Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. avgusta 2014

Z raziskavami EU do hitrejših in bolj natančnih opozoril pred poplavami

Programska oprema za zgodnje opozarjanje, razvita v okviru projekta Imprints, zagotavlja pregled nad morebitnimi nenadnimi poplavami v realnem času.

Pravočasna opozorila pred poplavami in spremljanje poplav v realnem času lahko rešijo življenja in preprečijo škodo na premoženju, infrastrukturi in v okolju. Imprints, WeSenseIt in UrbanFlood so le trije primeri projektov, ki jih financira EU in v okviru katerih so bili zasnovani edinstveni sistemi za napovedovanje poplav in opozarjanje prebivalstva pred njimi.

Obvladovanje in preprečevanje poplav je v središču projekta Imprints, v okviru katerega je bila oblikovana platforma za zgodnje opozarjanje pred poplavami, s katero se lahko odziv na nenadne poplave zmanjša na okoli dve uri in celo manj, kar bi ljudem omogočilo več časa za umik na varno. Platforma temelji na boljših napovedih padavin z uporabo meteoroloških modelov in omrežij vremenskih radarjev. Programska oprema lahko predvidi vodne tokove na tleh in zagotovi sistem zgodnjega opozarjanja v primeru nenadnih poplav, prav tako lahko predvidi količino odpadkov, ki bi jih lahko voda nosila s seboj, in morebitno škodo za lokalno infrastrukturo.

Storitve vodnega sektorja in hidrometeorološke dejavnosti v Španiji, Švici in Franciji z inovacijami, ki jih omogoča ta projekt, izboljšujejo lastne sisteme za napovedi v realnem času. Poleg tega se v okviru projekta razviti kazalniki nenadnih poplav uporabljajo v Evropskem sistemu za opozarjanje o poplavah.

Projekt WeSenseIt, ki se konča septembra 2016, temelji na moči človeškega opazovanja kot bistvenem delu sistema za zgodnje opozarjanje. Ljudje lahko prispevajo k projektu z lastnimi meritvami, za katere uporabljajo nove aplikacije, ki se razvijajo v okviru projekta, ter pošiljajo informacije in slike z mobilnih telefonov. Nove tehnologije in pristopi se preskušajo v Italiji, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu.

„Razvili smo aplikacije za mobilne telefone, tako da lahko poplavni čuvarji v Združenem kraljestvu med hojo vzdolž rečnega brega slikajo stanje reke, če je to zaskrbljujoče,“ je povedal koordinator projekta Fabio Ciravegna z Univerze v Sheffieldu. V Italiji je bila konec marca 2014 končana ocena odziva na simulacijo poplave v mestu Vicenza, pri kateri je sodelovalo 500 prostovoljcev.

Pri poplavi so ogroženi jezovi in nasipi. V okviru projekta UrbanFlood so bili oblikovani senzorji in s tem povezana tehnologija za spremljanje protipoplavnih nasipov in zagotavljanje zgodnjega opozarjanja v primeru nevarnosti, da nasipi popustijo. Podzemni senzorji spremljajo stanje nasipov in vse spremembe vodne gladine ter druge dejavnike, kot so temperatura, vlaga in zemeljski premiki. Informacije nato prouči v okviru projekta razvita programska oprema za oblikovanje scenarijev, ki v primeru težave lahko sproži opozorilo. Programska oprema izračuna, kako hitro bo območje poplavljeno v primeru, da jez popusti, in celo predlaga najboljše načine za evakuacijo prebivalcev na varno.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je ob tem dejala: „EU še naprej vlaga v raziskave in inovacije za obvladovanje in preprečevanje poplav. Naš cilj je, da bi vlade sprejele primerne in usklajene ukrepe za zmanjšanje tega tveganja in zaščito svojih državljanov.“

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije prav tako prispeva k raziskavam o poplavah z razvijanjem evropskih in globalnih sistemov za napovedovanje in spremljanje poplav, kot so EFAS, GloFAS in GFDS.

O projektih

Projekt Imprints je v okviru sedmega okvirnega programa EU (7. OP) prejel 3,3 milijona evrov. V njem je poleg Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije sodelovalo 18 raziskovalnih ustanov iz 7 držav (Francije, Italije, Južne Afrike, Nizozemske, Španije, Švice in Združenega kraljestva). Več informacij je na spletni strani http://floods.jrc.ec.europa.eu/flood-research-at-jrc/flashfloods.html.

Projekt WeSenseIt je v okviru 7. OP prejel 5,4 milijona evrov. Združuje partnerje iz javnega in zasebnega sektorja ter vključuje osem malih in srednje velikih podjetij: Quinary (Italija), Disdrometrics (Nizozemska), HydroLogic Research (Nizozemska), Software Mind (Poljska), Advantic Sistemas y Servicios (Španija), Starlab Barcelona (Španija), Sensorscope (Švica) in Knowledge Now (Združeno kraljestvo). Več informacij je na spletni strani www.wesenseit.com.

Projekt UrbanFlood je v okviru 7. OP prejel 2,3 milijona evrov. Pri projektu so sodelovali podjetje za informacijsko tehnologijo TNO (Nizozemska), Univerza v Amsterdamu (Nizozemska), STOWA, ki usklajuje raziskave za nizozemski vodni sektor (Nizozemska), računalniški raziskovalni inštitut Cyfronet (Poljska), ruska hčerinska družba podjetja Siemens (Rusija) in svetovalno podjetje HR Wallingford (Združeno kraljestvo). Več informacij je na spletni strani www.urbanflood.eu.

O evropskem financiranju raziskav in inovacij

1. januarja 2014 se je začel izvajati novi sedemletni program EU za raziskave in inovacije z naslovom Obzorje 2020. V naslednjih sedmih letih bo skoraj 80 milijard evrov vloženih v raziskovalne in inovacijske projekte, s katerimi naj bi okrepili gospodarsko konkurenčnost Evrope in razširili meje človeškega znanja. Proračun EU, namenjen raziskavam, je usmerjen predvsem v izboljšanje vsakodnevnega življenja na področjih kot so zdravje, okolje, promet, prehrana in energija. Poleg tega bodo raziskovalna partnerstva s farmacevtsko, letalsko in vesoljsko, avtomobilsko, železniško in elektronsko industrijo spodbudila naložbe zasebnega sektorja, ki bodo okrepile prihodnjo rast in nastanek delovnih mest, ki zahtevajo visokokvalificirano delovno silo. Program Obzorje 2020 se bo še bolj osredotočil na načine, kako odlične zamisli preoblikovati v tržne izdelke, procese in storitve.

Najnovejše informacije o evropskih raziskavah in inovacijah so na voljo na spletnih straneh:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/,

http://www.facebook.com/innovation.union,

http://twitter.com/innovationunion.

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar