Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 септември 2014 г.

Отглеждането на морски водорасли в ЕС ще се увеличи с помощта на новаторски платна

Текст към снимката: Гмуркач проверява насаждения от морски водорасли в опитното съоръжение на проекта AT~SEA близо до Голуей (Ирландия). Изтеглете тук висококачествена версия на снимката.

Морските водорасли са важен, но недостатъчно използван ресурс за хранителни и фуражни съставки, биохимикали и производство на биогорива. Досега обаче тяхното ефективно отглеждане в големи мащаби бе трудно. В рамките на финансирания от ЕС проект AT~SEA бяха разработени високотехнологични платна, които водят до високи добиви от плаващи ферми за морски водорасли и дават възможност за лесно и механизирано отглеждане.

Координаторът на проекта Берт Грьонендал от базираната в Белгия компания Sioen Industries заяви, че мащабното отглеждане на морски водорасли, станало възможно благодарение на новите платна, може да помогне за изграждането на промишленост на стойност милиарди евро в Европа, а това ще допринесе за повишаване на растежа и заетостта. Sioen е една от седемте участващи в проекта компании, в който освен тях са се включили и четири изследователски центъра.

Берт Грьонендал заяви: „Икономическият потенциал на морските водорасли е огромен. Предприятията се интересуват от различни приложения на морските водорасли — като храни и хранителни добавки, животински фуражи, химикали и дори горива.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин каза: „AT~SEA е само един от многото примери за това как финансирането от ЕС подпомага сътрудничеството между изследователи и предприятия. Този изследователски проект ще даде възможност на предприятия от ЕС да отглеждат ефективно един ценен ресурс, помагайки им да се конкурират на световните пазари. „Хоризонт 2020“ — новата програма на ЕС за научни изследвания, която е на стойност 80 млрд. евро, помага на компании и предприятия да намерят пазарна реализация на новите си идеи бързо и по разходно ефективен начин“.

Изпитванията на платната в рамките на проекта AT~SEA в опитните съоръжения в Солунд (Норвегия), Обан (Шотландия), и Голуей (Ирландия) доведоха до добив от 16 кг морски водорасли (мокро тегло) на кв. м. – този добив е от три до пет пъти по-висок от традиционния.

В момента морски водорасли се произвеждат чрез събиране на диви водорасли или чрез отглеждане с помощта на въжета. Ефективността на тези методи не може да бъде значително увеличена, тъй като и двата са много трудоемки, а добивите са относително ниски.

Екипът на проекта разработи платна, които могат да поддържат голям брой морски водорасли без да се скъсат и без да привличат нежелани растения или мекотели. Покритието на биологична основа върху платната предпазва младите водорасли и подпомага растежа им.

Платната са подходящи за големи платформи с дебелина 1 мм, върху които морските водорасли растат на няколко метра под морското равнище. Когато морското водорасло е напълно пораснало, разположени на кораби машини отрязват растенията от платформите и ги събират в гъвкави контейнери за съхранение, направени от високотехнологичните платна на AT~SEA.

През септември 2014 г. AT~SEA ще започне отглеждане на 200 кв. м. платформи във всяко от трите опитни съоръжения. Целта е да се оцени потенциала им за използване за търговски цели. Според Грьонендал добивът може да нарасне до 20-25 кг на кв. м. с усъвършенстването на техниките на консорциума.

Консорциумът AT~SEA е кандидатствал за патент за платната. След края на проекта през юли 2015 г. консорциумът планира да създаде съоръжение за култивиране върху площ от 2 до 3 хектара чрез търговска компания, която ще се обособи от AT~SEA.

В проекта се предвижда използването на тези платна и за цели, различни от отглеждането на водорасли, като например за други видове аквакултури и за гъвкави контейнери за транспортиране на прясна вода по море.

Морските водорасли могат да се използват за много неща. Някои от тях са източник на биохимикали за лекарства, природна козметика и органични торове. Други могат да се използват за устойчиво производство на биогориво, ако добивите от тях са достатъчно големи за промишлено производство.

Възможно е водораслите да се използват и като храни и хранителни съставки. Някои видове се отглеждат екстензивно и директно се използват за храна в азиатските страни. В Европа за свързващи вещества или емулгатори в преработени храни като шоколадово мляко, кисели млека, здравословни напитки и бира се използват полизахариди от морски водорасли като агар, карагинан и алгинат. От морските водорасли могат да бъдат извлечени също така висококачествени липиди и протеини, антиоксиданти, желиращи агенти, витамини и основни минерали, които да се използват в производството на храни.

Мащабното отглеждане на морски водорасли може да има положително въздействие и върху океанската екосистема. Водораслите могат да помогнат за абсорбирането на излишъка от CO2 в морската вода и на отпадните хранителни вещества от намиращи се наблизо рибовъдни стопанства. Морските водорасли също така осигуряват безопасни местообитания за риби и черупчести организми, които иначе могат да бъдат застрашени от риболова.

Контекст

В проекта AT~SEA, подпомогнат с 3,4 млн. евро финансиране от ЕС, участват 6 МСП, 1 голяма компания и 4 изследователски центъра от Белгия, Ирландия, Мароко, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Испания и Обединеното кралство.

Проектът е финансиран по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (2007 — 2013 г.).

От 1 януари 2014 г. ЕС започна изпълнението на новата седемгодишна програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. През следващите 7 години близо 80 милиарда евро ще бъдат инвестирани в научноизследователски проекти и иновации, които имат за цел да повишат конкурентоспособността на европейската икономика и да обогатят познанията в различни области. Средствата от бюджета на ЕС за научни изследвания са насочени главно в области, в които резултатите реално ще подобрят живота на хората — здравеопазване, околна среда, транспорт, продоволствие и енергетика. Научноизследователските партньорства с предприятия от фармацевтичната промишленост, аеронавтиката, автомобилостроенето и електрониката са и стимул за частния сектор да инвестира в дейности, които ще допринесат за икономически растеж и за създаването на висококвалифицирани работни места. „Хоризонт 2020“ още по-осезателно ще съдейства за превръщането на перспективни идеи в продукти, процеси и услуги с непосредствено търговско приложение.

За повече информация:

AT~SEA: http://www.atsea-project.eu

Статия в сп. Horizon и видео: http://horizon-magazine.eu/article/new-dimension-seaweed-farming_en.html

Уебсайт на „Хоризонт 2020“: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

За контакти :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

За гражданите: Europe Direct на телефон00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar