiopijā), lai mobilizētu resursus MISCA vajadzībām.

Pastāvīgi izvērtējot pašreizējās vajadzības, ES ir arī gatava atbalstīt vēlēšanu procesu Centrālāfrikas Republikā ar aptuveni 20 miljoniem eiro. Šis jaunais atbalsts tiks izmantots, lai organizētu vēlētāju reģistrāciju, ar vēlēšanām saistītas darbības (piemēram, vēlēšanu biļetenu drukāšanu, apmācības, iekārtu un personāla nodrošināšanu, kā arī vēlētāju izglītošanu), un kā iekšzemes novērotājus iesaistītu pilsoniskās sabiedrības grupas.

Šis jaunais finansējums palielinās ES kopējās saistības attiecībā uz Centrālāfrikas Republiku kopš krīzes sākuma līdz aptuveni 200 miljoniem eiro, kas ir skaidra norāde, ka mēs mobilizējam visus pieejamos resursus, nevis tikai attīstības palīdzību, ar mērķi palīdzēt Centrālāfrikas Republikas iedzīvotājiem un uzlabot viņu drošību situācijā, kas nu jau vairāk nekā gadu aizvien pasliktinās," sacīja komisārs Piebalgs.

Viņš piebilda: "MISCA atbalsta misija ir stūrakmens, lai stabilizētu valsti; aizsargātu vietējos iedzīvotājus un radītu apstākļus, kas nepieciešami, lai sniegtu humāno palīdzību un reformētu drošības sektoru.

ES Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrīna Eštone teica: "Kopā ar saviem partneriem Eiropas Savienība arī turpmāk aktīvi iesaistīsies Centrālāfrikas Republikas stabilizācijā. Mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu jaunajām iestādēm īstenot pārejas nolīgumu."

Šis jaunais finansējums, kas tiks apstiprināts saskaņā ar ES lēmumu pieņemšanas procedūrām, MISCA ļaus paplašināt jau publicēto ES atbalstu 50 miljonu eiro apmērā. Tas sedz uz vietas dislocēto karavīru pabalstu, uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas, kā arī MISCA civilā personāla algas un dažādas darbības izmaksas, piemēram, par transportu, komunikācijām vai medicīniskajiem pakalpojumiem. ES aicina arī citus potenciālos donorus iesaistīties un sekot Āfrikas Savienības aicinājumam. Lai gan Eiropas Savienības attīstības sadarbība drošības un institucionālās situācijas dēļ ir ievērojami samazinājusies, tā nekad nav tikusi apturēta Centrālāfrikas Republikā (CAR). Jaunu darba vietu radīšana, realizējot ceļu uzturēšanas projektus, valsts finanšu pārvaldība un rīcības politikas atjaunošana iedzīvotāju aizsardzībai ir dažas no ES un Centrālāfrikas Republikas pastāvīgajām sadarbības prioritātēm.

Šajā saistībā projekti 23 miljonu eiro vērtībā jau tiek mobilizēti, izmantojot līdzekļus no 10. Eiropas Attīstības fonda, bet 10 miljonu eiro vērtās stabilizācijas paketes īstenošana jau ir uzsākta saskaņā ar ES Stabilitātes instrumentu. Tikko tiks atjaunota drošība, vissteidzamākā prioritāte būs atbalstīt pārejas procesu, kas vērsts uz demokrātisko institūciju atjaunošanu un sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem.

Turklāt, ņemot vērā neatliekamās humānās vajadzības, komisārs Piebalgs nesen paziņoja par papildu 10 miljonu eiro mobilizēšanu no Eiropas Attīstības fonda humānās palīdzības vajadzībām Centrālāfrikas Republikā. ES ir lielākā katastrofu seku likvidēšanas palīdzības sniedzēja valstij, 2013. gadā nodrošinot 76 miljonus eiro.

Vispārīga informācija

Drošības situācija Centrālāfrikas Republikā, jo īpaši Bangi, uz laiku ir stabilizēta, pateicoties Francijas militārajai operācijai Sangaris, kā arī Āfrikas vadītās starptautiskās atbalsta misijas Centrālāfrikas Republikā – MISCA – izvietošanai kopš 19. decembra. Tomēr situācija joprojām ir ļoti bažīga, nepastāvīga un nestabila.

Eiropas Savienības Padome pārliecībā par to, cik nozīmīgi ir atbalstīt Āfrikas centienus un palielināt ES iesaisti Centrālāfrikas Republikā savas vispārējās pieejas ietvaros, pagājušajā nedēļā (20. janvārī) vienojās par turpmāko ES kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) militāro operāciju. Šajā operācijā tiks nodrošināts pagaidu atbalsts uz laiku līdz sešiem mēnešiem, lai palīdzētu panākt drošu vidi Bangi apgabalā ar nolūku nodot to ĀS uzraudzībā.

Centrālāfrikas Republika ir viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm, un tā ir bijusi iesaistīta desmit gadu ilgā bruņotā konfliktā. Vardarbības uzliesmojums 2013. gada decembrī saasināja šo situāciju, un šodien pusei no 4,6 miljoniem iedzīvotāju ir vajadzīga tūlītēja palīdzība.

Gandrīz miljons iedzīvotāju ir pārvietoti iekšzemē, no kuriem puse tikai galvaspilsētā Bangi vien. Vairāk nekā 245 000 Centrālāfrikas iedzīvotāju ir meklējuši patvērumu kaimiņvalstīs.

Komisāra Piebalga šīsdienas paziņojums izriet no viņa līdzdalības 22. Āfrikas Savienības augstākā līmeņa sanāksmē Etiopijā, kas notiek 30. un 31. janvārī. Augstākā līmeņa sanāksme bija nozīmīga iespēja ES un Āfrikas Savienībai tikties pirms Āfrikas un ES ceturtās augstākā līmeņa sanāksmes, kura notiks Briselē, 2014. gada 2. un 3. aprīlī.

Briseles augstākā līmeņa sanāksme notiks tēmas „Ieguldījumi cilvēkos, labklājībā un mierā” ietvaros. Sagaidāms, ka tā būs ES un Āfrikas partnerības vēl viens ievērojams solis uz priekšu šajās trīs jomās.

Plašāka informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/index_en.htm

Padomes secinājumi par Centrālāfrikas Republiku (sākotnējā redakcija — FR)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/140666.pdf

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu


Side Bar