Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 augusti 2014

Snabbare och mer tillförlitliga varningar för översvämningar tack vare EU-forskning

Imprints program visar potentiella snabba översvämningsförlopp i realtid

System som snabbt varnar vid översvämningar och övervakar översvämningskatastrofer i realtid kan rädda liv och förhindra skador på egendom, infrastruktur och miljö. Imprints, WeSenseIt och UrbanFlood är bara tre exempel på EU-finansierade projekt där man utvecklat unika prognos- och larmsystem som kan varna samhället för hotande översvämningar.

Hantering och förebyggande av översvämningar är själva kärnan i Imprints-projektet, där man har utvecklat en plattform för tidiga varningar som kommer att korta tiden för åtgärder vid snabba översvämningsförlopp till omkring två timmar – eller ännu mindre. Det här ger befolkningen mer tid att hinna undan. Plattformen bygger på bättre regnprognoser och använder meteorologiska modeller och radarnätverk. Mjukvaran kan förutse vattenflödena på marken och tillhandahålla ett fullständigt system för tidig varning vid snabba översvämningsförlopp och även förutse mängden bråte i vattenflödet och eventuella skador på lokal infrastruktur.

Vattentjänster och hydrometeorologiska verksamheter i Spanien, Schweiz och Frankrike använder innovationerna från Imprints-projektet för att förfina sina prognossystem i realtid. Dessutom används de indikatorer för snabba översvämningsförlopp som utvecklats inom projektet för driften av det europeiska varningssystemet för översvämningar.

WeSenseIt, ett projekt som avslutas i september 2016, bygger på ett klokt utnyttjande av mänskliga observationer som en viktig del av ett system för tidiga varningar. Människor deltar genom att göra mätningar med hjälp av nya appar, som håller på att utvecklas inom projektet, och sänder information och bilder med sina mobiltelefoner. Den nya tekniken och det nya arbetssättet testas nu i Italien, Nederländerna och Storbritannien.

– Vi har utvecklat mobilappar så att översvämnings översvämningsvaktare i Storbritannien kan gå längs flodstränderna och ta taggade foton om de tror att någonting är fel, säjer projektsamordnaren Fabio Ciravegna från University of Sheffield. I Italien har man gjort en utvärdering med hjälp av 500 frivilliga och en simulerad översvämning i Vicenza som avslutades i slutet av mars 2014.

Dammar och flodvallar är riskområden vid översvämningar. Projektet UrbanFlood har utvecklat sensorer och teknik för att övervaka flodvallar och ge en tidig varning om dessa riskerar att brista. De underjordiska sensorerna övervakar flodvallarnas tillstånd och eventuella ändringar av vattennivåerna samt andra faktorer som temperatur, fuktighet och markrörelser. Uppgifterna analyseras sedan av projektets modelleringsprogram, som kan utlösa ett larm om det finns ett problem. Programmet räknar ut hur snabbt området kommer att översvämmas om dammen brister och föreslår till och med det bästa sättet att flytta befolkningen till säkrare områden.

– EU-fortsätter att investera i forskning och innovation för att hantera och förebygga översvämningar, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. Vårt mål är att hjälpa medlemsländerna att vidta ändamålsenliga och samordnade åtgärder för att minska riskerna och skydda befolkningen.

EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum bidrar också till forskningen om översvämningar, genom utvecklingen av europeiska och globala prognos- och övervakningssystem som EFAS, GloFAS och GFDS.

Projekten

Imprints fick 3,3 miljoner euro från EU:s sjunde ramprogram. Projektet för samman 18 forskningsinstitutioner från sju länder (Frankrike, Italien, Nederländerna, Sydafrika, Spanien, Schweiz och Storbritannien) samt EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum. http://floods.jrc.ec.europa.eu/flood-research-at-jrc/flashfloods.html

WeSenseIt fick 5,4 miljoner från sjunde ramprogrammet. Projektet för samman partner från offentlig och privat sektor och omfattar åtta små och medelstora företag: Quinary (Italien), Disdrometrics (Nederländerna), HydroLogic Research (Nederländerna), Software Mind (Polen), Advantic Sistemas y Servicios (Spanien), Starlab Barcelona (Spanien), Sensorscope (Schweiz) och Knowledge Now (Storbritannien). www.wesenseit.com

UrbanFlood fick omkring 2,3 miljoner euro från sjunde ramprogrammet. Projektet omfattade TNO, ett it-företag (Nederländerna), Amsterdams universitet (Nederländerna), STOWA, som samordnar forskning för de nederländska vattenmyndigheterna (Nederländerna), Cyfronet, ett dataforskningsinstitut (Polen), Siemens ryska dotterbolag (Ryssland) och HR Wallingford, en konsultfirma (Storbritannien). www.urbanflood.eu

Europeisk finansiering av forskning och innovation

Den 1 januari 2014 lanserade EU ett nytt sjuårigt program för forskning och innovation, Horisont 2020. Under de kommande sju åren kommer nästan 80 miljarder euro att investeras i forsknings- och innovationsprojekt som ska öka Europas konkurrenskraft och flytta fram gränserna för mänsklig kunskap. EU:s forskningsbudget inriktas huvudsakligen på att förbättra det dagliga livet inom områden som hälso- och sjukvård, miljö, transporter, livsmedel och energi. Forskningspartnerskap med sektorerna för läkemedel, luftfart, fordon, järnväg och elektronik främjar också investeringar från privata sektorn, vilket främjar framtida tillväxt och skapandet av kvalificerade arbetstillfällen. Horisont 2020 kommer i ännu högre grad att inriktas på att omvandla utmärkta idéer till säljbara produkter, processer och tjänster.

Aktuell information om europeisk forskning och innovation finns på:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar