Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 28 Αυγούστου 2014

Ταχύτερες και ακριβέστερες προειδοποιήσεις για τις πλημμύρες χάρη στην ευρωπαϊκή έρευνα

Το λογισμικό έγκαιρης προειδοποίησης "Imprints" δίνει μια εικόνα των πιθανών ξαφνικών πλημμυρών σε πραγματικό χρόνο

Η έγκαιρη προειδοποίηση για τις πλημμύρες και η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μπορούν να σώσουν ζωές και να προλάβουν ζημίες σε περιουσίες, υποδομές, καθώς και στο περιβάλλον. Το Imprints, το WeSenseIt και το UrbanFlood είναι τρία μόνο παραδείγματα έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, τα οποία έχουν αναπτύξει μοναδικά συστήματα πρόβλεψης και προειδοποίησης για επικείμενες πλημμύρες.

Η διαχείριση και η πρόληψη των πλημμυρών αποτελούν αντικείμενο του έργου Imprints, το οποίο έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης που μειώνει το χρόνο αντίδρασης σε δύο ώρες, και ακόμα λιγότερο – δίνοντας στα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο χρόνο για να μπορέσουν να απομακρυνθούν από την περιοχή των καταστροφών. Η πλατφόρμα βασίζεται σε καλύτερη πρόβλεψη των βροχοπτώσεων με μετεωρολογικά μοντέλα και δίκτυα μετεωρολογικών ραντάρ. Το λογισμικό προβλέπει την απορροή των υδάτων στο έδαφος και παρέχει ένα πλήρες σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για ξαφνικές πλημμύρες, για την ποσότητα φερτών υλών, καθώς και για τις ζημίες που μπορεί να προκληθούν στις τοπικές υποδομές.

Οι υπηρεσίες υδάτων και οι φορείς υδρομετεωρολογικών δραστηριοτήτων στην Ισπανία, την Ελβετία και τη Γαλλία χρησιμοποιούν αυτές τις καινοτομίες για τη βελτίωση των δικών τους συστημάτων πρόβλεψης σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Προειδοποίησης για τις Πληµµύρες χρησιμοποιεί σήμερα δείκτες ξαφνικών πλημμυρών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτού του έργου.

Στο μεταξύ, το έργο WeSenseIt, το οποίο ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2016, αξιοποιεί την ανθρώπινη παρατήρηση ως αναπόσπαστο μέρος του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Πολλοί άνθρωποι συμβάλλουν κάνοντας μετρήσεις με τη χρήση των νέων διαδικτυακών εφαρμογών (apps), τις οποίες αναπτύσσει το έργο, και στέλνοντας πληροφορίες και εικόνες με το κινητό τους τηλέφωνο. Οι νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

"Έχουμε δημιουργήσει εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, τις οποίες χρησιμοποιούν οι φύλακες στο Ηνωμένο Βασίλειο για να βγάζουν φωτογραφίες με ειδικό σήμα κατά μήκος της όχθης των ποταμών, όταν κρίνουν ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας," δήλωσε ο συντονιστής του έργου Fabio Ciravegna από το Πανεπιστήμιο του Sheffield. Στα τέλη Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκε στην Ιταλία η αξιολόγηση μιας προσομοίωσης πλημμύρας στην πόλη Vicenza με τη συμμετοχή 500 περίπου εθελοντών.

Κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας κινδυνεύουν τα φράγματα και τα αναχώματα ποταμών. Το έργο UrbanFlood έχει αναπτύξει αισθητήρες και σχετική τεχνολογία για την παρακολούθηση των αναχωμάτων των ποταμών και την έγκαιρη προειδοποίηση σε σχέση με τον κίνδυνο υποχώρησής τους. Οι υπόγειοι αισθητήρες παρακολουθούν την κατάσταση των αναχωμάτων και τις τυχόν αλλαγές στη στάθμη των υδάτων, καθώς και άλλους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και οι μετακινήσεις της γης. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές αξιολογούνται από το λογισμικό αναπαράστασης με μοντέλο, το οποίο είναι σε θέση να ενεργοποιεί τον μηχανισμό προειδοποίησης, εάν υπάρξει πρόβλημα. Το λογισμικό υπολογίζει την ταχύτητα με την οποία θα κατακλυσθεί ο χώρος αν το φράγμα υποχωρήσει, και μάλιστα προτείνει τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για τη μετακίνηση των πολιτών σε ασφαλέστερες περιοχές.

Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστημών Μόιρα Γκέγκεν Κουίν δήλωσε σχετικά: "Η ΕΕ εξακολουθεί να κατευθύνει τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία υπέρ της διαχείρισης και πρόληψης των πλημμυρών. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα και συντονισμένα μέτρα για τη μείωση αυτού του κινδύνου και την προστασία των πολιτών."

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμβάλλει επίσης στην έρευνα για τις πλημμύρες, μέσω της ανάπτυξης ευρωπαϊκών και παγκόσμιων συστημάτων πρόβλεψης και παρακολούθησης των πλημμυρών, όπως τα EFAS, GloFAS και GFDS.

Πληροφορίες για τα έργα

Το έργο Imprints έλαβε χρηματοδότηση ύψους 3,3 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Έβδομου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου (ΠΠ7). Στο σχέδιο συμμετείχαν 18 ερευνητικά ιδρύματα από 7 χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νότια Αφρική, Ισπανία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://floods.jrc.ec.europa.eu/flood-research-at-jrc/flashfloods.html

Το WeSenseIt έλαβε 5,4 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ΠΠ7. Στο έργο αυτό συνεργάζονται εταίροι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με τη συμμετοχή οκτώ μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Quinary (Ιταλία), Disdrometrics (Κάτω Χώρες), HydroLogic Research (Κάτω Χώρες), Software Mind (Πολωνία), Advantic Sistemas y Servicios (Ισπανία), Starlab Barcelona (Ισπανία), Sensorscope (Ελβετία) και Knowledge Now (ΗΒ). Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.wesenseit.com

Το UrbanFlood έλαβε 2,3 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ΠΠ7. Στο έργο συμμετείχαν: η εταιρεία πληροφορικής TNO (Κάτω Χώρες), το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες), το ίδρυμα STOWA που συντονίζει την έρευνα για τις ολλανδικές αρχές διαχείρισης υδάτων (Κάτω Χώρες), το ινστιτούτο έρευνας στον τομέα της πληροφορικής Cyfronet (Πολωνία), η ρωσική θυγατρική της Siemens (Ρωσία) και η εταιρεία παροχής συμβουλών HR Wallingford (ΗΒ). Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.urbanflood.eu

Η χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ

Την 1η Ιανουαρίου 2014 η ΕΕ εγκαινίασε το νέο, επταετές πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020». Μέσα στα επόμενα επτά χρόνια, σχεδόν 80 δισ. ευρώ θα επενδυθούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να διευρυνθούν οι ορίζοντες της ανθρώπινης γνώσης. Ο προϋπολογισμός έρευνας της ΕΕ εστιάζει κυρίως στη βελτίωση της καθημερινής ζωής σε τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, οι μεταφορές, τα τρόφιμα και η ενέργεια. Οι ερευνητικές εταιρικές συμπράξεις με τον φαρμακευτικό κλάδο, την αεροδιαστημική βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τους σιδηροδρόμους και τον κλάδο ηλεκτρονικών ειδών ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και του ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα εστιάζει ακόμη περισσότερο στη μετατροπή εξαιρετικών ιδεών σε εμπορεύσιμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες.

Για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

Aρμόδιοι επικοινωνίας:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar