Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 29. augustā

Komisārs Andris Piebalgs aicina nostiprināt partnerību ar mazo salu jaunattīstības valstīm

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs pārstāvēs Eiropas Savienību ANO trešajā starptautiskajā konferencē par mazo salu jaunattīstības valstīm (SIDS), kas no 1. līdz 4. septembrim norisināsies Samoa. Šāda konference notiek reizi desmit gados, un tās mērķis būs uzmanības centrā izvirzīt būtiskās problēmas, ar ko saskaras šīs mazās valstis. Komisārs apliecinās ES atjaunoto apņemšanos risināt SIDS konkrētās vajadzības un neaizsargātības problēmu.

Tā kā SIDS ir mazas valstis un tām nav iekšējā tirgus un apjomradītu ietaupījumu, tās ir ģeogrāfiski izolētas un to institucionālās rīcībspējas ir ierobežotas. Tās nopietni ietekmē klimata pārmaiņas un jūras līmeņa paaugstināšanās, ir lielā mērā atkarīgas no ļoti dārgo degizrakteņu importa un tās bieži skar dabas un cilvēka izraisītas katastrofas.

Pirms vizītes Samoa, kas norisināsies no 31. augusta līdz 2. septembrim, komisārs A. Piebalgs sacīja: “Lai arī ES un SIDS šķir tūkstošiem kilometru, mūs vieno vēlme risināt tādas kopīgās problēmas kā klimata pārmaiņas, ilgtspējīgas enerģijas pieejamība, okeānu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, nodrošinātība ar pārtiku un uzturu. Šādu jautājumu risināšanā mazās salas var paļauties uz ES atbalstu un raudzīties nākotnē, jo šīm valstīm bijām un joprojām esam svarīgākais līdzekļu devējs un tirdzniecības partneris.”

Ieinteresēto personu dialogā par klimata pārmaiņām un katastrofu riska pārvaldību komisārs uzsvērs ES un SIDS sadarbību, kas norisinās šajās svarīgajās jomās.

Komisārs A. Piebalgs tāpat piedalīsies privātā sektora partnerības forumā, kas pavērs lielisku iespēju uzsvērt privātā sektora nozīmi ES un SIDS sadarbībā, piemēram, tādās jomās kā ilgtspējīga enerģija un tūrisms vai atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Konferencē piedalīsies ANO augsta līmeņa amatpersonas, starp tām ģenerālsekretārs Pans Gimuns, un pārstāvji no vairāk nekā simts valstīm, uzņēmumu vadītāji, nevalstiskās organizācijas un akadēmisko aprindu pārstāvji.

Citas svarīgas tikšanās vizītes laikā

Vizītes laikā komisārs A. Piebalgs arī apmeklēs ES finansēto ūdens attīrīšanas iekārtu, kas Samoa kopienā Aleisā ar dzeramo ūdeni apgādā vairāk nekā 1300 ģimeņu. Lai sekmētu uzlabojumus veselības aizsardzības jomā un mazinātu nabadzību, nopietns uzdevums šī reģiona iedzīvotājiem ir veselīga, tīra un pieejama dzeramā ūdens apgāde un pamatsanitārija. Komisārs tāpat piedalīsies Jaunzēlandes finansēta saules enerģijas ieguves parka atklāšanā, kurš ir lielākais atjaunojamās enerģijas ražošanas avots Klusā okeāna reģionā.

Komisārs A. Piebalgs turklāt tiksies ar klātesošajiem mazo salu politiskajiem līderiem, tostarp Samoa premjerministru Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi un ar tādiem starptautisko aģentūru pārstāvjiem kā, piemēram, Āzijas Attīstības bankas priekšsēdētāja vietnieku Stephen Groff.

Priekšvēsture

Komisāra A. Piebalga runa SIDS konferences atklāšanā, kas notiks pirmdien 1. septembrī, būs pieejama uzreiz pēc uzstāšanās.

Mazo salu jaunattīstības valstis ir daudzveidīga 39 valstu grupa Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas reģionā. Lai gan tās ir atšķirīgas un neviendabīgas, tām ir arī kopīgas iezīmes un vajadzības, tās ir līdzīgu uzdevumu priekšā un ir neaizsargātas konkrētu grūtību dēļ ekonomikas, sociālo lietu un vides jomā.

No 2007. līdz 2012. gadam attīstības sadarbības un humānās palīdzības jomā ES atbalsts SIDS ir sasniedzis gandrīz EUR 3,5 miljardus. Turklāt 16 SIDS valstis ar projektiem aktīvi piedalās Septītajā pētniecības pamatprogrammā, gūstot labumu no aptuveni EUR 9 miljoniem.

ES arī atbalsta SIDS, slēdzot ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumus, kas ir nolīgumi ar trešām valstīm, kuros paredzēti juridiski noteikumi, ka ES kuģi drīkst zvejot attiecīgās valsts ekskluzīvajā ekonomikas zonā. Savukārt ES partnervalstīs veic finansiālu ieguldījumu, kas 2013. gadā sasniedza septiņus miljonus euro.

Plašāka informācija pieejama

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/index_en.htm

Komisijas paziņojums “Privātā sektora lielāka nozīme iekļaujošas un ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā jaunattīstības valstīs”:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/economic-support/private-sector/documents/psd-communication-2014_en.pdf

Mazo salu jaunattīstības valstīm veltītās ANO konferences tīmekļa vietne:

http://www.sids2014.org/

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Informatīvais dienests Europe Direct: tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts


Side Bar