Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 28. kolovoza 2014.

Istraživanja EU-a omogućavaju brža i točnija upozorenja o poplavama

Softver za rano upozoravanje u okviru projekta Imprints daje pregled mogućih bujica u stvarnom vremenu

Pravovremenim upozoravanjem na opasnost od poplava i praćenjem kriznih stanja povezanih s poplavama u stvarnom vremenu mogu se spasiti životi i spriječiti oštećenja imovine, infrastrukture i okoliša. Imprints, WeSenseIt i UrbanFlood tek su tri primjera projekata koje financira EU i u okviru kojih su razvijeni jedinstveni sustavi predviđanja i uzbunjivanja kojima se stanovništvo upozorava na nadolazeće poplave.

Upravljanje poplavama i njihovo sprečavanje glavni su ciljevi projekta Imprints, u okviru kojeg je razvijena platforma za rano upozoravanje kako bi se vrijeme reakcije na pojavu bujice skratilo na oko dva sata ili manje, čime se ljudima želi dati više vremena da se sklone na sigurno. Ta se platforma temelji na boljim predviđanjima padalina te korištenju meteoroloških modela i mreža vremenskih radara. Spomenuti softver omogućuje predviđanje površinskih tokova vode, a uključuje i potpun sustav ranog upozoravanja na bujice, količinu otpada koji bi mogle nositi i moguća oštećenja lokalne infrastrukture.

Inovacije iz spomenutog projekta koriste se za vodne usluge i hidrometeorološke djelatnosti u Španjolskoj, Švicarskoj i Francuskoj kako bi se poboljšali njihovi sustavi za predviđanje u stvarnom vremenu, dok se indikatori za bujice, također razvijeni u okviru tog projekta, sada koriste u funkcionalnom Europskom sustavu za upozorenja o poplavama (EFAS).

S druge strane, u okviru projekta WeSenseIt, koji završava u rujnu 2016., moć ljudskog opažanja učinkovito se koristi kao ključan dio sustava za rano upozoravanje. Ljudi daju svoj doprinos vršenjem mjerenja pomoću novih aplikacija koje se trenutačno razvijaju u okviru projekta te slanjem informacija i slika putem mobilnog telefona. Te nove tehnologije i pristupi trenutačno se testiraju u Italiji, Nizozemskoj i Ujedinjenoj Kraljevini.

Razvili smo mobilne aplikacije koje nadzornicima za poplave u Ujedinjenoj Kraljevini omogućuju da tijekom obilaska riječnih obala fotografiraju i dodaju oznake na te slike ako smatraju da ima razloga za zabrinutost”, izjavio je koordinator projekta Fabio Ciravegna sa Sveučilišta u Sheffieldu. U Italiji je krajem ožujka 2014. izvršena procjena u koju je bilo uključeno oko 500 volontera, koji su simulirali postupanje u slučaju poplave u gradu Vicenzi.

Tijekom poplava brane i riječni nasipi izloženi su riziku. U okviru projekta UrbanFlood razvijeni su senzori i povezana tehnologija za nadzor nasipa za zaštitu od poplava i slanje ranih upozorenja u slučaju opasnosti od njihova popuštanja. Podzemni senzori prate stanje nasipa, promjene razina vode i druge čimbenike, kao što su temperatura, vlaga i kretanja tla. Dobivene informacije zatim se procjenjuju pomoću softvera za modeliranje koji može aktivirati upozorenje ako postoji problem. Softver izračunava koliko će brzo određeno mjesto biti poplavljeno ako brana popusti i čak predlaže najbolje načine za prijevoz građana na sigurnija područja.

Europska povjerenica za istraživanje, inovacije i znanost Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „EU neprestano ulaže u istraživanja i inovacije povezane s upravljanjem poplavama i njihovim sprečavanjem. Naš je cilj pomoći vladama u poduzimanju odgovarajućih i usklađenih mjera za smanjenje rizika i zaštitu svojih građana.

Zajednički istraživački centar Europske komisije razvojem europskih i svjetskih sustava za predviđanje i praćenje poplava, kao što su EFAS, GloFAS i GFDS, također daje svoj doprinos istraživanjima o poplavama.

O projektima

Za projekt Imprints dodijeljeno je 3,3 milijuna eura iz 7. Okvirnog programa EU-a (FP7). Na projektu je okupljeno 18 istraživačkih institucija iz sedam zemalja (Francuske, Italije, Nizozemske, Južne Afrike, Španjolske, Švicarske i Ujedinjene Kraljevine), kao i Zajednički istraživački centar Europske komisije. Posjetite: http://floods.jrc.ec.europa.eu/flood-research-at-jrc/flashfloods.html

Za projekt WeSenseIt dodijeljena su financijska sredstva iz FP7 u iznosu 5,4 milijuna eura. U tom programu sudjeluju partneri iz privatnog i javnog sektora, uključujući osam malih i srednjih poduzeća: Quinary (Italija), Disdrometrics (Nizozemska), HydroLogic Research (Nizozemska), Software Mind (Poljska), Advantic Sistemas y Servicios (Španjolska), Starlab Barcelona (Španjolska), Sensorscope (Švicarska) i Knowledge Now (Ujedinjena Kraljevina). Posjetite: www.wesenseit.com

Za projekt UrbanFlood EU je osigurao financijska sredstva iz FP7 u iznosu od oko 2,3 milijuna eura. U projekt su uključeni TNO, IT poduzeće iz Nizozemske; Sveučilište u Amsterdamu (Nizozemska); STOWA, centar putem kojeg se koordiniraju istraživanja za nizozemska tijela nadležna za vodu; Cyfronet, institut za računalna istraživanja (Poljska); ruska podružnica Siemensa (Rusija); i HR Wallingford, konzultantska tvrtka (Ujedinjena Kraljevina). Posjetite: www.urbanflood.eu

O financiranju europskih istraživanja i inovacija

EU je 1. siječnja 2014. pokrenuo novi, sedmogodišnji program za istraživanje i inovacije pod nazivom Obzor 2020. Tijekom sljedećih sedam godina uložit će se gotovo 80 milijardi eura u projekte istraživanja i inovacija kojima će se poduprijeti gospodarska konkurentnost Europe i proširiti granice ljudskog znanja. Proračun EU-a za istraživanje uglavnom je usmjeren na poboljšanje svakodnevnog života u područjima kao što su zdravlje, okoliš, prijevoz, hrana i energetika. Istraživačkim partnerstvima s farmaceutskom, svemirskom, automobilskom, željezničkom i elektroničkom industrijom potiču se i ulaganja u privatni sektor kao podrška budućem rastu i otvaranju radnih mjesta za koja su potrebne visoke kvalifikacije. Program Obzor 2020. još će se više usredotočiti na pretvaranje odličnih ideja u utržive proizvode, postupke i usluge.

Za najnovije informacije o europskim istraživanjima i inovacijama, posjetite:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

Osobe za kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar