Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 5 września 2014 r.

Postępy w formowaniu Komisji Junckera

Nowo wybrany przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker przekazał dziś listę kandydatów na komisarzy premierowi Włoch Matteo Renziemu jako przewodniczącemu Rady Unii Europejskiej.

Jest to wynik szeregu rozmów odbytych przez nowo wybranego przewodniczącego Komisji Jeana-Claude'a Junckera z każdym z kandydatów na komisarzy w ciągu ostatnich kilku dni oraz przedstawionej w dniu 30 sierpnia propozycji mianowania wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Kolejne etapy:

Rada Unii Europejskiej musi teraz przyjąć tę listę, zgodnie z art. 17 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), po czym lista zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (unijnym dzienniku ustaw). Następnie nowo wybrany przewodniczący Jean-Claude Juncker zamierza ogłosić podział portfolio oraz sposób organizacji pracy przyszłej Komisji Europejskiej. Nie nastąpi to wcześniej niż w połowie przyszłego tygodnia.

Następnie Parlament Europejski będzie musiał zatwierdzić cały skład kolegium komisarzy, w tym przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Wcześniej odbędą się przesłuchania kandydatów na komisarzy w odpowiednich komisjach parlamentarnych, zgodnie z art. 118 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. Po zatwierdzeniu proponowanego składu Komisji przez Parlament Europejski Rada Europejska oficjalnie mianuje Komisję Europejską, zgodnie z art. 17 ust. 7 TUE.

Lista proponowanych kandydatów na komisarzy w następnej Komisji (w porządku alfabetycznym):

Vytenis ANDRIUKAITIS (Litwa)

Andrus ANSIP (Estonia)

Miguel ARIAS CAÑETE (Hiszpania)

Dimitris AVRAMOPOULOS (Grecja)

Elżbieta BIEŃKOWSKA (Polska)

Alenka BRATUŠEK (Słowenia)

Corina CREŢU (Rumunia)

Valdis DOMBROVSKIS (Łotwa)

Kristalina GEORGIJEWA (Bułgaria)

Johannes HAHN (Austria)

Jonathan HILL (Zjednoczone Królestwo)

Phil HOGAN (Irlandia)

Vĕra JOUROVÁ (Republika Czeska)

Jyrki KATAINEN (Finlandia)

Cecilia MALMSTRÖM (Szwecja)

Neven MIMICA (Chorwacja)

Carlos MOEDAS (Portugalia)

Pierre MOSCOVICI (Francja)

Tibor NAVRACSICS (Węgry)

Günther OETTINGER (Niemcy)

Maroš ŠEFČOVIČ (Słowacja)

Christos STYLIANIDES (Cypr)

Marianne THYSSEN (Belgia)

Frans TIMMERMANS (Niderlandy)

Karmenu VELLA (Malta)

Margrethe VESTAGER (Dania)

Ponadto: Federica MOGHERINI (Włochy), wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa mianowana przez Radę Europejską w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym Komisji Jeanem-Claudem Junckerem.

Dodatkowe informacje:

Po ogólnounijnej kampanii wyborczej Jean-Claude Juncker został zaproponowany jako kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej przez Radę Europejską w dniu 27 czerwca 2014 r. Na podstawie wytycznych politycznych przedstawionych przed Parlamentem Europejskim Jean-Claude Juncker został wybrany na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej zdecydowaną większością 422 głosów na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 15 lipca 2014 r.

Strona internetowa nowo wybranego przewodniczącego Komisji Jeana-Claude'a Junckera:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Wytyczne polityczne dla następnej Komisji Europejskiej: „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_pl.htm

Nowo wybrany przewodniczący na Twitterze: @JunckerEU

Kontakt:

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Dla ogółu obywateli: Europe Direct pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną


Side Bar