Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 28. augustā

ES pētījumi ļauj ātrāk un precīzāk prognozēt plūdus

Agrīnās brīdināšanas programmatūra, kas izstrādāta projektā Imprints, ļauj reāllaikā modelēt potenciālus pēkšņus plūdus

Laikus saņemti brīdinājumi par plūdiem un plūdu draudu novērošana reāllaikā spēj izglābt dzīvības un novērst kaitējumu īpašumam, infrastruktūrai un videi. Imprints, WeSenseIt un UrbanFlood ir tikai trīs ES finansēto projektu piemēri, kuros izstrādātas vēl nebijušas prognozēšanas un brīdinājumu sistēmas, kas iedzīvotājus brīdina par plūdu draudiem.

Projekts Imprints ir domāts plūdu pārvarēšanai un novēršanai, tajā ir izstrādāta agrīnās brīdināšanas platforma, kas pēkšņu plūdu gadījumā ļauj reaģēšanas laiku samazināt līdz divām stundām (un vēl mazākam laikam), dodot cilvēkiem iespēju glābties no posta. Platformas pamatā ir uzlabota nokrišņu prognozēšana, kurā izmantoti meteoroloģiskie modeļi un laikapstākļu radara tīkli. Programmatūra palīdz prognozēt, kā ūdens virzīsies konkrētajā apvidū, cik liels būs tā nestais gružu apjoms un kādus zaudējumus tas varētu radīt vietējai infrastruktūrai, turklāt tā piedāvā pilnīgu agrīnās brīdināšanas sistēmu.

Spānijas, Šveices un Francijas ūdenssaimniecības un hidrometeoroloģiskās pārvaldes izmanto šos jaunievedumus, lai uzlabotu savas reāllaika prognozēšanas sistēmas. Turklāt pēkšņu plūdu indikatorus, kas izstrādāti šajā projektā, tagad izmanto Eiropas Plūdu informācijas sistēmā, kura jau darbojas.

Vēl vienā projektā WeSenseIt, kas darbosies līdz 2016. gada septembrim, lietā liktas cilvēku novērošanas spējas, kas papildina agrīnās brīdināšanas sistēmu. Cilvēki piedalās situācijas modelēšanā, veicot mērījumus ar jaunu aplikāciju palīdzību, kuras pašlaik tiek izstrādātas projekta vajadzībām, un nosūtot informāciju un attēlus ar mobilo tālruni. Jaunās tehnoloģijas un risinājumi tiek testēti Itālijā, Lielbritānijā un Nīderlandē.

“Mēs esam izstrādājuši mobilās aplikācijas, lai plūdu kontrolieri Lielbritānijā, staigājot gar upes krastu, varētu uzņemt ar tagiem marķētas fotogrāfijas, ja viņiem stāvoklis liktos aizdomīgs,” stāsta projekta koordinators Fabio Čiravenja no Šefīldas Universitātes Lielbritānijā. Itālijā apmēram 500 brīvprātīgie piedalījās plūdu simulēšanas uzdevumā Vičencas pilsētā. Tas tika pabeigts 2014. gada marta nogalē.

Plūdu laikā apdraudēti ir dambji un upju krasti. Projektā UrbanFlood ir pētīta sensoru un līdzīgu tehnoloģiju izmantošana, kas ļauj novērot upju iziešanu no krastiem un pēc iespējas agrāk nosūta brīdinājumu par briesmām. Pazemes sensori uzrauga krastu stāvokli, ūdens līmeņa izmaiņas un citus faktorus, piemēram, temperatūru, mitrumu un zemes kustības. Tad šo informāciju apstrādā situāciju modelējoša datorprogramma, kas problēmas gadījumā var sacelt trauksmi. Programma aprēķina, cik ātri applūdīs konkrētā teritorija, ja tiks pārrauts dambis, un pat iesaka, pa kuru ceļu cilvēkiem būtu visērtāk nokļūt drošībā.

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: “ES turpina pētījumus un meklē inovatīvus risinājumus plūdu pārvarēšanai un novēršanai. Mūsu mērķis ir palīdzēt valdībām veikt pienācīgus, koordinētus pasākumus, lai mazinātu risku un aizsargātu iedzīvotājus.”

Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs arī ir devis savu artavu plūdu pētīšanai, izstrādājot Eiropas un globāla mēroga plūdu prognozēšanas un novērošanas sistēmas — piemēram, EFAS, GloFAS un GFDS.

Par projektiem

Projekts Imprints ir saņēmis 3,3 miljonus eiro no ES Septītās pētniecības pamatprogrammas. Projektā piedalās 18 pētniecības institūti no 7 valstīm — Dienvidāfrikas, Francijas, Itālijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Spānijas un Šveices —, kā arī Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs. Tīmekļa vietne: http://floods.jrc.ec.europa.eu/flood-research-at-jrc/flashfloods.html

WeSenseIt ir saņēmis 5,4 miljonus eiro no Septītās pamatprogrammas. Tajā piedalās partneri no publiskā un privātā sektora un astoņi MVU: Quinary (Itālija), Disdrometrics (Nīderlande), HydroLogic Research (Nīderlande), Software Mind (Polija), Advantic Sistemas y Servicios (Spānija), Starlab Barcelona (Spānija), Sensorscope (Šveice) un Knowledge Now (Lielbritānija). Tīmekļa vietne: www.wesenseit.com

Projekts UrbanFlood ir no Septītās pamatprogrammas saņēmis apmēram 2,3 miljonus eiro. Tajā piedalās IT uzņēmums TNO (Nīderlande), Amsterdamas Universitāte (Nīderlande), uzņēmums STOWA (Nīderlande), kas koordinē pētniecību šīs valsts ūdenpārvalžu vajadzībām, datorpētījumu institūts Cyfronet (Polija), Siemens filiāle Krievijā un konsultantu uzņēmums HR Wallingford (Lielbritānija). Tīmekļa vietne: www.urbanflood.eu

Par Eiropas finansējumu pētniecībai un inovācijai

2014. gada 1. janvārī Eiropas Savienībā uz septiņiem gadiem sāka darboties jauna pētniecības un inovācijas programma “Apvārsnis 2020”. Turpmākajos septiņos gados gandrīz 80 miljardi eiro tiks investēti pētniecības un inovācijas projektos, kas stiprinās Eiropas ekonomisko konkurētspēju un paplašinās cilvēku zināšanas. ES pētniecības budžets lielākoties ir ievirzīts tā, lai uzlabotu cilvēku ikdienu tādās jomās kā veselība, vide, transports, pārtika un enerģētika. Pētniecības partnerības ar farmācijas, aviācijas un kosmosa, automobiļu, dzelzceļa un elektronikas nozarēm stimulēs arī privātā sektora investīcijas, kas sekmēs izaugsmi un palīdzēs radīt darbvietas ar augstu kvalifikāciju. “Apvārsnis 2020” vēl vairāk pievērsīsies tam, lai lieliskas idejas pārtaptu par tirgum piemērotiem produktiem, procesiem un pakalpojumiem.

Jaunākā informācija par pētniecību un inovāciju Eiropā:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88), tviterī: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar