Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság

sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. augusztus 29.

Az Európai Bizottság partnerségi megállapodást fogad el Magyarországgal az uniós strukturális és beruházási alapok növekedést és munkahelyteremtést célzó, 2014 és 2020 közötti felhasználásáról

Az Európai Bizottság és Magyarország között partnerségi megállapodás jött létre, amely meghatározza az európai strukturális és beruházási alapok országos szintű optimális felhasználására vonatkozó stratégiát. A mai napon elfogadott megállapodás 21,9 milliárd euró beruházás előtt nyitja meg az utat a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikai támogatások keretében (folyó árakon számítva, az európai területi együttműködésre és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre előirányzott összegekkel együtt). Magyarország emellett a vidékfejlesztés terén 3,45 milliárd euró, a halászati és tengerügyi ágazatban pedig 39 millió euró támogatásban részesül.

Az uniós beruházások hozzájárulnak majd a munkanélküliség kezeléséhez és a versenyképesség, illetve a gazdasági növekedés előmozdításához azáltal, hogy mind a városokban, mind a vidéki területeken ösztönzik az innovációt, a képzést és az oktatást. Ezen túlmenően lendületet adnak a vállalkozásoknak, szembeszállnak a társadalmi kirekesztéssel és elősegítik a környezetbarát és erőforrás-hatékony gazdaság kialakítását.

Az európai strukturális és beruházási alapok:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Európai Tengerügyi és Halászati Alap

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

A megállapodás elfogadása kapcsán Johannes Hahn regionális politikáért felelős biztos kijelentette: „A mai napon létfontosságú stratégiai beruházási tervet fogadtunk el, amely a következő 10 év távlatában a munkahelyteremtés és a növekedés pályájára állítja Magyarországot. A partnerségi megállapodás az Európai Bizottság és Magyarország együttes elkötelezettségét tükrözi az uniós támogatás lehető leghatékonyabb felhasználása iránt. A megreformált kohéziós politikával összhangban megerősítettük valamennyi beruházásunk stratégiai jellegét, miközben azokra a gazdasági ágazatokra helyeztük a hangsúlyt, amelyekben a támogatás hatása maximalizálható, valamint kiemelt figyelmet fordítottunk a fenntartható növekedésre és az emberekbe történő befektetésre. A színvonalas programok és a minőségi végrehajtás biztosítása ugyancsak kulcsfontosságú céljaink közé tartozik.”

Johannes Hahn hozzáfűzte: „A beruházási stratégia Magyarország lényeges hozzájárulására épül, amely már jelenleg is elősegíti az EU céljainak elérését, vagyis a hosszú távú és fenntartható fejlődés megteremtését a kevésbé fejlett uniós régiók mindegyikében. A mostani partnerségi megállapodás Magyarország számára szilárd, minden strukturális és beruházási alapra kiterjedő kiindulási pontot jelent, emellett stratégiai irányt mutat a jövőbeli programoknak, amelyek ösztönzik majd az innovációt, hozzájárulnak a magyar kkv-k átalakításához, hogy versenyképesebb és nemzetközileg beágyazottabb piaci szereplőkké váljanak, továbbá kedvezően hatnak Magyarországnak a kutatási és technológiai fejlesztési projektek támogatójaként kivívott, egyre növekvő hírnevére. Az európai strukturális és beruházási alapok segítenek a magyarországi régióknak és városoknak szembenézni ezekkel a kihívásokkal, és támogatást nyújtanak a helyi vállalkozásoknak és az embereknek e célok megvalósításához.”

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos így nyilatkozott: „Szeretnék gratulálni Magyarországnak és kifejezni köszönetemet a magyar hatóságoknak az utóbbi néhány évben a partnerségi megállapodás előkészítése jegyében folytatott együttműködésükért. Magyarországnak maradéktalanul ki kell használnia az európai strukturális és beruházási alapokat, szem előtt tartva az „Európa 2020” stratégia célkitűzéseit, köztük a szegénység elleni küzdelmet. Az uniós támogatások várakozásaink szerint elősegítik majd a beruházásbarát környezet létrehozását, a fenntartható gazdasági tevékenységek kialakítását és a befogadó társadalom megteremtését. Ezen erőfeszítésben döntő jelentőséggel bír a humántőkébe történő befektetés az oktatás és képzés, az álláskeresési támogatás, a szociális szolgáltatások és a hátrányos helyzetű személyek integrációja révén, hogy Magyarországon mindenkinek lehetősége legyen jobban kiaknázni képességeit és készségeit, hozzájárulni a jóléthez és méltányos módon részesülni annak előnyeiből. Több mint 4,7 milliárd eurót (csaknem 1 500 milliárd forintot) fognak Magyarország számára folyósítani az Európai Szociális Alapból 2014 és 2020 között. A támogatás megfelelő felhasználása mindenki életében jelentős pozitív változásokat hozhat.”

Dacian Cioloş mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos a következőket mondta: „Nagy örömmel tölt el a Magyarországgal kötött partnerségi megállapodás mai jóváhagyása. Magyarország elsősorban vidéki jellegű, rendkívül fontos mezőgazdasági ágazattal rendelkező ország, ahol a közös stratégiai dokumentum megléte számottevően elő fogja mozdítani a vidékfejlesztés szinergiákra épülő támogatását. Ahhoz, hogy Magyarország teljes mértékben kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket, létfontosságú, hogy a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés előnyei a vidéki területekre is eljussanak. Meggyőződésem, hogy az uniós vidékfejlesztési támogatás kulcsszerephez juthat a vidéki területek potenciáljának kiaknázásában, és igazán örülök, hogy az európai strukturális és beruházási alapok mindegyike hozzá fog járulni a magyarországi vidéki térségek gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. Emellett abban is hiszek, hogy a LEADER-hez hasonló helyi kezdeményezések óriási gazdasági és társadalmi integrációs potenciállal rendelkeznek. Magyarország a biodiverzitás szempontjából is kulcsfontosságú terület, és biztos vagyok benne, hogy az ország az uniós támogatások – és különösen az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap nyújtotta célzott támogatás – segítségével képes lesz megőrizni a biológiai sokféleséget.”

Maria Damanaki tengerügyi és halászati biztos szerint: „Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) támogatott beruházások elősegítik majd Magyarország halgazdálkodási infrastruktúrájának megújítását, és hozzájárulnak a környezetbarát, energiahatékony és víztakarékos megoldások kifejlesztéséhez. Az ETHA továbbra is segíteni fogja az ágazat fejlődését a marketing, a technológiai fejlesztés és a nemzeti forgalmazási lánc kiépítése tekintetében. Az akvakultúrára vonatkozó uniós szabályozás a legszigorúbbak egyike a világon – az uniós finanszírozás pedig segít abban, hogy a környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra megfelelő támogatáshoz jusson.”

Mostanra valamennyi tagállam a Bizottság elé terjesztette partnerségi megállapodását. A dokumentumok elfogadását konzultációs folyamat előzi meg.

További információk:

Tájékoztató a partnerségi megállapodásokról és az operatív programokról

A kohéziós politika és Magyarország

Az Európai Bizottság és Magyarország közötti partnerségi megállapodás és az arról készült összefoglaló

Kapcsolattartók :

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Roger Waite (+32 2 296 14 04) Helene Banner (+32 2 295 24 07)

A közönség számára: A Europe Direct elérhető telefonon (00 800 6 7 8 9 10 11) vagy e­mailben


Side Bar