Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 september 2014

Innovativa textilprodukter för att öka EU:s algodling

Bildtext: En dykare inspekterar alger vid AT~SEA:s försöksområde nära Galway, Irland.

Ladda här ner fotot med hög kvalitet.

Alger är en viktig men underutnyttjad resurs för livsmedels- och foderingredienser, biokemikalier och produktionen av biobränslen. Men det har varit svårt att skörda algerna effektivt i stor skala. Fram till nu. Med det EU-finansierade projektet AT~SEA har man utvecklat avancerade textilier som ger hög avkastning från flytande algodlingar och medger en enkel, mekanisk odling.

Projektsamordnare Bert Groenendaal från det Belgienbaserade Sioen Industries SA menar att algodling i den skala som möjliggörs av de nya textilierna kan bidra till att skapa en mångmiljardindustri i Europa – och stärka tillväxt och sysselsättning. Sioen är ett av sju företag som deltar i projektet, tillsammans med fyra forskningscentrum.

Algodlingens ekonomiska potential är enorm. Företagen är intresserade av alger för många olika användningsområden, t.ex. livsmedel och livsmedelstillsatser, djurfoder, kemikalier och till och med bränsle, säger Bert Groenendaal.

AT~SEA är bara ett av många exempel på hur EU-finansiering underlättar innovationssamarbetet mellan forskare och företag, säger Máire Geoghegan-Quinn, kommissionär med ansvar för europeisk forskning, innovation och vetenskap. Denna forskning kommer att göra det möjligt för EU-företag att odla en värdefull resurs på ett effektivt sätt och hjälpa dem att konkurrera på världsmarknaderna. Horisont 2020, EU:s nya forskningsprogram som uppgår till 80 miljarder euro, stödjer företagen i initiativ för att få ut nya idéer från laboratorier till marknaden på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Tester av AT~SEA:s textilier på försöksanläggningar i Solund, Norge, i Oban, Skottland och i Galway, Irland, har gett avkastningar på upp till 16 kg per kvadratmeter alger (våtvikt) – tre till fem gånger avkastningen från traditionell algodling.

För närvarande fås algerna genom skörd av vilda alger eller repbaserad odling. Ingen av dessa odlingsmetoder kan ökas lätt, eftersom båda metoderna är arbetsintensiva med en relativt låg avkastning.

Projektgruppen utvecklade textilier som kan stödja ett stort antal algväxter utan att gå sönder eller locka till sig oönskade växter eller blötdjur. Biobaserade ytbehandlingar av textilier skyddar unga alger och främjar deras tillväxt.

Textilierna är lämpliga för stora mattor med en tjocklek på 1 mm som alger odlas på och som hålls på ett par meters djup under havsytan. När algerna är fullvuxna klipps de från mattorna av fartygsbaserade maskiner och läggs i flexibla förvaringstankar som tillverkats av AT~SEA:s avancerade textilier.

I september 2014 kommer AT~SEA att påbörja odlingen av mattor med en storlek på 200 m2 vid var och en av de tre försöksanläggningarna. Syftet är att utvärdera deras potential för kommersiellt bruk. Bert Groenendaal uppskattar att avkastningen kan öka till 20–25 kg per kvadratmeter i och med att konsortiet förfinar sin teknik.

AT~SEA-konsortiet har ansökt om patent för textilierna. Efter projektets slut i juli 2015 planerar konsortiet att inrätta en odling på 2–3 hektar genom ett kommersiellt företag som ska bildas av AT~SEA.

Inom ramen för projektet förväntas även andra kommersiella användningsområden för textilierna än vad gäller algodlingen. Det kan bl.a. vara fråga om andra typer av vattenbruk och flexibla behållare för färskvattentransporter till sjöss.

Det finns många potentiella användningsområden för alger. Vissa är potentiella källor till biokemikalier för läkemedel, naturlig kosmetika och organiska gödningsmedel. Andra verkar också vara lovande när det gäller en hållbar produktion av biobränslen om de skördas i de mängder som behövs för industriell produktion.

Livsmedel och livsmedelsingredienser är ytterligare ett möjligt användningsområde. Vissa arter odlas intensivt och äts direkt i asiatiska länder. Här i Europa innehåller bearbetade livsmedel såsom chokladmjölk, yoghurt, hälsodrycker och vissa ölsorter polysackarider från alger, t.ex. agar, karragenan och alginater, som bindemedel och emulgeringsmedel. Lipider och proteiner med höga värden, antioxidanter, geleringsmedel, vitaminer och huvudmineraler kan också utvinnas från alger för livsmedelsproduktion.

En storskalig algodling skulle också kunna få en positiv inverkan på havets ekosystem. Odlade alger kan underlätta upptagningen av överskott av koldioxid i havsvattnet och överskott av näringsämnen från närliggande fiskodlingar. Algodlingarna ger också trygga habitat för vilda fisk- och skaldjursbestånd som annars kan vara hotade av fiskerinäringen.

Bakgrund

AT~SEA-projektet har fått 3,4 miljoner euro i EU-finansiering och samlat sex små och medelstora företag, ett stort företag och fyra forskningscentrum från Belgien, Irland, Marocko, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien och Förenade kungariket.

Projektet fick stöd inom ramen för Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling (2007-2013).

Den 1 januari 2014 lanserade Europeiska unionen ett nytt sjuårigt finansieringsprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Under de kommande sju åren kommer nästan 80 miljarder euro att investeras i forsknings- och innovationsprojekt för att stödja Europas ekonomiska konkurrenskraft och flytta fram gränserna för människans kunskap. EU:s forskningsbudget är främst inriktad på att underlätta vardagen inom områdena för exempelvis hälsa, miljö, transporter, livsmedel och energi. Forskningspartnerskap med läkemedels-, rymd-, bil- och elektronikindustrin främjar också investeringar från den privata sektorn till stöd för framtida tillväxt och skapande av högkvalificerade arbetstillfällen. Horisont 2020 kommer i ännu högre utsträckning att inriktas på att omvandla nydanande tänkande till säljbara produkter, processer och tjänster.

Mer information

AT~SEA: http://www.atsea-project.eu

Horizon Magazine: artikel och video

http://horizon-magazine.eu/article/new-dimension-seaweed-farming_en.html

Webbplatsen för Horisont 2020: : http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

För allmänheten Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post


Side Bar