Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. rugpjūčio 28 d.

ES moksliniai tyrimai padeda greičiau ir tiksliau įspėti apie potvynius

Įgyvendinant projektą „Imprints“ sukurta išankstinio įspėjimo programinė įranga pateikia tikralaikę staigių potvynių galimybės apžvalgą.

Laiku įspėjus apie potvynį ir tikruoju laiku stebint ekstremalią potvynio situaciją galima išgelbėti gyvybių ir apsaugoti nuo žalos turtą, infrastruktūrą ir aplinką. Imprints, WeSenseIt ir UrbanFlood – tik trys ES finansuojamų projektų pavyzdžiai, kuriuos įgyvendinant sukurta unikalių artėjančio potvynio prognozavimo ir visuomenės įspėjimo apie jį sistemų.

Potvynio suvaldymas ir prevencija, yra du esminiai projekto Imprints uždaviniai, kuriems spręsti sukurta išankstinio įspėjimo platforma – ją taikant reagavimo į staigų potvynį laikas sutrumpėja iki maždaug dviejų ar net mažiau valandų ir žmonės gauna daugiau laiko pasitraukti stichijai iš kelio. Geresne kritulių prognoze grindžiamoje platformoje naudojami meteorologiniai modeliai ir meteorologinių radiolokatorių tinklų duomenys. Programinė įranga gali apskaičiuoti antžeminius vandens srautus ir veikti kaip visavertė išankstinio įspėjimo apie staigų potvynį sistema, t. y. apskaičiuoti nuolaužų kiekį potvynio sraute ir galimą žalą vietos infrastruktūrai.

Šias projekto inovacijas Ispanijos, Šveicarijos ir Prancūzijos vandens tiekimo tarnybos ir hidrometeorologijos įstaigos naudoja savo tikralaikės prognozės sistemų rezultatams tikslinti. Be to, įgyvendinant projektą sukurti staigaus potvynio rodikliai naudojami veikiančioje Europos informavimo apie potvynius sistemoje.

O štai projekte WeSenseIt (jį numatyta užbaigti 2016 m. rugsėjo mėn.) išnaudojamas žmonių pastabumas kaip esminė išankstinio įspėjimo sistemos dalis. Žmonės prisideda atlikdami matavimus, kuriems naudoja įgyvendinant projektą sukurtas naujas programėles, ir mobiliaisiais telefonais siųsdami duomenis ir nuotraukas. Naujosios technologijos ir metodai šiuo metu išbandomi Italijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose.

„Sukūrėme mobiliąsias programėles, kuriomis naudodamiesi Jungtinės Karalystės potvynių inspektoriai, pastebėję pavojaus požymių, gali daryti žymėtąsias paupio nuotraukas“, – sakė projekto koordinatorius iš Šefildo universiteto Fabio Ciravegna. 2014 m. kovo pabaigoje Italijoje atliktas vertinimas, kuriame dalyvavę 500 savanorių modeliavo potvynį Vičencos mieste.

Potvynis pavojingas užtvankoms ir upių krantinėms. Įgyvendinant projektą UrbanFlood sukurti jutikliai ir susijusi technologija, kuriais naudojantis stebimos potvynio sulaikymo krantinės ir siunčiami išankstiniai įspėjimai apie krantinės nepakankamumo pavojų. Krantinių būklė ir vandens lygio pokyčiai, taip pat kiti veiksniai, pavyzdžiui, temperatūra, drėgmė ir grunto judėjimas, stebimi požeminiais jutikliais. Surinktą informaciją vertinanti projekto programinė modeliavimo įranga gali įspėti, jei yra problema. Programinė įranga apskaičiuoja, per kiek laiko būtų užtvindyta vietovė, jei užtvanka neišlaikytų, ir net pasiūlo geriausius būdus, kaip perkelti žmones į saugesnes vietas.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Europos Sąjunga toliau investuoja į potvynio suvaldymo ir prevencijos mokslinius tyrimus ir inovacijas. Norime valdžios institucijoms padėti imtis tinkamų ir suderintų pavojaus mažinimo ir piliečių apsaugos priemonių.“

Prie potvynių tyrimo prisideda ir Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras, kuriantis Europos ir pasaulines potvynių prognozės ir stebėjimo sistemas, pavyzdžiui, EFAS, GloFAS ir GFDS.

Apie projektus

Pagal 7-ąją bendrąją programą projektui Imprints skirta 3,3 mln. EUR. Projektui įgyvendinti sutelkta 18 mokslinių tyrimų įstaigų iš 7 šalių (Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų, Pietų Afrikos, Ispanijos, Šveicarijos ir Jungtinė Karalystės) ir Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras. Žr. http://floods.jrc.ec.europa.eu/flood-research-at-jrc/flashfloods.html

Projektas WeSenseIt gavo 5,4 mln. EUR 7-osios bendrosios programos lėšų. Projektą bendradarbiaudami įgyvendina partneriai iš viešojo ir privačiojo sektorių, įskaitant aštuonias mažąsias ir vidutines įmones: Quinary (Italija), Disdrometrics (Nyderlandai), HydroLogic Research (Nyderlandai), Software Mind (Lenkija), Advantic Sistemas y Servicios (Ispanija), Starlab Barcelona (Ispanija), Sensorscope (Šveicarija) ir Knowledge Now (Jungtinė Karalystė). Žr. www.wesenseit.com

Projektui UrbanFlood Europos Sąjunga skyrė apytiksliai 2,3 mln. EUR 7-osios bendrosios programos lėšų. Projekte dalyvavo Nyderlandų IT įmonė TNO, Amsterdamo universitetas, Nyderlandų vandens tarnybų koordinavimo įstaiga STOWA, Lenkijos kompiuterijos centras Cyfronet, taip pat Siemens padalinys Rusijoje ir Jungtinės Karalystės konsultantų įmonė HR Wallingford. Žr. www.urbanflood.eu

Apie mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą Europoje

2014 m. sausio 1 d. ES pradėjo įgyvendinti naują septynerių metų mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Per ateinančius septynerius metus į mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriais remiamas Europos ekonomikos konkurencingumas ir plečiamos žmogaus pažinimo ribos, bus investuota beveik 80 mlrd. EUR. ES mokslinių tyrimų biudžetas daugiausia skirtas gerinti kasdieniam gyvenimui tokiose srityse kaip sveikata, aplinka, transportas, maistas ir energetika. Mokslinių tyrimų partnerystė su vaistų, orlaivių ir erdvėlaivių, automobilių, geležinkelių ir elektronikos pramonės šakomis taip pat skatina privačiojo sektoriaus investicijas, ir taip remiamas būsimas ekonomikos augimas bei aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimas. Vykdant programą „Horizontas 2020“ bus skiriama dar daugiau dėmesio tam, kad pažangios idėjos taptų paklausiais produktais, procesais ir paslaugomis.

Naujausią informaciją apie mokslinius tyrimus ir inovacijas Europoje žr.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Monika Wcislo, tel. +32 2 295 56 04


Side Bar