Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 4. septembrī

Novatoriski tekstilizstrādājumi, kas sekmē jūras aļģu audzēšanu ES

Apraksts: nirējs izmēģinājumu laukumā “AT~SEA’s”, kas atrodas netālu no Golvejas Īrijā, pārbauda, kā aug jūras aļģes. Lejupielādēt te augstas precizitātes attēlu.

Jūras aļģes ir svarīgs resurss, bet to joprojām nepietiekami izmanto pārtikas un dzīvnieku barības, bioķīmisko vielu un biodegvielas ražošanai. Tomēr līdz šim nav izdevies tās efektīvi iegūt lielā vairumā. Projektā “AT~SEA”, ko finansē ES, izstrādāti moderni tekstilmateriāli, kas nodrošina augstus ieguves apjomus peldošās jūras aļģu audzētavās un vieglas, mehanizētas audzēšanas iespējas.

Pēc projekta koordinatora Beļģijas uzņēmuma “Sioen Industries” pārstāvja Berta Grūnendāla (Bert Groenendaal) domām jūras aļģu audzēšana lielā mērogā, kas nu ir iespējama, pateicoties jaunajiem tekstilizstrādājumiem, varētu veicināt tādas jaunas rūpniecības nozares izveidi Eiropā, kuras vērtība būtu izsakāma daudzos miljardos, un līdz ar to tiktu sekmēta izaugsme un nodarbinātība. “Sioen” ir viens no septiņiem uzņēmumiem, kuri līdz ar četriem pētniecības centriem piedalās projektā.

Grūnendāla kungs izteicās šādi: “Jūras aļģu ekonomiskais potenciāls ir gigantisks. Uzņēmumus interesē jūras aļģes, jo to pielietojums var būt ļoti dažāds — pārtikas produktos, pārtikas piedevās, dzīvnieku barībā, ķīmiskajās precēs un pat degvielā.”

Savukārt Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna šajā sakarībā izteicās šādi: ““AT~SEA” ir tikai viens no daudzajiem piemēriem, kas parāda, kā ES līdzekļi palīdz zinātniekiem un uzņēmējiem sadarboties, lai ieviestu jauninājumus. Šis pētījums ļaus ES uzņēmumiem efektīvi izmantot vērtīgu resursu un palīdzēs tiem panākt konkurētspēju pasaules tirgos. ES jaunā pētniecības programma “Apvārsnis 2020”, kuras budžets ir 80 miljardi eiro, palīdz uzņēmumiem izmantot jaunas laboratorijās dzimušas idejas, lai tās ātri un ar ieguvumam samērīgām izmaksām laistu tirgū.”

“AT~SEA” tekstilizstrādājumu testi izmēģinājumu laukumos, kas atrodas Solunnā (Norvēģija), Obanā (Skotija) un Golvejā (Īrīja) ļāvuši panākt ieguves apjomus, kas sasniedz līdz 16 kg slapju jūras aļģu uz kvadrātmetru, un tas ir trīs līdz piecas reizes vairāk par ražu, kas iegūta ar tradicionālajām jūras aļģu audzēšanas metodēm.

Pašreiz jūraszāles iegūst, vācot savvaļas jūras aļģes, vai audzē tās, izmantojot virves. Ne ar vienu no šīm metodēm nav viegli aļģes audzēt lielā vairumā, jo tās abas ir darbietilpīgas un ieguves apjomi ir salīdzinoši zemi.

Projekta grupa izstrādājusi tekstilmateriālus, kas var balstīt lielu skaitu jūras aļģu augu; šie materiāli neplīst un nepiesaista nevēlamus augus vai gliemjus. Bioloģisks tekstilmateriālu pārklājums aizsargā jaunās jūras aļģes un veicina to augšanu.

Šie materiāli ir piemēroti lieliem 1 mm bieziem paklājiem, uz kuriem var augt jūras aļģes pāris metrus zem ūdens virsmas. Kad jūras aļģes ir pilnībā izaugušas, uz kuģa novietotas mašīnas augus no paklājiem novāc un novirza uz elastīgām glabāšanas tvertnēm, kuras izgatavotas no jaunajiem “AT~SEA” tekstilmateriāliem.

2014. gada septembrī “AT~SEA” sāks jūras zāļu audzēšanu uz 200 kvadrātmetriem šādu paklāju katrā no minētajiem trijiem izmēģinājuma laukumiem. Mērķis ir novērtēt to potenciālu izmantošanai komerciālos nolūkos. Berts Grūnendāls uzskata, ka, konsorcijam pilnīgojot audzēšanas metodes, ražas varētu pieaugt līdz 20–25 kg uz kvadrātmetru.

Konsorcijs “AT~SEA” ir iesniedzis patenta pieteikumu attiecībā uz šiem tekstilizstrādājumiem. Pēc projekta beigām 2015. gada jūlijā konsorcijs plāno, ka komercuzņēmums, kas nodalīsies no “AT~SEA”, izveidos 2 līdz 3 hektāru kultivēšanas platību.

Projekts paredz arī citus komerciālus šo tekstilmateriālu izmantojumus ne tikai jūras aļģu audzēšanai. Runa ir par citu veidu akvakultūru un elastīgiem konteineriem saldūdens pārvadāšanai pa jūru.

Jūras aļģes var izmantot dažādiem nolūkiem. Dažas jūras aļģu sugas ir tādu bioķīmisku vielu avots, ko izmanto zāļu, dabiskas kosmētikas līdzekļu un organiskā mēslojuma ražošanā. Citas, šķiet, ir daudzsološas ilgtspējīgai biodegvielas ražošanai, ja tās tiktu iegūtas apjomos, kas ir pietiekami rūpnieciskajai ražošanai.

Vēl viens potenciāls izmantojums ir pārtika un pārtikas sastāvdaļas. Āzijas valstīs dažas sugas audzē ekstensīvi un tieši izmanto pārtikā. Šeit, Eiropā, pārstrādāti pārtikas produkti, piemēram, šokolādes piens, jogurts, veselības dzērieni un alus, kā saistvielas un emulgatorus satur jūras aļģu polisaharīdus — agaru, karagenānu un alginātu. No jūras aļģēm pārtikas ražošanai var iegūt arī vērtīgus lipīdus un proteīnus, antioksidantus, recinātājus, vitamīnus un veselībai svarīgas minerālvielas.

Liela mēroga jūras aļģu audzēšanai varētu būt arī pozitīva ietekme uz jūras ekosistēmu. Kultivētas jūras aļģes varētu līdzēt liekā CO2 absorbēšanā jūrā; tās varētu būt noderīgas arī tādu barības atkritumu absorbēšanā, kas nāk no tuvumā esošām zivaudzētavām. Tās arī ir drošas dzīvotnes savvaļas zivīm un čaulgliemjiem, kurus citādi varētu apdraudēt zveja.

Konteksts

Projekts “AT~SEA”, kuram piešķirtais ES finansējums sasniedz 3,4 miljonus eiro, ir apvienojis 6 MVU, vienu lielu uzņēmumu, 4 pētniecības centrus no Beļģijas, Īrijas, Marokas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Spānijas un Apvienotās Karalistes.

Projektam tika piešķirts finansējums no Eiropas Savienības Septītās pamatprogrammas pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (2007.–2013.).

2014. gada 1. janvārī Eiropas Savienība sāka jaunu septiņu gadu pētniecības un inovācijas programmu “Apvārsnis 2020”. Nākamajos septiņos gados gandrīz 80 miljardus eiro investēs pētniecības un inovācijas projektos, kuru uzdevums ir stiprināt Eiropas ekonomisko konkurētspēju un paplašināt zināšanas. ES pētniecības budžetu pamatā izmanto tam, lai uzlabotu eiropiešu ikdienu tādās jomās kā veselība, vide, transports, pārtika un enerģētika. Pētniecības partnerības ar farmācijas, aviācijas un kosmosa, autobūves un elektronikas nozarēm stimulē arī privātā sektora investīcijas, kas atbalsta izaugsmi nākotnē un augsti kvalificētu darbvietu izveidi. “Apvārsnis 2020” vēl vairāk pievērsīsies tam, lai lieliskas idejas pārtaptu par tirgum piemērotiem produktiem, procesiem un pakalpojumiem.

Plašāka informācija

“AT~SEA”: http://www.atsea-project.eu

“Horizon Magazine” raksts un video:

http://horizon-magazine.eu/article/new-dimension-seaweed-farming_en.html

Tīmekļa vietne “Apvārsnis 2020”: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) “Twitter”: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

Informatīvais dienests: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e­pastu


Side Bar