Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 3 september 2014

Kartelvorming: Commissie legt producenten van smartcardchips geldboeten op voor 138 miljoen EUR

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat Infineon, Philips, Samsung en Renesas (destijds een gemeenschappelijke onderneming van Hitachi en Mitsubishi) op de markt van smartcardchips hun gedragingen coördineerden, wat in strijd is met het kartelverbod van de EU. De Commissie legt hun geldboeten op voor in totaal 138.048.000 EUR. De ondernemingen spanden samen via bilaterale contacten tussen september 2003 en september 2005. Renesas kreeg volledige immuniteit op grond van de clementieregeling van 2006, omdat zij de Commissie van het kartel op de hoogte bracht.

Vicevoorzitter van de Commissie Joaquín Almunia, bevoegd voor concurrentie: "In dit digitale tijdperk worden smartcardchips bijna door iedereen gebruikt in mobiele telefoons, bankkaarten of paspoorten. Het is van cruciaal belang dat de producenten van smartcardchips met elkaar concurreren door innovatie en het maken van de beste producten tegen de beste prijzen. Als ondernemingen in plaats daarvan ervoor kiezen om samen te spannen ten koste van de afnemers en de eindgebruikers, mogen zij zich aan sancties verwachten."

Smartcardchips worden gebruikt in simkaarten voor mobiele telefoons, bankkaarten, identiteitskaarten en paspoorten, betaalkaarten voor tv en verschillende andere toepassingen. In het simsegment is het geheugen van de smartcardchip belangrijk, terwijl bij andere toepassingen vooral beveiliging van belang is, bv. encryptie om de vertrouwelijkheid van gegevens te garanderen.

De ondernemingen die bij het kartel betrokken waren, hadden een netwerk van bilaterale contacten om te bepalen hoe zij elk zouden reageren op verzoeken om prijsverlaging van hun afnemers. Zij bespraken commercieel gevoelige informatie over prijsstelling, afnemers, contractonderhandelingen, productiecapaciteit, gebruik van capaciteit en hun toekomstige gedragingen op de markt, en wisselden dergelijke informatie uit. Samenspannen is in strijd met artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 53 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, die kartelvorming en mededingingsbeperkende praktijken verbieden.

De Commissie ging eerst na of het mogelijk was om in deze zaak met sommige van de betrokken ondernemingen tot een schikking te komen op grond van de mededeling betreffende schikkingsprocedures van 2008. In 2012 besloot de Commissie echter de schikkingsgesprekken stop te zetten en op de gewone procedure over te stappen, omdat er duidelijk geen schot in kwam.

Geldboeten

De geldboeten werden bepaald op grond van de richtsnoeren voor de berekening van geldboeten van 2006 (zie IP/06/857 en MEMO/06/256), en daarbij werd rekening gehouden met de ernst van de inbreuk, de geografische reikwijdte (d.w.z. de volledige EER) en de duur van de deelname van elke onderneming aan de inbreuk.

Op grond van de clementieregeling van 2006 kreeg Renesas (en haar moedermaatschappijen in de gemeenschappelijke onderneming Hitachi en Mitsubishi) volledige immuniteit, omdat zij de eerste onderneming was die de Commissie van het bestaan van het kartel op de hoogte bracht. Daardoor konden zij een geldboete van meer dan 51 miljoen EUR voor hun deelname aan de inbreuk ontwijken.

Omdat Samsung aan het onderzoek meewerkte, werd haar geldboete verminderd met 30 %.

Philips stootte haar afdeling smartcardchips na de inbreuk af, maar blijft aansprakelijk voor wat er in de periode van de inbreuk gebeurde.

De volgende geldboeten1 zijn opgelegd:

Vermindering op grond van de clementieregeling

Geldboete (€)

Infineon (DE)

0

82.784.000

Philips (NL)

0

20.148.000

Samsung (Zuid-Korea)

30%

35.116.000

Renesas (Hitachi en Mitsubishi) (Japan)

100%

0

TOTAAL

138.048.000

1 Rechtspersonen binnen de onderneming kunnen gezamenlijk en hoofdelijk voor het geheel of een deel van de opgelegde geldboete aansprakelijk worden gesteld.

Achtergrond

De Commissie startte dit onderzoek in 2008 met onaangekondigde inspecties (zie MEMO/09/1). Na de stopzetting van de schikkingsgesprekken in 2012 stelde de Commissie in 2013 een mededeling van punten van bezwaar op (zie IP/13/346), waarna de ondernemingen hun opmerkingen konden indienen en gehoord werden voordat het besluit van vandaag werd vastgesteld.

Meer informatie over deze zaak komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, onder zaaknummer 39574 beschikbaar in het publieke zaakregister van de Commissie op de mededingingswebsite. Meer informatie over het optreden van de Commissie tegen kartels is te vinden op haar website kartels.

Schadevorderingen

Particulieren of ondernemingen die van concurrentiebeperkende praktijken zoals in deze zaak nadeel ondervinden, kunnen de zaak voor de nationale rechter brengen en schadevergoeding eisen. Zowel de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie als de mededingingsverordening (Verordening 1/2003 van de Raad) bevestigen dat een besluit van de Commissie voor de nationale rechter als bindend bewijsmateriaal kan worden gebruikt dat de praktijken hebben plaatsgevonden en verboden waren. Zelfs indien de Commissie de betrokken ondernemingen geldboeten heeft opgelegd, kunnen toch schadevergoedingen worden toegekend zonder dat deze worden verlaagd omdat de Commissie al een geldboete heeft opgelegd.

In juni 2013 diende de Commissie een voorstel voor een richtlijn in die het voor slachtoffers van concurrentiebeperkende praktijken gemakkelijker moet maken om een schadevergoeding te krijgen (zie IP/14/455, IP/13/525 en MEMO/13/531). Meer informatie over schadevorderingen in mededingingszaken, met onder meer een praktische gids over de begroting van de schade die doorgaans door inbreuken op de mededingingsregels wordt veroorzaakt, de openbare raadpleging en een publiekssamenvatting, is te vinden op:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Voor het publiek: Europe Direct telefonisch 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar