Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. septembra 2014

Inovativne tkanine za spodbujanje gojenja alg v EU

Potapljač pregleduje nasad alg na preskuševališču konzorcija AT~SEA v bližini mesta Galway na Irskem. Visokokakovostno sliko je mogoče prenesti prek te povezave.

Morske alge so pomemben, a premalo izkoriščen vir hrane pa tudi krme, biokemikalij in biogoriv. Morske alge je bilo do nedavnega težavno pobirati v večjem obsegu. Zdaj pa te ovire ni več. V okviru projekta AT~SEA, ki ga financira EU, so bile razvite napredne tkanine, ki omogočajo visok donos alg na plavajočih gojiščih in enostavno, mehanizirano obdelovanje.

Po mnenju koordinatorja projekta Berta Groenendaala iz belgijskega podjetja Sioen Industries lahko gojenje morskih alg v obsegu, ki ga omogočajo nove tkanine, pripomore k vzpostavitvi industrije v Evropi v vrednosti več milijard evrov, kar bi spodbudilo gospodarsko rast in nastanek delovnih mest. Sioen je eno od sedmih podjetij, ki poleg štirih raziskovalnih središč sodelujejo pri projektu.

Gospod Groenendaal je še povedal: „Gospodarske možnosti, ki jih ponujajo morske alge, so izredne. Podjetja se zanimajo za alge zaradi različnih možnosti uporabe, kot so živila in aditivi za živila, živalska krma, kemikalije in celo gorivo.“

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan - Quinn je ob tem dejala: „Projekt AT~SEA je le eden od mnogih primerov za to, kako financiranje EU raziskovalcem in podjetjem omogoča sodelovanje pri razvijanju inovacij. Te raziskave bodo podjetjem EU omogočile učinkovito pobiranje dragocenega vira, kar bo pripomoglo k njihovi konkurenčnosti na globalnem trgu. Novi program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 s proračunom 80 milijard evrov podpira družbe in podjetja pri hitrem in stroškovno učinkovitem prenašanju novih zamisli iz laboratorija na trg.“

Preskusi tkanin konzorcija AT~SEA na preskuševališčih v mestu Solund na Norveškem, Oban na Škotskem in Galway na Irskem so omogočili donose do 16 kg mokrih morskih alg na kvadratni meter, kar je tri- do petkrat več kot pri običajnem gojenju alg.

Alge se običajno pridobivajo s pobiranjem prostorastočih vrst ali njihovim gojenjem na vrveh. Obsega takega pridobivanja pa ni mogoče zlahka povečati, saj je pri obeh načinih treba vložiti veliko truda za razmeroma majhen donos.

Projektna skupina je razvila tkanine, ki lahko podpirajo veliko število rastlin, ne da bi se raztrgale ali privabljale neželene rastline ali mehkužce. Ovoji iz bioloških virov na tkaninah ščitijo mlade morske alge in spodbujajo rast.

Tkanine so primerne za velike, milimeter tanke plahte, ki so potopljene nekaj metrov pod morsko gladino in na katerih rastejo morske alge. Ko morske alge dosežejo končno velikost, jih stroji, nameščeni na krovu ladje, porežejo s plaht in jih usmerijo v fleksibilne rezervoarje za shranjevanje, narejene iz naprednih tkanin konzorcija AT~SEA.

AT~SEA bo septembra 2014 na vsakem od treh preskuševališč začel gojiti alge na plahtah s skupno površino 200 kvadratnih metrov. Na ta način želi oceniti možnosti za njihovo komercialno uporabo. Po oceni gospoda Groenendaala bi se donos lahko povečal na 20 do 25 kg na kvadratni meter, če bi konzorcij tehnike izpopolnil.

Konzorcij je vložil zahtevek za podelitev patenta za tkanine. Po koncu projekta julija 2015 namerava konzorcij prek gospodarske družbe, odcepljene od konzorcija AT~SEA, vzpostaviti gojišče, veliko od dva do tri hektare.

Tkanine, razvite v okviru projekta, bi bilo mogoče uporabljati tudi za druge komercialne namene, in ne le gojenje morskih alg. Primerne bi bile na primer za druge vrste akvakulture kot tudi fleksibilne rezervoarje za prevoz sladke vode po morju.

Morske alge je mogoče uporabiti na različne načine. Nekatere vrste so viri biokemikalij za zdravila, naravno kozmetiko in organska gnojila. Druge obetajo trajnostno proizvodnjo biogoriv, če bi se pridobivale v količinah, potrebnih za industrijsko proizvodnjo.

Alge bi se lahko uporabljale tudi kot živila in prehranske sestavine. Nekatere vrste se v velikih količinah gojijo in neposredno uživajo v azijskih državah. V Evropi predelana živila, kot so čokoladno mleko, jogurti, wellness pijače in piva, vsebujejo polisaharide iz alg, npr. agar, karagen in alginat, ki imajo vlogo sredstva za zgoščevanje ali emulgatorja. Prav tako se lahko iz alg, primernih za prehrano, pridobivajo lipidi in proteini visoke vrednosti, antioksidanti, želirna sredstva, vitamini in esencialni minerali.

Poleg tega bi lahko velikopotezno gojenje morskih alg pozitivno vplivalo na oceanski ekosistem. Gojene morske alge bi pripomogle k absorbiranju odvečnega ogljikovega dioksida v morski vodi in odpadnih hranil iz bližnjih ribogojnic. Omogočale bi tudi varen habitat za prostoživeče ribe in lupinarje, ki bi jih drugače ogrožal ribolov.

Ozadje

Projekt AT~SEA, ki ga EU podpira s sredstvi v višini 3,4 milijona EUR, združuje šest malih in srednje velikih podjetij, eno večje podjetje in štiri raziskovalna središča iz Belgije, z Irskega, iz Maroka, z Nizozemskega, Norveškega, Portugalskega, iz Španije in Združenega kraljestva.

Projekt je prejel sredstva v okviru sedmega okvirnega programa Evropske unije za raziskave in tehnološki razvoj (2007—2013).

Evropska unija je 1. januarja 2014 začela izvajati novi sedemletni program za financiranje raziskav in inovacij z naslovom Obzorje 2020. V naslednjih sedmih letih bo skoraj 80 milijard evrov vloženih v raziskovalne in inovacijske projekte, s katerimi naj bi okrepili gospodarsko konkurenčnost Evrope in razširili meje človeškega znanja. Proračun EU, namenjen raziskavam, je usmerjen predvsem v izboljšanje vsakodnevnega življenja na področjih, kot so zdravje, okolje, promet, prehrana in energija. Poleg tega bodo raziskovalna partnerstva s farmacevtsko, letalsko in vesoljsko, avtomobilsko, železniško in elektronsko industrijo spodbudila naložbe zasebnega sektorja, ki bodo okrepile prihodnjo rast in nastanek delovnih mest, ki zahtevajo visokokvalificirano delovno silo. Program Obzorje 2020 bo imel še večji poudarek na tem, kako odlične zamisli preoblikovati v tržne izdelke, procese in storitve.

Več informacij

AT~SEA: http://www.atsea-project.eu

Članek v reviji Horizon in video posnetek: http://horizon-magazine.eu/article/new-dimension-seaweed-farming_en.html

Spletišče programa Obzorje 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22986595)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-­pošti


Side Bar